MHD Bratislava

BA-24.6.2013
Zdieľať stránku

24.6.2013 (pondelok)
 
jakub0606, ms, Marek1978, petoo, Pe67, Samčo, TomJ, mirko, Jurino, Miso_83, peto1622, kubo_99, martin15
 
- 3+8/4 - ZV 7129 hradil po 6:30 hod. linku, neskôr sa napojila súprava 7723+24
- 3+8/14 - súprava 7812+11 ráno vypadla, nahradila ju súprava 7741+42
- 34/4 - ZV 2652 hradil po 10. hod. linku
- 65/4 - ZV 2205 hradil po 11. hod. linku
- 67/2 - 3521 okolo 12:30 hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 68/10 - 4929 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4936
- 68/14 - nevypravená - nehradená
- 80/4 - 4119 od 14. hod. nepremával pre dopravnú nehodu s os. autom
- 83/5 - nevypravená, neskôr sa napojil 4907
- 83/10 - 4915 po 7. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla
- 84/7 - 1620 bol do popoludňajšieho dielu menený za 2812
- 93/4 - 4226 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 4221
- 93/8 - 4873 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4929
- 93/10 - 2611 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4868
- 94/8 - 4830 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 3505
- 99/12 - nevypravená - nehradená
- 147/1 - 1909 bol o 10. hod. menený za 1903
- 202/8 - ZV 2205 hradil ráno linku, neskôr ho vymenil 1621
- 208/4 - 6620 po 13. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2      7106                                 
3  7915+16   7931+32   7823+24  7723+24n  7733+34   7939+40   7835+36   7955+56   7805+06   7777+78   7753+54   7785+86   7947+48     7812+11  7951+52   7801+02   7815+16     
M:        ZV 7129                       7741+42          
4  7759+60   7813+14   7717+18   7791+92   7819+20   7757+58   7781+82   7789+90   7763+64   7829+30   7739+40   7765+66   7828+27     7837+38  7727+28   7722+21   7807+08   7745+46   
5  7949+50   7901+02   7917+18   7904+03   7946+45   7953+54   7927+28  7602+10  7911+12   7905+06   7935+36   7921+22   7919+20     7943+44  7729+26  7957+58      
6 7126  7124   7104   7101  7105  7107                   7841+42  7843+44  7825+26  7831+32   7769+70   7767+68 
7 7119  7121  7131  7108   7103   7102   7117                         
8  7915+16   7931+32   7823+24   7723+24n   7733+34   7939+40   7835+36   7955+56   7805+06   7777+78   7753+54   7785+86   7947+48     7812+11  7951+52   7801+02   7815+16     
M:        ZV 7129                       7741+42          
9 7126  7124   7104   7101  7105  7107   7773+74   7817+18   7799+00   7775+76   7737+38   7793+94   7735+36     7841+42  7843+44  7825+26  7831+32   7769+70   7767+68 
20        3432                   3426           3408   
21  1830       1841                               
22                      3435     3426     3413       3408   
23  3419                                     
27  1907                                     
28              3545                         
30  3547     3417   3540   3526                             
31                2867                       
32  2111   2117   1107   2122   2115   1210   2123                         
33  6706   6701   6631   6702   6705                             
34  1605   2866  2842  1601   1826       R:zrušená                       
M:


ZV 2652                              
37  2126         2121   1103                           
39                2867                       
41        3540                               
43  3546                                     
50    2346           2343        1036  2353               
51  3543   3532  3514                                
52  3548   3530   1104                                 
56    3541   3542   3549                               
59 2635 2646 4852  1629   2647   2643   2818                         
63    2855   1833        3437                        
64    6283  6277                                
65  2125  2120  1105     1108   1101   1102     2107                     
M:


ZV 2205                              
66  3524    3518                                
67  3506   3521  3510  3523                               
68  4939   4903   4918   4927   4937   4935   4917   4931  4932  4929   4921   4231   2854  nevypravená          
M:                   4936                  
70  1837   2856   2849   2863   1839   1835   2339   2869                       
74        2641                               
75  2651   1633      1632   2634   1635   2211  1618 2636                    
78  2209   2202   2201   2203   2653   2615   2207     1627                     
79  3525                                     
80  2340   2348     4119   2344  4108    3512   3501   4107                   
82   3503                                  
83  4933   4916  4905  4910  nevypravená  4902   4912  4901  4904   4915   4941   4938   4914             
M:4907                            
84  1834   2850   1838   4237   4238   R: zrušená   1620   2820      1822                
M:

2812                        
87  3402   3513   1109     1202  1212  2112   1106                       
88 1204     1213   1221  1205  1207   1219   1201                       
91           4120           2818              
92  4855   4869   4815  4856  2825   4871   4837         4824   4856               
93  4934   4909   4229   4226   4821   4824   4878   4873   4875  2616 4874  4832           1831  3438         
M:


4221


4929
4868                  
94 4223  4222   4232   4240   4830   4874   R: 4868 (P: 4831)   4830  R: zrušená (P: 4873) zrušená  1810   4831               
M:


3505                      
95  2828   4225   4924   4233   4235   4228   2611   4224  4239 4827 R: zrušená  zrušená  4938             
96  1214     1215  1222  1206    2606                        
98  4940   4919   4908   4925   4930   4906   4923   4922   1853   4911     4234   2843         1850          
99  4001   4004   4008   4003   2021   4010   4115   4102   4123   4107    nevypravená  4111             
130  3550                                     
139 3517                                    
147  1909                                     
M:  1903                                     
151  1901                                     
191  2331   2022   3433   4105                               
192  2331   2022   3433   4105                               
196  2640    2649  2632   2617                             
X13  3404   3420                                   
201 6638 6640 6635  6625   6636  6633  6610   6626   6639   6632   6634   6613               
202  2631   2637   6606   1631  1616 2645  1608   1621n   1623  1610  2607  6604              
M:


ZV 2205                      
203    6222     6261   6269                             
204  6272               6311                       
205      6289   6260   6315                             
206  6229   6244     6310     6263                           
207  6226   6266   6268  6308 6306  6287           6284                 
208  6617   6629   6627   6620   6618   6273       6275   6286   6637                 
209  6279   6265   6238   6288   6280           6276   6284                 
210        6231                                 
212  6619   6623     6300                               
Školský spoj 3  3512                                     
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17 2123                                    
ZV Astronomická 7720                                    
ZV Cintorínska  6293                                     
ZV Čiližská  2205                                     
ZV Komisárky 7112                                    
ZV Krasňany 7129                                    
ZV Pri Kríži 1853                                    
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652 2020 3409                                
N21 1830                                    
N33 2111                                    
N53 3404                                    
N55 2340                                    
N61 2126                                    
N70 1834 1822                                  
N72     1831                                
N74 3524                                    
N80
2818

N93 4934 4874                                  
N95 2828 4824                                  
NZV   4856                                  

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 24.6.2013 na 25.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia