MHD Bratislava

BA-21.8.2013
Zdieľať stránku

21.8.2013 (streda)
 
ms, Marek1978, Pe67, Miso_83, matus2410, Samčo, miroslav93, RM
 
- 2/5 - ZV 7722+21 hradil po 12:30 hod. linku, neskôr sa napojil 7132
- 4/9 - neznáma súprava počas dňa vypadla, nahradila ju súprava 7715+04
- 6+9/15 - súprava 7715+04 bola do popoludňajšieho dielu služby menená za súpravu 7769+70
- 32/3 - 2105 počas dňa vypadol, nahradil ho 1218
- 34/2 - 2647 okolo 17. hod. vypadol
- 39/4 (31/4) - 2855 bol o 14:27 hod. menený za 2857
- 68/6 - 4926 počas dňa vypadol, nahradil ho 4229
- 68/9 - 4904 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4223
- 78/8 - 2640 o 7:37 hod. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 2201
- 92/6 - 4871 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4869
- 98/6 - ZV 4815 hradil min. po 6. hod. do konca ranného dielu služby linku

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2  7119 
7106
 7127  7131 7132n 7133 7101  7111                   
M:         ZV 7722+21                        
3  7931+32  7953+54  7753+54   7723+24   7939+40   7793+94   7943+44  7733+34 7803+04 7781+82 7904+03 7829+30 7821+22  7807+08      
4  7835+36   7817+18   7773+74   7801+02  7739+40  7837+38   7757+58   7839+40    7823+24  7783+84  7717+18 7755+56  7737+38      
M:7715+04                
5  7927+28   7929+30   7915+16   7949+50   7946+45   7955+56  7729+26 7925+26 7935+36  7919+20   7957+58  7909+10  7913+14   7905+06      
6  7108 
7109
 7104   7115   7129   

7841+42  7751+52   7843+44  7715+04  7813+14 7751+52
M:                             7769+70    
8  7931+32   7953+54  7753+54  7723+24  7939+40  7793+94   7943+44   7733+34  7803+04 7781+82  7904+03   7829+30   7821+22   7807+08      
9  7108   7109   7104   7115  7129 7759+60  7727+28 
7787+88
 7797+98  7828+27  7809+10   7841+42   7751+52   7843+44 7715+04 7813+14  7751+52 
M:                             7769+70    
20 3404  3429   3419     3421  3437  3414                     
21           1845        1828          2862    
23 3427  3428            1823                     
24    3428          1823                    
25            1845                       
26              1823                     
27  1907                                 
28 3425  3417   3410        3416                    
29  3304  2107                              
30 3547 3423    3538   3536         
3424
           
31  2859   1833   1836   2855   2868   1855   2853  1847                  
M:        2857                           
32  2108  2116  2105  1108 2120  1218                       
M:

1218                            
33  6706                                 
34 1625  2647   1634   2639   1631  2642                      
35  1908                                 
37  2119  2127   2117  1105  1109   1103           2112            
39  2859  1833  1836   2855   2868   1855   2853  1847                  
M:       2857                          
41        3538                           
51  3541  3531                 3549
           
53  3420   1036  1035  3435   3432                         
57

2120


61 1829  2865   1851   2845   1639   1822                       
63 2856  2844  2849 1830  1857   2867  2851                    
64 6258  6302   6241                             
65 1101  2113   2121  2126 2125  2123   1102   2111     2112               
67 3522  3524   3521   3509                           
68 4939  4906   4941   4929   4911   4926   4915   4921   4904   4903   4229             
M:           4229     4223                
70        1848                           
74  2607   2204   2211   1632     2636                       
75 2645  2649  2634  2633   2644  2653                      
78 2209  2206  2212  2205   2210  2208  2203  2640  2202   2636               
79  3515                                 
80 2351  2347   
4120
2023  4115   4001         2349            
83 4933  4927   4914   4932   4912   4923  4917 4901  4925   4928               
84 2861

1853


87 4119  4102  2124     1209    1104                   
91
202192 4850  4879  4827  4856   4875   4871   4837                     
M:            4869                       
93  4940          4876     2820      2828
        2860  
94  4228   2812   4231   2819   4831  2828  4874                     
95 4907  4234  4934  4233  4824  4222   4221   4224   4239   4878   1810   4866   4928      4903      
98 4920  4902  4909  4931   4935    4924  4922  2863  1846   4875  1857           
M:           ZV 4815                      
99 4005  4004   4012   4003   2331   4002   4123   4127   4131                 
120 3404  3429   3419     3421   3437   3414                     
X13 3426
201  6620   6613   6633   6626  6618  6632   6636   6625   6631   6635               
202  6637   6606   6601   6638   6617  6605 6610  6609     6635               
203


6305
6267
204  6229   6231   6273   6298  6285  6311     6289  6297                
205  6264   6288   6303   6315   6271   6293   6284                     
207 6226  6308   6275   6279  6260  6234   6269   6287                   
209 6230  6292   6232   6301   6295       6287                   
211  6222   6263                               
212  6630   6270   6255   6282   6290   6283   6288                     
901  3303                                 
ZV Čiližská  2201                                 
ZV Pri Kríži    7789+90                               
ZV Voz. Jurajov dvor 1628  7722+21                               
ZV Voz. Petržalka  4815                                 
N29 3424
N31  1829                                 
N33 2108 2120
                             
N34 4875
N37 2112
N53 3426
N55  2351  2349
                             
N61 2119
N70 2861
1853N72 6305
6267N80 2021
N93 4940
2828N95  4907                                 
Služobný spoj 3
3549
NZV 2860

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 21.8.2013 na 22.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia