MHD Bratislava

BA-20.6.2013
Zdieľať stránku

20.6.2013 (štvrtok)
 
Pe67, petoo, Marek1978, kubo_99, Samčo, Miso_83, martin15
 
- 6+9/17 - súprava 7793+94 bola v rannej špičke na linke, poobede ju vymenila súprava 7789+90
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 34/7 - minimálne ranný diel služby nevypravený, nehradený
- 68/2 - 4935 okolo 21. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 4875
- 80/7 - 4122 sa napojil po odjazdení 91/5
- 83/8 - nevypravená, 4901 sa napojil po odjazdení 83/12
- 83/11 - 4912 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4923
- 91/12 - ZV 4234 hradil po 19:30 linku
- 94/3 - nevypravená, 4912 sa napojil po odjazdení 83/11
- 94/4 - nevypravená, 4850 sa napojil po odjazdení 94/8
- 94/10 - nevypravená - nehradená
- 95/9 - 4239 podvečer vypadol, nahradil ho 4909
- 95/11 - nevypravená - nehradená
- 96/2 - 1202 po 21. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2652
- 96/5 - 1212 po 14. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2632
- 98/12 - nevypravená - nehradená
- 99/6 - nevypravená - nehradená
- 99/9 - nevypravená - nehradená
- 191/4 - ZV 4002 hradil po 15. hod. linku
- 192/4 - nevypravená - nehradená

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2 7109   7111       7107                        
3              7807+08    7722+21 7809+10       7739+40          
4  7703+06   7785+86   7717+18   7831+32   7783+84   7765+66   7759+60   7817+18   7735+36   7781+82   7837+38  7787+88  7819+20  7751+52  7805+06   7732+31   7775+76   7813+14   
6 7134 7106  7129   7101  7122  7108                7843+44  7791+92   7769+70   7793+94   7763+64   7841+42 
M:                                  7789+90     
8              7807+08    7722+21  7809+10        7739+40          
9  7134   7106   7129   7101   7122   7108   7777+78   7839+40   7823+24   7799+00   7737+38  7749+50  7815+16  7843+44  7791+92   7769+70   7793+94   7763+64   7841+42 
M:                                  7789+90     
20          3432                 3411          3420  
21                       1838 2864     1636      
22                      3436     3411         3420  3420  
23 3429                                    
25                       1838 2864            
27  1907                                     
28 2114  3416   3423   3401       3410                         
29    3304                                   
30  3547     2117   3534                               
32  2122   2126   2125   1109  2113  1635   2127                         
33  6705   6702   6637   6706  nevypravená                            
34  1605   1828   2863   2856   1825     nevypravená                         
35   1909                                  
37       1105    2116                           
41        3534                               
43  3546                                     
59  2617   2211   4852                                 
63     1834     1847   3437                      
66    3504   3510                                 
68  4928   4935   4918   4910   4934   4906   4931   4929  4938  4907   4921                 
M:
ZV 4875                                  
75           2649                          
80    2345             4012    4107                  
M:

4122                        
83  4933   4916   4231   4940   4930   4905   4922  nevypravená  4904  4915  4912   4901   4923             
M:               4901     4923                
84 1844  1822  1831  4237     4879     2820                       
88  1221   1209   1222   1213   1206   1220   1214   2639                       
91 4011 4001    2344   4122    4879                         
M:              ZV 4234              
92  4855   4830  4815  4856   4832   4871   4837   4229                       
93   4222    4232   4902   4876    4925  4875  4869    4868    1833  3438   2855       
94  4226  2819 nevypravená nevypravená  4233   2825   R: 1810 (P: 4831)  4850   4821  nevypravená  4233   4831               
M:      4912   4850                               
95  4903   4225   4228   4827   4235   4873  4874 4229  4239   2828  nevypravená  2813  2828 4824          
M:4909                    
96  1219   1202   1201   1210   1212                             
M:
ZV 2652

ZV 2632                            
98  4917   4919  4932  4927   4939   4924   4936   4909   4914   4911    nevypravená  1836  1859          
99  4009   4008   4004   4005   4003  nevypravená  4115   2335  nevypravená  4107     4111   4123             
133        2638                               
139  3524                                     
147 1903                                    
191  3505   2331   4010    4224                            
M:


ZV 4002                              
192  3505   2331   4010  nevypravená                              
196  1616   2647   1608   1609                               
203   6268           6267                      
206 6234                                    
207  6261   6222     6250   6311   6229   6620         6284                 
209  6281   6287   6289    6273          6292   6284                 
212   6610                                  
901 3301                                    
Školský spoj 1  P: 3428                                     
Školský spoj 3  4012                                     
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 10 1838                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 17  2123                                     
N33  2122                                     
N44 6267                                    
N47 6267                                    
N70 1844                                    
N72  6267     1833                                 
N80 4001                                    
N95  4903                                     
NZV 2855
*4856*


Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 20.6.2013 na 21.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia