MHD Bratislava

BA-23.12.2013
Zdieľať stránku

23.12.2013 (pondelok - školské prázdniny)
 
Pe67, Samčo, jurino
 
- 84/6 - 2858 dopoludnia vypadol kvôli poruche chladiča

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
3

 7821+22   

  
 7799+00

   
4
7703+06 7785+86 7807+08
7751+52  7828+27

6


7843+44 7755+56 7841+42 7737+38 7839+40
8

7821+22
7799+009


7779+80

7715+04 7843+44 7755+56 7841+42 7737+38 7839+40
84
2858                      
94 4223 4231 4236 4228 2819
4226                    
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 23.12.2013 na 24.12.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia