MHD Bratislava

BA-19.8.2013
Zdieľať stránku

19.8.2013 (pondelok)
 
Pe67, miroslav93, matus2410, Marek1978, Miso_83, Samčo, petoo, peto1622, luxor884, kubo_99
 
- 4/7 - súprava 7839+40 bola počas dňa menená za súpravu 7829+30
- 6+9/16 - súprava 7765+66 bola do popoludňajšieho dielu služby menená za súpravu 7749+50
- 32/1 - 2122 pred 20. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3420
- 34/2 - 2633 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 1857
- 65/9 - 2108 v ranných hodinách vypadol pre poruchu vozidla
- 75/3 - 2640 vypadol počas výjazdu na linku, celý ranný diel služby vykonal ZV 2652
- 92/7 - ZV 4117 hradil po 6. hod. linku, na posledné kolo sa napojil 4815
- 207/2 - 6263 okolo 13. hod. vypadol pre poruchu vozidla

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
3   7733+34        7823+24        7789+90       7809+10      
4 7753+54  7835+36  7739+40 7757+58  7715+04  7723+24 7839+40 7831+32 7722+21  7799+00  7751+52  7779+80  7817+18 7759+60      
M:             7829+30                    
5                     7919+20 7949+50 7909+10 7943+44      
6 7123  7131  7120  7133   7129               7841+42   7737+38  7843+44 7769+70 7765+66  7737+38 
M:                               7749+50  
8    7733+34         7823+24         7789+90        7809+10      
9 7123  7131  7120  7133  7129  7727+28   7703+06   7801+02   7755+56   7821+22  7717+18  7841+42  7737+38 7843+44  7769+70  7765+66  7737+38 
M:                                7749+50   
20  3414   3405   3430  3426  3436   2337                       
21  1859   1845   2866   2849   2862     2857   1639   2841       2855   2869  1638  2862     
23  3427   3434           1829                     
24    3434          1829                    
25 1859       2862   2857   2841     2855          
26             1829                    
27  1907                                 
28 3412 3424   3425     2112                    
29 3304  3305                               
30   3531  3422   3537   3536                         
32 2122  2126   1109   2125   2121  1218                      
M: ZV 3420                                
33 6703 6702  6706   6638                           
34  2648  2633  1631   2617   2645  1634                      
M:
ZV 1857                              
37  2111   1101   2116   2120   2124   1103           2115             
41 3549      3537                           
43  3546                                 
59    2641                               
61 1823 1851 1839 1854   2851                      
63 1852  1846  2858   1601   1853   1844   1637   1821                   
64  6258   6311   6279                             
65  2127   1104   2117   2119   2114   2123   1102  1108  2108   2115               
67  3504   3515   1036   3519                           
68  4918   4935   4928  4931  4926   4934   4915   4921   4904  4932  4229             
70        1826   2854   1850                       
74            2636                       
75  2638  2650    1632   2651   1625   2641                     
M:     ZV 2652                            
78 2210 2202  2201   2203  2208  2204   2207   1618     2636               
79  3521                                 
80        4120              2338            
83  4933  4916  4914  4940  4917   4902   4925  4913  4930   4903               
84     1855                            
87  4119  4110  1207    1221  1208  2644                    
88 1217  1206  1214  1222   1202   1204                       
91     4102                            
92  4855  4830 4827  4856  2828  4869                       
M:             ZV 4117 a 4815                    
93 4941  4232   4906   4912   4909   4876   4868   2820      2812      2860  2846    1828   
94  4223   4866   4231   4228   4831   1815   4240   4240                   
95 4875  4234   4939   4233   4237   2825   4221   4225   4239  4824  1810  2813  4903  4932      
96 1213 1215  1209  1201  1219                         
98 4920  4929   4908   4927   4907   4911   4924  4922  2864  2850  2813   1855           
99  4002   4004   4008   2335   4123  2331  4005   4127   4131                 
120  3414   3405   3430   3426   3436   2337                       
139  3524                                 
196   2634 1623 2639                          
X13 3429 3438                              
201 6630  6625   6605   6619  6602  6615   6633   6609   6626   6637               
202  6636   6635  6614  6613   6623   6631   6606  6627    6637               
203        6268                           
204 6610 6255 6290 6297 6230     6278 6234                
205         6299                        
207  6231   6263    6273  6292   6314   6250                     
209  6287   6301  6275 6238  6280   6282                       
210 6286 6300 6289                            
211  6261                                 
212            6276     6267                   
901  3303                                 
ZV Hlavná stanica 3420                                
ZV Most SNP  4117                                 
ZV Voz. Jurajov dvor  2652                                 
N21 1859                                
N31 1823                                
N34 2813                                
N37  2115                                 
N53 3429                                
N55   2338                              
N61  2111                                 
N72     2860                            
N93 4941 2812                              
N95 4875                                
NZV 1828                                

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 19.8.2013 na 20.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia