MHD Bratislava

BA-22.10.2013
Zdieľať stránku
 
22.10.2013 (utorok)
 
Miroslav93, ms, Miso_83, kubo_99, Kurt, petoo, RM
 
- 94/4 - nevypravená - ZV 4117 hradil celú službu
- 59/3 - 4240 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4903
- 83/5 - 4937 bol poobede vymenený za 4929
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2  7132  7110  7117 7123   7125 7105  7109  7115  7116                     
3  7911+12 7931+32  7739+40  7703+06  7301+02  7957+58  7759+60  7951+52  7825+26  7829+30  7831+32   7717+18 7929+30  7748+47  7947+48  7807+08  7821+22    
4 7797+98  7819+20  7813+14   7817+18 7745+46  7722+21  7803+04  7715+04  7828+27  7779+80  7775+76  7723+24  7735+36  7755+56  7781+82  7765+66  7773+74  7753+54   
5 7739+40  7602+10  7905+06  7935+36  7943+44  7729+26  7937+38  7925+26  7946+45  7915+16 7901+02  7941+42  7909+10  7921+22   7933+34  7904+03  7953+54    
6 7120  7127  7085  7134  7118  7104                7843+44  7839+40  7837+38  7727+28  7763+64   7841+42
7  7128 7103  7131  7130  7113   7101 7135                         
8  7911+12 7931+32  7739+40  7703+06  7301+02  7957+58  7759+60  7951+52  7825+26  7829+30  7831+32   7717+18 7929+30  7748+47  7947+48  7807+08  7821+22     
9  7120 7127  7085   7134  7118 7104  7751+52 7801+02  7835+36   7793+94 7749+50  7761+62  7845+46  7843+44  7839+40   7837+38  7727+28 7763+64  7841+42 
20  3413  3402 3436  3428  3414  3438  3415  3513  3420 3434                   
21 1831  1821  2853   1825 1832   1847 1856   2870 1637  1828     1855 2860  1822   1603 2869  1827   2862  
23 3431  3508  3523  3432       1849                        
24              1849                        
25                     1822                 
26              1849                        
27 1907                                     
28  3412 3423  3416  3425   3424  3545                          
29  3305  3304                                  
30 3536  3526   3422 3540  3547  3417           3401                
31  1842 1844   1859 1843  1850  2852  1823  2867  2859  1845  1833                 
32 1609  2117  2114  1107  2115   2616 2123                         
33 6706   6632 6631   6702                              
35 1906                                     
37  2126    2105 2124  2121 1103  2111        2111                 
39  1842  1844  1859  1843 1850   2852 1823  2867   2859  1845 1833                 
41  3549                                    
43  3546                                    
44  1900                                    
50  2346 1036   2337   2342 
 2347 
 2351   2350   2349  2345  1035  1034    3430  2334           
51 3534  3529  3514                 3535                
52 3548  3531  3537                3528                 
53  3407 3433    3403  3418  3437          3415                 
54 3533                                     
56 3538  3541                   3528                
57  3539 3535                   2115                
58  3532                                    
59  2648 2633 
4903
  1634 2606 4852                        
M:

490361 1858  1852  2844  1836     1636  2851        1828                
63  1611   2652                                 
64  6258 6295  6297                                 
65  2125 2120   2127 2116  2104    1106  2119      2123  2108  1103             
66 3518  3512  3515  3421               3524                
67 3517  3520  3516  3524                               
68 4931   4918  4908 4927    4909  4921    4932  4902  4926  4917  4930  4906   4903        
70  1837  2866  2849    1839 1835                           
74  2641 2631  2646  2208   2206                            
75 1632  1635  2642  1605  2651  2653  1612  2645  1621                     
77 3510  3519                                   
78 2202   2616 2201    2205  2209 2203  2204  1608  1618        2638             
79 3521                                     
80 2348  2353  2343   4108 4120  2023  4009  2021       2343                
82  1909                                    
83 4933  4916  4940  4941 
4937
4910  4911   4901  4914  4915  4934    4925             
M:4929

84  1834 1840  1854   1838  2861 1824  2845  2868  1638  2864   1855 2850  1853             
87  4110   1109  4106   2617  1221  2112    2607                     
88    1206  1214 2628  1207  1617  1220  1622                       
90 3507                                     
91  4925   4122     4123           2023                 
92 4855  1815  4827  4856    4871  4837        4856                
93  4221 4226  4229   4238  2812  4876  2818  4869  4875  2819   1810 2820   4873 1829           
94  4222 4878  4231    4906  4010   4850 
4821 
4831                   
M:       ZV 4117                              
95 4815  4223  4228  4235   4236       1810 2813 4879 4831               
96  1213   1208    1625  2636  1626                         
98  4920 4935  4225  4912  4237  4928  4919  4922  4234  4924  *2813* 4936               
99  2344  2331 4005  4004  4127    4012     4003 4131                   
120  3413   3436  3428  3414  3438  3415  3513  3420  3434                   
130  3550                                    
133  1628  1630 2647  1616                               
139  3522                                    
147  1903                                    
151  1901                                    
184  2828  2825                                  
191 3503  3501   3504 4105                               
192  3503  3501  3504  4105                               
196 2650  2635 1610  2615  2644                             
X13 3429   3411                                  
X31  2828 2825                                   
630  1104 3302  3401                                 
801  3101  3102                                  
901  3303                                    
201  6601  6604 6627  6610  6623  6619  6635   6630  6615 6613  6620   6637 2638             
202  6626  6622 6621  6629  6617  6609    6624  6614  6618 6636                 
203  6308  6261 6270  6307  6263                             
204 6625  6275  6298  6290     6276 6284    6282                    
205  6277 6238  6244  6294  6281         6282                    
206  6241  6283 6306 
 6234
 6272                            
207  6304 6264  6278  6280   6296 6229  6222  6255                       
208  6640  6639 6634  6638  6605  6262  6315  6292  6302  6271                   
209 6279   6230 6293 6265   6303 6301     6255                      
210 6299  6273   6311                                
211  6305  6226           6267                       
212   6268 6266  6234  6291  6310  6288  6314  6267 


215 BA-182OL

245 BA-978JY


102407 BA-185OL

Školský spoj 2 1033                                     
Školský spoj 10 1850                                    
ZV Pri kríži 1851                                    
ZV Voz. Jurajov dvor 3528
                                 
ZV Petržalka 4117  4873                                  
N21 1821  1822 
1828 
                               
N29  3401

N31  1858 1828  1822 N33  2638 2115 
N34 2813            N37 2111   
N44  6305 6267 
N47  6305 6267
N53  3429 3415 
N55 2348  2343   N56  3528                                    
N61  2126 2123 
N70  1834 1855 
N72 6305  6267  1829N74  3518  3524
N80 4001  2023 
N91    
N93 4221 1810  1829N95 4815  4856
N99  4127  
NZV  1827                                    
Služobný spoj 2  2108                                    
Služobný spoj 3 3535                                    
Služobný spoj 6  1103                                    

Výpravu spracoval: Miroslav93
 
Nočné spoje sú z dňa 22.10.2013 na 23.10.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia

 Linky Slovak Lines nemajú poradia