MHD Bratislava

BA-21.2.2014
Zdieľať stránku

21.2.2014 (piatok)
 
ms, Pe67, Samčo, mirko, Miso_83, petoo
 
- 4/5 - ZV 7823+24 hradil v ranných hodinách službu
- 50/16 - od začiatku služby hradil ZV 1842 službu
- 88/7 - ZV 2344 hradil po 15. hod. službu
- 93/12 - 2820 od 15:30 nepremával kvôli nehode s autom

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28
2              7125                                          
3           7749+50   7785+86 7753+54           7835+36                          
4   7812+11 7841+42 7815+16       7829+30 7791+92 7825+26                                    
M:         ZV 7823+24                                              
5   7951+52 7915+16     7953+54                       7935+36                    
6 7120 7101 7135 7124 7102     7118     7115      7789+90 7763+64 7748+47       7759+60   7831+32 7943+44 7837+38   7813+14    
8           7749+50   7785+86 7753+54           7835+36                          
9 7120 7101 7135 7124 7102     7118     7115      7789+90 7763+64 7748+47       7759+60   7831+32 7943+44 7837+38   7813+14    
20     3415   3411   3426 3408                                        
21 1821 1839 2850   1838 2853 1847 1825 2862 2864   1827 2852      1840 1843                          
23             1858                                          
24             1858                                          
25     2850     2853 1847   2862 2864   1827 2852                              
26             1858                                          
27 1907                                                      
28     3410                                                  
30 3547 3422   3538   3526                                            
32     2114                                                  
37     2126 2124   1103                                            
41       3538                                                
43 3546                                                      
50     2339   1034       2351   2348 2338                                
M:                               ZV 1842                        
59           1627                                            
63     2211     2634                                            
64       6311                                                
68       4938     4921   4902                                      
70 1833 1849 1848 1856 1832 1846 1859 1844                                        
74   2632                                                    
78             2208 2651                                        
80 2343                                                      
83 4932 4918 4936 4927 4908   4931 4941   4915 4930 4912                                
84 2844 1845 1850       1831   2858 2848 2859 2846                                
88   1201                                                    
M:             ZV 2344                                          
92 4399 4397         4396                                          
93     4229       2812     4869   2820 4226   2870                          
94   4223 4231 4236 4226 2819     4821 4831 4824                                  
120     3415   3411   3426 3408                                        
130 3550                                                      
184 4855 2825                                                    
X13 3407 3436                                                    
X31 4855 2825                                                    
201   6624 6622                                                  
202 6635 6626 6606 6613             6627                                  
203 6264                                                      
204 6268 6229 6280                                                  
205     6288 6301 6281                                              
206 6244 6274 6277 6255 6643                                              
207       6310   6315 6308                                          
208   6642 6605 6619   6271 6230 6238                                        
209 6290     6297                                                
210 6298 6276 6275                                                  
211 6267                                                      
212 6261 6270 6289 6241   6278                                            
Školský spoj 2 1033                                                      
Školský spoj 5 1032                                                      
Školský spoj 8 1032                                                      
Školský spoj 10 1827                                                      
ZV Most SNP 2344                                                      
ZV Pri kríži 1842 7823+24                                                    
Autoškola 8007                                                      
245 BA-475OG                                                      
N21 1821                                                      
N55 2343                                                      
N72     1833                                                  
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 21.2.2014 na 22.2.2014!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia