MHD Bratislava

BA-23.5.2013
Zdieľať stránku

23.5.2013 (štvrtok)
 
 
ms, petoo, matusulienko777, Samčo, Pe67, mirko, luxor884
 
- 5/15 - neznáma súprava v ranných hodinách vypadla, nahradil ju ZV 7109, neskôr sa napojila súprava 7905+06
- 21/14 - celý ranný diel služby vykonal ZV 2652
- 59/3 - 4852 počas dňa vypadol, nahradil ho 4866
- 68/2 - neznámy voz vypadol (možno nevypravená), neskôr sa napojil 4934
- 84/2 - 2854 okolo 13:30 vypadol, nahradil ho ZV 4235
- 88/7 - 1213 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1601
- 94/4 - 4866 bol stiahnutý na hradenie 59/4, nahradil ho 4124
- 94/10 - nevypravená - celá služba nehradená

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2                  7106                     
3  7915+16  7913+14  7722+21  7831+32 7927+28 7835+36 
7787+88
7921+22  7793+94  7703+06 7823+24 7817+18  7904+03 7735+36 7957+58  7809+10 7799+00     
4  7821+22   7757+58   7717+18     7777+78  7745+46   7779+80  7819+20  7763+64   7773+74   7815+16      7783+84    7828+27    7805+06   
5 7946+45  7733+34 7925+26  7919+20   7901+02  7935+36   7931+32 7955+56  7911+12   7943+44   7837+38  7949+50   7933+34  7917+18  7905+06n  7939+40       
M:                             ZV 7109        
6  7104   7133   7107   7127  7126  7113               7841+42 7807+08   7789+90     7751+52 
7  7111   7119   7102   7125   7103   7117   7122                         
8  7915+16   7913+14   7722+21  7831+32  7927+28  7835+36  7787+88   7921+22  7793+94   7703+06  7823+24  7817+18   7904+03  7735+36 7957+58 7809+10  7799+00     
9 7104  7133  7107  7127  7126 7113  7765+66   7812+11  7797+98   7727+28  7739+40  7737+38   7761+62  7841+42  7807+08  7789+90      7751+52 
20 3414 3415  3428  3427                3427 3435             
21   1847    1844  1830     1851          2869              
M:                           ZV 2652          
22  3414  3415  3428                3432  3427 3435  3438          
23        3403                               
24       3403                              
32 2117 1104  1201  2126                              
33 6705   6702  6631                                
34  1605  1832  1638   1856   2867  1826 2863  2847                       
37        1106              2125                
43  3546                                     
50        2351                               
51  3544   3534   3514                                 
59 2650  1632  4852 1629  2611   2632  2818                         
M:     4866                                
63    2855   2866           1639   1846                     
68  4907     4918   4912  4906   4928   4932   4938   4931  4913  4935  4917   4934  4226          
M:    4934                                   
70 1840  1836   1858  2850  1821   1828  1837  1637                       
75  2639   1635   1631   2648   2211   2653   1623   2212   2636                     
80    2337                                   
83      4905     4926        4904       4937               
84  1848  2854  1833   4237   4240   4879   2819   2820                       
M:   ZV 4235                                  
87                2116                       
88  1204  1616   1207   1219   1210   1221  1213   1212                       
M:             1601                         
92            4941                           
93  4930   4236   4229   4225   2828   4876   4878   2812  4875  4869     4868  4824  2856 1825         
94 4223 4230  4239  4866  4226   4851  R: 1815 (P: 4831)   4850  4821  nevypravená  4823   4831               
M:        4124                               
95 2814 4227 4221 4233 2825 4902 4873 4224 4234 4827     4937 4824          
96  1214   1209   1215   1222   1206   1625   2607                         
98         4939     4922                      
99        4127       4131    4871                   
139 3517                                    
147  1903                                     
196 1633  2649   2651   2634  2641                             
X13 3404  3407                                   
202  1627      1621        2645                       
203          6263                             
204            6255                           
205    6291   6290   6287  6265                            
206  6292   6294   6310   6284   6262   6308                           
207    6610    6268  6311   6296           6280                 
208 6626 6267 6622 6619  6617   6281  6232  6301  6315 6286                   
209                     6280                
212  6636   6618     6260   6279   6293   6291                         
801 3101 3102                                  
Školský spoj 1
R: 3403                                    
Školský spoj 10
 2869                                     
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Voz. Jurajov Dvor  2652                                     
N33 2117                                    
N37  2125                                     
N53  3404                                     
N70  1848                                     
N72      2856                                 
N93  4930                                     
N95 2814                                    

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 23.5.2013 na 24.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia