MHD Bratislava

BA-23.8.2013
Zdieľať stránku

23.8.2013 (piatok)
 
Marek1978, ms, Miso_83, Samčo, petoo, luxor884, miroslav93, matus2410
 
- 4/1 - súprava 7801+02 bola počas dňa menená za súpravu 7749+50
- 33/4 - ZV 1831 hradil celý popoludňajší diel služby
- 34/1 - 1618 okolo 15:30 hod. vypadol
- 37/1 - ZV 4117 pred 17. hod. hradil linku, o 17:15 ho vymenil 2126
- 37/5 - ZV 4117 hradil po 18:15 hod. linku
- 93/4 - ZV 4873 hradil min. po 14. hod. linku, neskôr ho vymenil 4236
- 98/7 - 4924 od 6:30 hod. do 7:49 hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 4923
- 120/3 - 3427 po 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 1836

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4 7801+02  7739+40  7767+68  7779+80   7737+38  7835+36 7803+04 7751+52 7797+98 7793+94 7773+74 7763+64 7755+56 7783+84      
M: 7749+50                                
5 7941+42 7939+40  7943+44   7917+18   7905+06   7602+10   7953+54   7946+45  7921+22  7955+56   7947+48   7919+20   7925+26  7915+16      
20  3434   3438   3427   3432  3404 3421  3437                     
21       1825    2868         1636          2851    
23  3420  3431          1829                     
24    3431          1829                    
25           2868                      
26             1829                    
27  1907                                 
30    3417  3416 3537  3536                         
31            1857     2859                   
33                                  
M:       ZV 1831                          
34  1618   1632   2607   1623  2651  2646                       
37 212n   2124 1107                          
M: ZV 4117       ZV 4117                        
39            1857    2859                  
41       3537                          
43 3546                                
44  1900                                 
59     2648 2818                          
63        1855      1822 2852                  
68  4918   4903   4939   4927   4907   4937   4915   4921  4904  4929   4229             
80   2336   4102                          
83  4933   4916   4914   4917   4902   4941   4912  4901 4938  4935               
84   1828 2857 2845                          
92 2825  2828   4827   4856  4832  4869   4837   4224                   
93  4934   4226    4236n  4906    4928               1832    
M:       ZV 4873                          
94  4223   4850   4231   4237   4831  4875  4225   4225                   
95 4940  4240  4926  4234   4238   4228   4221   4224  4239  4878   2812   1810   4935  4229      
98  4920   4932   4913   4925   4930   4931  4924  4922   1830  2844 1810  2854           
M:             ZV 4923                    
99  4010  2335  4002   4003   4824  4004  2344   4815   4131                 
120 3434  3438   3427   3432  3404  3421   3437                     
M:     ZV 1836                            
147  1903                                 
X13  3419   3426                               
203    6264   6305  6266  6263                         
206  6244     6278                             
207       6274  6299   6230                       
211    6268                               
212  6308         6273                         
ZV Most SNP  4117                                 
ZV Pri kríži  1831   7821+22                               
ZV Voz. Petržalka 4923  4873                               
N34 1810                                
N93  4934                                 
N95 4940                                

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 23.8.2013 na 24.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia