MHD Bratislava

BA-23.11.2013
Zdieľať stránku

23.11.2013 (sobota)
 
ms, Miroslav93, jakub0606, Pe67, Samčo, matus2410, martin15, mirko
 
- 5/4 - 7110 okolo 13. hod. vypadol kvôli poruche vozidla, nahradil ho ZV 7799+00
- 70/4 - 3420 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 3405
- 83 - ZV 4117 hradil pred 19. hod. službu
- 95/7 - 4905 okolo 12. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3424, neskôr sa napojil 4226
- 201/1 - 6637 okolo 12. hod. dočasne nepremával
- N74/2 - 3522 okolo 1:30 vypadol kvôli nedostatku nafty, nehradený, okolo 2:30 ho vymenil 3515

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16
2  7128   7130   7121   7107   7105                        
3  7135   7116   7127   7801+02   7133   7132   7108   7803+04  7787+88              
4  7723+24   7765+66   7739+40   7807+08   7715+04   7789+90   7781+82   7745+46   7703+06  7813+14            
5  7124   7112   7119   7110   7131   7101   7126   7134   7115               
M:       ZV 7799+00                        
8  7135  7116  7127   7801+02   7133   7132   7108   7803+04   7787+88               
9  7753+54   7793+94   7722+21   7845+46   7717+18   7748+47   7761+62                   
20  3407   3413   3404                           
21  1842                               
23  3433                               
25                     2863          
30        3540              3401          
31  1857   1858   1830   1833   1848   1823                     
32 1217                              
37                     2114          
39  1857   1858   1830   1833   1848   1823                     
41        3540                         
50 2353        1034   2342   2336     2343               
51  3543                    3537          
52  3425                    3530          
53  3422   3414                  3415          
56  3544   3542   3545                3530          
57  3541                    3549          
61  1831   2861     1837              1821          
63  2208   2207  2203  2201   2202                       
65  2122  2121      2125            2108 2123        
66  3523                    3522          
67  3525   3438                             
70 2349    2345   3420                         
M:


3405                        
79  3524                               
80 2334    2338   2021              2332          
83  1846     2854   1824         4934   4941               
91   4001      4106            4106 4108        
92           4230  4905   4908   4233   4235  4876 4856        
93 4935  4232   4937                2819     1834   1854
95  4903   4228   4906   4915   4931   4230   4905   4908   4233   4235             
M:             ZV 3424 a 4226                  
96  2211   2205   2204   2209   1209            2616          
98        4913              1815       1826  
99                     4012          
139  3515                               
X13  3429   3411                             
201  6637   6640   6642   6626   6621   6633   6619   6623                 
202  6605   6634   6630   6627  6632  6635     6623                 
203  6308    6270         6307 6305              
204  6266   6260   6273  6311  6279                       
205  6301   6310   6302   6276                         
206  6238   6230                             
207      6296   6285   6286   6289                     
208 6638  6275   6283   6229                         
209    6297     6285                         
212  6268   6226   6264                           
630  3422                               
ZV Hlavná stanica  3424                               
ZV Most SNP  4117                               
ZV Pri Kríži  7799+00                               
102407 BA-472OG                              
102441 BA-857OJ BA-977OE                            
N21  1842  2863 1821                          
N29 3401                              
N31  1831  1821 2853                          
N33  2211  1217 2616
                         
N34 1815 1826                            
N37 2114 3537                            
N44 6307 6305                            
N47 6307 6305                            
N53 2353 3415                            
N55 2334 2332                            
N56 3530                              
N61  2122  2108 2123                          
N70  1834  1854 1826                          
N74  3523  3522                            
M:   3515                            
N80 4001 4108                            
N91 4106                              
N93 4935 2819
 1834                           
N95  4903  4876                            
N99 4012                              
NZV 4856                              
Služobný spoj 2 1826                              
Služobný spoj 3 3537 2108 2123                          
Služobný spoj 6 3549                              
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 23.11.2013 na 24.11.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia