MHD Bratislava

BA-23.7.2013
Zdieľať stránku

23.7.2013 (utorok)
 
Pe67, Marek1978, Miso_83, Samčo, petoo
 
- 34/1 - ZV 1832 hradil pred 7. hod. linku
- 66/2 - ZV 2020 hradil okolo 11. hod. linku
- 94/3 - 4231 podvečer vypadol, nahradil ho 4919

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4  7715+04   7828+27  7835+36  7735+36   7755+56   7803+04   7825+26   7819+20   7737+38  7813+14  7717+18   7821+22   7777+78  7809+10      
5                      7913+14  7955+56  7905+06  7917+18      
6 7110  7111   7127   7126   7125                   7841+42   7741+42  7843+44  7769+70  7839+40 7741+42
9  7110   7111   7127   7126   7125   7789+90   7783+84   7781+82   7723+24   7732+31   7765+66   7841+42   7741+42  7843+44  7769+70   7839+40   7741+42 
20  3404   1035  3402                  3414   3427         
21                              2862     
22    1035   3402                   3414   3427  2350      
23  3408   3413           3433                     
24    3413           3433                     
26              3433                     
27  1909                                 
28    3425                               
29    3538                               
30          3542                         
32  2118   2120   1104   2126   2117   1218                       
33  6703   6706   6702   6705                           
34    2632   2211   1627   2642   2649                       
M: ZV 1832                                
37        2105     2108                       
53      3421                             
54  3526                                 
63        2856       1827                     
65          2113                         
66    3523                               
M:   ZV 2020                              
68  2828   4917   4926   4937   4927   4929   4915   4921   4904   4902   4905             
80        4108                           
83  4933   4940   4914   4934   4907   4908   4903   4901   4939   4912               
93      4821                             
94 4229 4236  4231  4240  4851   1815   4222   4222                   
M:     4919                            
95 4931  4227   4910   4233   4235   4226   4855   4224   4938   4878   1810   2819   4912  4902      
98 4922  4909   4924   4935   4925   4911   4930   4928   2867   1838     2858           
99  4001   4003   4002  4004 4824  2818   4866   4127   4131                 
130  3550                                 
X13  2333                                 
203  6270   6264   6261                             
205      6250                             
207  6268   6226   6272       6296                       
209  6289   6295   6265   6287   6315 
6284
 6231                     
210    6314   6281                             
212    6280      6306                        
ZV Pri Kríži  1832   7797+98                               
ZV Voz. Jurajov Dvor    2020                               
N33  2118                                 
N53  2333                                 
N95  4931                                 
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 23.7.2013 na 24.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia