MHD Bratislava

BA-24.5.2013
Zdieľať stránku

24.5.2013 (piatok)
 
petoo, jakub0606, Pe67, ms, Marek1978, Miso_83, Samčo, mirko, martin15, peto1622
 
- 3+8/2 - okolo 6. hod. išiel ZV 7719, neskôr sa napojila súprava 7913+14
- 3+8/6 - súprava 7835+36 okolo 13. hod. vypadla, nahradil ju ZV 7719
- 9/13 - ZV 7115 hradil okolo 15. hod. linku
- 30/5 - okolo 6:30 hradil linku 1107, ktorý bol stiahnutý z 37/1
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 34/7 - 1607 okolo 14. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 1827
- 59/1 - 2606 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1630
- 59/4 - 1629 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2651
- 61/6 - okolo 8. hod. išiel ZV 2202
- 68/3 - minimálne ráno nevypravená, neskôr sa napojil 4918
- 68/11 - ZV 4925 hradil počas dňa linku
- 78/9 - 2653 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2205
- 84/6 - okolo 6:30 išiel ZV 2812, neskôr sa napojil 4910
- 94/6 - ZV 2652 hradil okolo 17:00 linku
- 95/9 - nevypravená - od 8:15 sa napojil 4939
- 99/13 - nevypravená - celá služba nehradená
- 201/2 - okolo 8:00 išiel ZV 6262, neskôr sa napojil 6634

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2     7101 7104         7116   7126                     
3 7915+16  7913+14n   7807+08   7773+74   7935+36  7835+36  7785+86   7927+28   7737+38  7797+98   7809+10   7755+56   7901+02  7831+32  7933+34   7749+50   7739+40     
M:    ZV 7719       ZV 7719                          
4  7783+84   7732+31   7717+18  7787+88  7799+00   7737+38   7767+68   7703+06   7763+64   7723+24   7823+24   7757+58   7759+60  7843+44 7779+80  7775+76   7741+42  7735+36  
5  7905+06   7904+03   7947+48   7925+26  7733+34  7837+38   7939+40   7931+32   7911+12  7949+50  7301+02   7909+10  7946+45 7943+44  7929+30  7957+58      
6  7106   7125   7123   7117   7122   7133                7841+42 7745+46 7765+66  7805+06   7828+27   7817+18 
7  7120  7110 7105 7121  7111   7103   7102                         
8 7915+16 7913+14n  7807+08  7773+74  7935+36  7835+36  7785+86   7927+28   7737+38  7797+98  7809+10   7755+56   7901+02  7831+32 7933+34  7749+50   7739+40      
M:   ZV 7719       ZV 7719                          
9 7106  7125   7123  7117 7122 7133 7793+94
7789+90
 7825+26  7753+54 7815+16  7813+14    7841+42 7745+46  7765+66   7805+06   7828+27   7817+18 
M:                         ZV 7115            
20 3419                      3415             3407   
21 1832     1847  1855     2845   1603                  1827    
22 3419                   3426  3415    3418      3407   3407   
25             2845                    1827     
27  1907                                     
28  3416   3401   3425     3424                             
29  3305   3304                                   
30  1104   3422   3423  3539 3547                            
M:          1107                             
31 1843  1831  2861  1842   1824        1848   2868   1637   2848                 
32  2118   2120   2126  2121  2117   1218   2123                         
33  6702   6705   6630  nevypravená 6706                            
34  1605   1638   1601  1609  1844   1821   1607   1834                       
M:             ZV 1827                        
35 1908 1906                                  
37  1107   1106   1101   2115   2105  2020                          
39 1843  1831   2861   1842  1824     1848  2868   1637   2848                 
41        3539                               
43  3546                                     
50        2346                 2338    2353    2331       
51  3542   3526   3514                                 
52  3548   3530   3533                                 
53       3437                              
55  3529   3531                                   
56  3551   3537   1105   3549                               
59  2606   2615   4866   1629   1625   1635  2818                        
M:  1630       2651                               
61 2847 2850 1852       1822                        
M:
ZV 2202                          
63  1856   2855     1835   2862  2853   2869                      
64 6258                                    
65  2111   2116   2122  2113     1101  1102 2125                      
66  3522     3504                                 
68  4940  4917     4937   4929   4927   4930   4907   4905   4923      4926   4939  4230          
M:     4918                 ZV 4925                 
70  2854   1846   1826   2856   1833   2859   2334                         
75  2211   1632   2640   2649   1623  2212 2646 1610  2636                     
78 2210  2201   2206   2208  2628  2203   2204   2650   2653                     
M:                  2205                     
79  3518                                     
80      3512   4120         4117   4010   4107                   
83  4933   4916  4908  4934   4912   4913   4931   4901   4904   4915  4941  4938   4910             
84  1857   2866   1830  4237 2825  4910n   2819  2820                      
M:           ZV 2812                          
87        4002     1220   2124                         
88 1202 1213 1201  1215   1222   1616   1208  1219                      
91    4004   4106   2828   4122  4102  2812                         
92  4855   4830   4815   4856  4832  4871   4837   4224        1810   4856               
93  4932   4234   4229   4222   4240   4876   4878   4868   4875  4869   4871n 4824 1853  1639         
94  4874   4823   4239   4877   4230     R: 1815 (P: 4831)  4223   4821     2814   4831               
M:           ZV 2652                          
95  4873   4227   4225   4233   4235   4226   4221  4224    4827   1810   2813  4938 4824          
M:                  4939                     
96  1205   1204   1207   1209  1214  1221   1206                         
98  4920   4902   4936   4935   4909   4911   4906   4922   4914   4924     4928   2842  1837          
99 4012  4009   4001   4007   4123   4006   4115  4131  4127   4107     4124  nevypravená            
139  3525                                     
147 1903                                    
151  1901                                     
191  2022   3505  4879 4105
 4122                             
192  2022   3505  4879 4105                              
196  2639   2632   2634   2647   2631                             
X13  3408   3427                                   
201 6638  6634n  6626   6639   6610   6620   6619   6623   6622   6606   6636   6609               
M:
ZV 6262                                  
202  2607  2633  2637   1624   2645   2635   2644   1620  1618  2611   1622                 
203 6308    6269    6263                            
204       6288 6303 6255   6276                      
205  6261         6296    6231                        
206  6286   6298   6300  6310  6287   6270                           
207  6264   6618     6266   6271   6289           6291                 
208 6602  6305    6635  6632  6283    6301    6297   6278   6617                 
209  6275   6295   6281  6299  6232          6280   6291                 
212 6613  6637   6633  6314  6292  6293                          
Školský spoj 1 R: 3421                                    
Školský spoj 3
4117                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17
2123                                    
ZV Voz. Krasňany 7115                                    
ZV Cintorínska 6262                                    
ZV Astronomická 7719                                    
N21 1832                                    
N31 2847                                    
N33 2118                                    
N53 3408                                    
N61 1107                                    
N70 1857                                    
N72     1853                                
N74 3522                                    
N80 4004                                    
N93 4932                                    
N95 4873 1810                                  

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 24.5.2013 na 25.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia