MHD Bratislava

BA-22.5.2013
Zdieľať stránku
 
22.5.2013 (streda)
 
 
jakub0606, ms, Pe67, Marek1978, petoo, Miso_83, Samčo, kubo_99, mirko, peto1622
 
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 34/8 - ranný diel služby hradil ZV 1826
- 59/1 - 2631 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 4830
- 63/3 - 2854 počas dňa vypadol, nahradil ho 2866
- 68/7 - 4935 po 18. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 68/10 - 4902 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 4225
- 75/5 - 2639 vo večerných hodinách vypadol
- 75/7 - 2211 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2641
- 78/1 - 2208 pred 9. hod. vypadol, nahradil ho 2212
- 83/13 - neznámy voz vypadol (možno nevypravená)
- 92/4 - 4856 bol počas dňa menený za 4240
- 94/2 - ráno nevypravená - neskôr sa napojil ZV 1815, od 19:00 ho nahradil 4837
- 95/2 - minimálne ráno nevypravená, nehradená
- 95/4 - 4233 po 16. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 95/6 - minimálne ráno nevypravená, nehradená
- 96/1 - 1219 okolo 16. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2208
- 99/7 - 4873 počas dňa vypadol, nahradil ho 4850
- 99/10 - minimálne ráno nevypravená, nehradená
- 202/2 - 2637 od 13. hod. nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 2652
- 202/5 - 1624 počas dňa vypadol, nahradil ho 2628

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2         7128  7105   7118   7113                     
3                                  7805+06    
4 7777+78  7775+76  7723+24 7722+21  7793+94  7828+27  7809+10 7797+98  7763+64  7831+32  7785+86  7732+31  7767+68   7727+28 7745+46  7749+50   7821+22 7807+08   
5                 7911+12  7943+44      7957+58             
6  7114   7131  7134 7133 7129  7124                7841+42 7825+26  7757+58  7843+44  7769+70   7717+18 
7  7112   7101   7115   7119  7103   7106   7107                         
8                                 7805+06    
9  7114   7131   7134  7133 7129   7124  7823+24  7812+11  7741+42  7779+80  7751+52  7765+66  7773+74   7841+42  7825+26   7757+58  7843+44  7769+70  7717+18
20  3430           3403              2337          3419  
21    1844  1843       2857  1834    1637  1828    1639          1827     
22  3430           3403           3407    2337           3419   
25      1843      2857 1834    1637 1828   1639          1827     
27 1907                                    
28  3416  3422 3412     3424    3401                        
29  3305   2108                                   
30  3547   3528   2114   3541  3425                             
31 1821 2868  2853      1842  1836   1841   2859   1827                   
32 2127  2113  2119  2104  2116  1635 2123                        
33  6706   6701   6702  nevypravená 6705                             
34  1603   2842   2847   1833     1858 1852                         
M:               ZV 1826                       
37  2125   2122  2112   2120  1109             2124                 
39 1821 2868 2853      1842 1836  1841   2859  1827                  
41  3544       3541                               
43 3546                                    
50  2334   3512   2344          2346  2353         2350             
51  3534   3551   3514                                 
52 3548 3530 3537                                
54 3533                                    
55 3529 3531                                  
56 3539 3542 1107 3549                              
59  2631  2647 4852  1629  2212   2606 2818                         
63    2855   2854          1825                       
M:      2866                                 
64  6258   6300   6276                                 
65 1106  2126   2105     2111  1101  1102  2118                       
66    3517                                   
67  3510  3524  3522  3515                               
68  4938   4925   4918  4926   4910   4929   4935   4927   4941   4902   4930  4934  4235     4920          
M:                   4225                  
70  1857   1824   1856  2849   1837   1849     3501                       
75 1625  2632   2646  2650   2639   2634   2211   2653   2636                     
M:             2641                        
78  2210   2205   2202     1601   2207   2206   1633                       
M: 2212                                    
79  3504                                     
80  2343   2339           4123  4107                      
83  4933   4916   4906  4939   4917   4909   4932   4901  4904  4915 4928  4912               
84  1855   3511   1840  4237  4866   2819                        
87      2115       1202                           
88  1207   1204   1210  1212   1221   1215  1209  1201                      
92 4855  4830  4815 4856   4832   4871  4837   4224      4879   2819               
93  4940   4222   4229    2828  4876  4878  2825  4875  4869     4868  4824             
94 4223    4226  4236 4115  4851   R: 1815 (P: 4831)  4850  4821 4117  4001  4831              
M:  
ZV 1815
a 4837
                                 
95  4877     4240   4233  2814    4221 4224   4239  4827  1810  2813  4912            
96 1219 1222   2607   1208  1610  1214   1609                         
M: ZV 2208                                    
98 4936 4937   4905   4907   4931  4911  4913   4922   4914  4924    4923 1848      1853          
99 4008 4010   4002   4102   4234   4012   4873  4131 4127      4111  4101             
130  3550                                     
178 2345  2333                                   
191  4823   2812   3505   4105                               
192  4823   2812   3505   4105                               
X13  3402   3406                                   
201 6618 6639 6610  6631   6629  6620  6619  6617  6626  6627  6634  6623   6635            
202  2617   2637  2633  1620   1624  1621  1618  2635  1627   2645  1622  6638               
M:
ZV 2652

2628

203  6261   6270   6267   6266                               
204 6250   6295  6288   6229   6280  6315  6262                       
205 6222  6232  6231  6303  6311                            
206  6294   6297   6310  6306 6291 6307                          
207  6264     6268   6269  6299  6277                           
208  6613   6602   6622   6637   6636   6278   6290  6273  6241  6234  6609                 
209  6283   6244    6260  6289                             
210  6292  6281 6271                                
212    6633     6238   6301   6293   6232  6606                       
Školský spoj 3 4107                                    
Školský spoj 4
 1031                                     
Školský spoj 12
4856                                    
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Čiližská  2208                                     
ZV Voz. Jurajov Dvor  2652  2020                                   
ZV Pri Kríži 7703+06                                     
N33  2127                                     
N37  2124                                     
N53 3402                                    
N55  2343                                     
N61 2125                                    
N70 1855                                    
N93 4940                                    
N95 4877 4879                                  
NZV
2819
                                 

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 22.5.2013 na 23.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia