MHD Bratislava

BA-19.7.2013
Zdieľať stránku

19.7.2013 (piatok)
 
ms, Samčo, matus2410, Pe67, Miso_83, petoo, martin15, peto1622
 
- 3+8/13 - súprava 7761+62 v priebehu dňa vypadla, nahradila ju súprava 7773+74
- 34/1 - 2651 okolo 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2202
- 34/2 - 2648 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2633
- 65/10 - 1104 okolo 8. hod. vypadol
- 75/4 - minimálne ranný diel služby nevypravený - nehradený
- 78/7 - 2204 po 7. hod. vypadol, nahradil ho 2635
- 78/8 - nevypravená - nehradená
- 83/3 - 4914 po 20. hod. vypadol
- 88/1 - 1210 po 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3427
- 95/7 - 4221 okolo 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4873, neskôr sa napojil 4224
- 95/12 - 4824 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4852

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2      7103     7125                         
3    7957+58    7823+24     7812+11   7915+16       7703+06   7921+22     7761+62  7787+88      
M:                         7773+74        
4  7793+94   7765+66   7717+18   7815+16   7735+36   7775+76   7727+28   7835+36   7722+21   7809+10   7715+04   7807+08   7843+44  7797+98      
5  7955+56   7919+20  7913+14 7729+26  7602+10         7931+32   7939+40  7909+10    7917+18  7946+45      
6  7120   7107   7101   7105   7130               7837+38   7751+52  7769+70  7763+64   7841+42   7751+52 
8    7957+58     7823+24     7812+11  7915+16      7703+06   7921+22     7761+62  7787+88      
M:                         7773+74        
9  7120   7107   7101   7105   7130   7785+86  7739+40  7781+82   7829+30   7753+54   7749+50  7837+38  7751+52  7769+70  7763+64   7841+42   7751+52 
20  3433   3404  1035       3436             3415   3434         
21  1857   1821   1849     2868   1824   2852     1639   1638        2870  2862     
22    3404   1035                   3415   3434  3421  3403   3436   
23  3420   3428                               
24    3428                               
25  1857         2868   1824   2852     1639           2870      
28    3401   3425     3424                         
29    3304                               
30   3422  3423     3514                         
 
31
  2857                              
32 1101  1108  2112  2111   2126   1218                       
33  6702   6706   6703   6705                           
34  2651   2648   2642   2644   2212   2641                       
M: ZV 2202  2633                               
37  2118   1105  2113  2114   2115             2117             
39    2857                               
41 3534                                
50                1034   2349   2345               
53          3419                         
58  3532                                 
61  2848   1837   1833                             
63  2850   1835   1856  2866  2862   1846   2865   2867                   
64  6258   6265   6279                             
65  2122   2119   1109   2125   1106   2121   1102   2127   2123   1104               
67  3524   3510     3512                           
68  4918   4931   4912   4934   4910   4932   4915   4921   4904   4939               
70  2844         2858   2851     2860                   
74  2634       2645   2633                         
75  1618   2640   2639  nevypravená  2647   2649                       
78  2210  2201  2643   2208   2209   2203   2204  nevypravená  2207   2636               
M:              2635                     
79  3525                                 
80            4108                       
82  3522                                 
83  4933   4916   4914   4941  4908  4938   4935   4901   4925   4917               
84     2845  1840   1827                         
88  1210       1209   1219   1211                       
M: ZV 3427                                
91    4123   4106   4002   4110              4108          
92 4855  4830   4827   2820   4821   2825   4837   4866                   
93 4926  4228   4905   4903   4928                  1838      
94  4238   4236   4237   4226   4851   1815   4240   4240                   
95  4929   4231   4940   4233   4235   4232  4221  4866   4222  4878  1810   4824   4917  4939      
M:             ZV 4873 a 4224         4852          
98  4919   4906     4937   4927     4924   4922                   
99  4005   2344   4001   3505   4009   4004  2021  4127   4115                 
151 3506                                
191 4105    2819   4122                           
X13  3431   3405                               
201  6625   6614   6638   6623   6635  6622  6626    6617  6631               
202  6630  6619  6640   6606   6637   6634     6636    6631              
203  6263  6270  6264   6266   6272                         
204    6301      6303 6255                      
205          6238                         
206  6280   6229    6231                          
207   6307  6308   6268   6244   6288                       
208        6602         6295                   
209  6232   6281    6283  6310   6287                       
210  6302   6298   6296                             
212         6311                        
901  3301                                 
ZV Čiližská  2202                                 
ZV Hlavná stanica 3427                                
ZV Komisárky  7116                                 
ZV Most SNP  4117                                 
ZV Petržalka  4873                                 
ZV Pri Kríži  1851   7819+20                               
N21  1857                                 
N31 2848                                
N33 1101                                
N37 2117                                
N53 3431                                
N61 2118                                
N72     1838                            
N80 4123 4108                              
 N93  4926                                
N95 4929                                
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 19.7.2013 na 20.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia