MHD Bratislava

BA-24.7.2013
Zdieľať stránku

24.7.2013 (streda)
 
Miso_83, Pe67, Marek1978, Samčo, petoo, mirko, martin15, luxor884
 
- 4/1 - súprava 7759+60 bola v priebehu dňa menená za súpravu 7737+38
- 6/1 - 7118 okolo 16:30 hod. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 7807+08, neskôr sa 7118 vrátil späť na linku
- 6+9/2 - 7102 bol v priebehu dňa menený za 7116
- 9/7 - ZV 7807+08 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojila súprava 7825+26
- 20/2 - 3432 po 6:30 hod. vypadol, nahradil ho ZV 2332
- 34/5 - 1626 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2639
- 63/5 - 1616 po 15. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 78/8 - neznámy voz bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1626
- 208/3 - 6604 pred 17. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 209/3 - ZV 6293 hradil po 8. hod. linku
- X8/3 - 2825 okolo 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4815, neskôr sa napojil 1815
- X8/5 - ZV 2203 hradil okolo 16. hod. linku, neskôr ho nahradil 2645

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4  7759+60   7763+64   7835+36  7777+78  7817+18  7753+54  7829+30   7789+90   7787+88   7797+98   7722+21   7791+92   7773+74  7703+06      
M:  7737+38                                 
5                      7919+20   7955+56   7917+18  7931+32      
6  7118   7102   7133   7101  7105              7841+42   7751+52  7843+44  7769+70  7839+40  
M: ZV 7807+08  7116                               
9  7118   7102   7133   7101   7105   7793+94   7825+26n   7775+76  7755+56  7815+16   7739+40   7841+42   7751+52  7843+44  7769+70   7839+40   
M:    7116          ZV 7807+08                    
20  3408   3432   3431       1035             3419           
M:   ZV 2332                              
21            1847   2867   1840     1639           2860     
22     3431                  3419    3413    1035   
23  3407   3404           3433                     
24    3404          3433                    
25            1847   2867                     
26              3433                     
27  1901                                 
28  3401   1107   3417     2108  3423                      
29    3305                               
30 3547  3416   3526   3542   3551                         
31  1824   1859   1845   2855   2852   2844   1842   1821   1605                 
32  2124   2114   2116   1104   2118   1218                       
33  6702   6703   6705   6706                           
34  2644   1635   2617   2202   1626   1627                       
M:          2639                         
37  2105   2115   2111   1108                           
39  1824   1859   1845   2855   2852   2844   1842   1821   1605                 
41        3542                           
43  1105                                 
50  1034                                 
59  1629         4852                         
63        1853   1616   1843                       
67  3518   3509   3524   3511                           
68 4919  4926   4935   4938   4941   4928   4915   4921   4904   4905  4222            
70  1839  1823  2866   1830   1846   2857    1609                  
78  2209   2208   2204   2207   2210   2206   2201     2205                 
M:                1626                   
80          4005                         
82  3512                                 
83  4933   4912  4922  4917   4907   4936   4929   4901  4937  4927               
84  1858   1832       1857   1837                       
87 4119  4110   2119   2021   1213   1201   2125   2117                   
91  4011   2331   4106   4001                           
92  4837                     4850             
93  4930       4931       4868              2845      
94  4229   4236   4232   4827   4851   1815   4240   4240                   
95  4939   4228   4903   4233   4235   4866   2828   4224   4225   4821   1810   2813   4927  4905      
98  4918   4902   4909   4940   4911   4934   4924   4914  2863  1851     1616           
99  4009   4002   4004   4003   4874   4010   2023   4127   4131                 
128  3513                                 
130 3550                                
139  3402                                 
147  1905                                 
203 6307 6270  6266   6261   6268                           
207    6272   6264   6308    6294                      
208      6604                             
209    6244     6285                           
M:     ZV 6293                            
X8  4237   4910   2825   4830   2645n     2848   1833                   
M:     ZV 4815 a 1815   ZV 2203                        
ZV Cintorínska  6293                                 
ZV Čiližská  2203                                 
ZV Voz. Petržalka  4815                                 
ZV Pri Kríži    7807+08                               
N33  2124                                 
N55  2336                                 
N61  2105                                 
N70  1858                                 
N72      2845                             
N80  2331                                 
N93  4930                                 
N95  4939   4850                               
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 24.7.2013 na 25.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia