MHD Bratislava

BA-21.6.2013
Zdieľať stránku

21.6.2013 (piatok)
 
petoo, Pe67, Miso_83, Marek1978, matus2410, Samčo, martin15, mirko, Kurt, jakub0606, kubo_99
 
- 3+8/4 - ZV 7112 hradil po 6:30 linku, neskôr sa napojila súprava 7745+46
- 5/11 - ZV 7112 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojila súprava 7729+26
- 5/16 -ZV 7112 hradil po 6. hod. linku, neskôr sa napojila súprava 7905+06
- 30/1 - 1105 počas dňa vypadol, nahradil ho 3545
- 32/7 - neznámy voz bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2118
- 59/2 - ZV 2020 hradil po 6. hod. linku, neskôr sa napojil 2639
- 68/12 - nevypravená - nehradená
- 68/14 - nevypravená - nehradená
- 75/1 - ZV 2652 hradil po 6:30 linku, neskôr sa napojil 1616
- 75/6 - 2632 po 7. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 75/9 - ZV 2204 hradil po 7:30 linku
- 83/5 - 4910 po 15. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla
- 92/11 - 4821 po 21. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 93/10 - nevypravená - nehradená
- 93/12 - 4868 po 15:30 vypadol pre poruchu vozidla
- 94/1 - 4234 podvečer vypadol, nahradil ho 4231
- 94/6 - 4821 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4937
- 94/8 - nevypravená, do popoludňajšieho dielu služby sa napojil 4850
- 98/3 - 4923 pred 20. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4852
- 99/3 - nevypravená - nehradená
- 196/1 - 2633 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2606

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2                  7108                     
3  7915+16   7949+50   7775+76   7745+46n   7939+40   7733+34   7829+30   7947+48  7749+50 7835+36  7819+20   7757+58    7723+24          
M:


 ZV 7112                              
4  7779+80   7773+74   7717+18   7807+08   7831+32   7722+21   7753+54   7793+94   7841+42   7759+60   7777+78   7785+86   7739+40  7735+36 7805+06  7727+28   7741+42   7765+66   
5  7901+02   7929+30   7909+10   7919+20           7911+12   7951+52   7729+26n   7941+42   7935+36  7927+28  7955+56   7905+06n       
M:                     ZV 7112ZV 7112      
6  7114   7134   7117   7129   7123   7122                7843+44 7839+40  7769+70   7732+31   7763+64  7737+38
7  7119  7121  7103   7105   7120   7126   7113                         
8  7915+16   7949+50   7775+76   7745+46n   7939+40   7733+34   7829+30   7947+48  7749+50 7835+36  7819+20   7757+58    7723+24          
M:


ZV 7112                              
9  7114  7134  7117   7129   7123   7122  7821+22  7801+02  7767+68  7825+26   7813+14   7799+00   7809+10  7843+44  7839+40   7769+70   7732+31   7763+64  7737+38
20 3429  3408     3431                 3435   3405       3411     3433   
21 1821  1855   2868   1845   1839   1844   2843   2864   1825   2848     1636   2851  1856      1639     
22 3429  3408                   3404   3435   3405  3402  3411   3411   3433   3433   
23        3432       1857                         
24        3432       1857                         
25     2868      1844   2843     1825   2848  2858  1636   2851         1639     
26              1857                         
27  1907                                     
28  3423   3425  3401  3417   3424     3417                         
29    3304                                   
30  1105  2114  3416   3543   3526   2118                           
M: 3545                                    
32  2120   2121   1109   1108   2122   1210                           
M:

2118                        
33  6706   6702   6638   6701  6705                            
34  1605   2846   2856   2863   2343   2858  1601  2855                       
37  2112   2116  2125  2127   2119   1107          2111                
41        3543                               
43  3546                                     
51  3542   3539  3514                                
59  1627   2639n   4852   1629   1618   1625   2818                         
M:
ZV 2020                                  
61        1850              2855                
63  1853     1832  1606  2845   2339   2865   1638   2861   1833                   
64  6258   6286   6298                                 
66    3504                                   
67    3524                                   
68  4927   4932   4918   4901  4917 4912  4939  4930  4907   4936   4921  nevypravená  4231  nevypravená          
70  2867   1859   2842  2866  1831   1826   1854   2340                       
75 1616n  2643   1634   2647   2651   2632   2634   1635   2636                     
M: ZV 2652


ZV 2204                    
78                  2207                     
80  2345       4120  2021      4001     4107                   
83  4906   4916   4909  4935  4910   4908   4934   4933   4904   4915  R: zrušená (P: 4903)  4929   4922             
84  1838   1834    1810  4879     2819  2820     2859                
88  1205   1222   1209  1201  1214   1212   1206  1221                      
91 4011  4012   4106   4003       4001         2335  4010              
92  4855   4869   4815   4856  4832 4871 4837  4224       4821   4856               
93 4931  4223   4229   4226   4830     4878     4875  nevypravená  4850   4868   4824  1830
 2849  1827      
94  4234   4232   4240   4914   4237   4821  R: 2813 (P: 4831) nevypravená R: zrušená (P: 2344) zrušená  4237   4831               
M: 42314937
4850                      
95  4928   4228   4938   4233   4235   4225   4221   4224   4222   4827  R: zrušená (P: 4238) R: zrušená (P: 4821) 4929 4824          
96  1215   1204   1220   1202  1219  2631   1610                         
98  4902   4919   4923  4941  4940   4924  4905  4925   R: zrušená (P: 4922)  4911   4827  R: zrušená  2850  2859          
M:

ZV 485299  4004   2331  nevypravená  4123   2828  4239  4009   4873  4115  4107    4111  4008             
130  3550                                     
133       2652                              
139 3518                                    
191  4102   4005   3505   4105                               
192  4102   4005   3505   4105                               
196  2633   1632   1623   2649   2644                             
M: 2606                                    
X13  3420   3406                                   
202                        6627               
203 6226   6268 6264       6267                      
206    6260     6284         6307                       
207 6270 6272  6250   6263   6310   6234   6262  6307      6229                 
209  6280  6277  6276   6273   6295          6287  6229                 
210  6281     6300                                 
212 6625                                    
901 3301                                    
Školský spoj 1 R: 3432                                    
Školský spoj 3  4001                                     
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 5  1032                                     
Školský spoj 8  1032                                     
Školský spoj 10  1636                                     
Školský spoj 12  4856                                     
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Čiližská  2204                                     
ZV Krasňany 7112                                    
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652 2020  3409                                 
N21 1821 2858 2855
                               
N31
2855
2858
N33  2120                                     
N34 4827                                    
N37 2111


N44 6267                                    
N47 6267                                    
N53 3420                                    
N55 2345                                    
N61 2112                                    
N70  1838                                     
N72 6267   1830                                
N80 4012  4010                                   
N91 2335                                    
N93 4931 4850                                  
N95 4928                                    
NZV 1827 4856                                  

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 21.6.2013 na 22.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia