MHD Bratislava

BA-22.7.2013
Zdieľať stránku

22.7.2013 (pondelok)
 
Pe67, Miso_83, Marek1978, Samčo, ms, petoo, martin15
 
- 21/15 - ZV 4815 hradil pred 7. hod. linku
- 28/7 - ZV 4102 hradil okolo 16. hod. linku
- 30/5 - ZV 2122 hradil pred 7. hod. linku
- 95/2 - ZV 4850 hradil v ranných hodinách linku
- 99/7 - 2344 pred 10. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4850

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4  7807+08   7793+94   7823+24   7763+64  7769+70  7739+40   7703+06  7727+28 7815+16  7751+52   7835+36   7775+76   7722+21  7779+80      
5                     7909+10 7905+06 7946+45 7729+26      
6  7122   7109   7124  7116 7135             7841+42  7828+27  7843+44 7769+70  7839+40  7783+84
9 7122 7109  7124   7116   7135   7831+32   7821+22   7753+54   7812+11   7735+36   7829+30   7841+42   7828+27  7843+44  7769+70   7839+40   7783+84 
20  3436     3415    3413                        
21  2866       1835     2852   1844     1849   2862               
M:                             ZV 4815    
22     3415                3427   3420  3431 3405  3413     
23  3404   3421           3432                     
24   3421          3432                     
25  2866           2852  1844    1849                 
26              3432                     
27  1909                                 
28  3422   3416       3514                         
M:             ZV 4102                    
29    2108                               
30  3547   3417   3424   3534                           
M:         ZV 2122                        
31        1603   1859                         
32  2117   1215   2126   2104  2127  1218                       
33  6702   6706  6630  6703                           
34  2634   1618   2639  2617 2652  2212                       
37  1109   1105   1106   1107   2123  1103                      
39        1603   1859                         
41       3534                          
43  1104                                 
63      1846   2863   1856   1841  2860                    
66    3523                               
68  4919   4934   4907   4912   4928   4931   4915   4921  4904  4917   4229             
83  4933   4937   4914   4925   4902   4905   4910   4901   4926   4936               
91                     4001            
92                      4879             
93  4935         4233                         
94  4236   4874  4240 4866 4851  1815   4231                     
95  4941     4232  4855  4827   4222   2819   4224   4226  4878  1810   2812   4936  4917      
M:   ZV 4850                              
98  4929  4938  4908   4940   4939   4911   4924   4235   2851   1826     1822           
99  4010   2335   4012   2331   2021   2828   2344  4127  4131                 
M:             ZV 4850                    
130  3550                                 
139 3518                                
191        4122                           
X13  3419                                 
203 6268  6307   6270   6272   6308                         
207    6263   6606                             
208    6638            6271                  
209  6232     6315   6295   6298  6284  6282                     
ZV Most SNP 4102                                
ZV Petržalka 4815 4850                              
ZV Pri Kríži  2850   7817+18                               
ZV Voz. Jurajov Dvor  2122                                 
N21  2866                                 
N33  2117                                 
N53  3419                                 
N61  1109                                 
N91  4001                                 
N93 4935                                
N95  4941   4879                               
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 22.7.2013 na 23.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia