MHD Bratislava

BA-25.6.2013
Zdieľať stránku

25.6.2013 (utorok)
 
mirko, Pe67, petoo, Marek1978, jakub0606, Miso_83, martin15, peto1622, Samčo
 
- 4/10 - súprava 7797+98 bola počas dňa menená za súpravu 7757+58
- 9/10 - súprava 7757+58 okolo 8:30 hod. vypadla, nahradil ju ZV 7719, neskôr sa napojila súprava 7779+80
- 33/3 - 6705 bol počas dňa menený za 6610
- 33/4 - ranný diel služby nevypravený - nehradený, do popoludňajšieho dielu služby sa napojil 6706
- 33/5 - 6610 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 6705
- 67/1 - 3515 počas dňa vypadol, nahradil ho 3522
- 68/9 - neznámy voz vypadol, nahradil ho ZV 1621, po odjazdení služby 83/13 sa napojil 4909
- 70/5 - 1838 počas dňa vypadol, nahradil ho 2865
- 93/3 - 4229 počas dňa vypadol, nahradil ho 4824
- 95/12 - 4850 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2813
- 201/3 - 6638 po 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 6293
- 207/1 - ZV 3405 hradil okolo 11. hod. linku

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2     7111        7108   7115                       
3 7915+16  7941+42   7783+84   7829+30   7947+48  7917+18  7819+20  7929+30 7835+36  7837+38   7732+31   7749+50   7935+36   7807+08 7919+20  7703+04   7737+38     
4  7767+68   7801+02   7717+18   7809+10   7787+88   7839+40   7831+32   7781+82   7763+64   7797+98   7735+36   7745+46   7751+52   7775+76  7765+66   7812+11   7799+00   7825+26   
M:                    7757+58                   
5  7927+28   7949+50  7602+10  7901+02   7905+06   7955+56   7729+26   7957+58   7911+12   7931+32   7925+26  7733+34  7943+44   7946+45  7904+03  7913+14      
6  7132   7127   7118   7134   7119   7124                 7841+42  7843+44   7785+86   7773+74   7769+70  7813+14
7  7105   7129   7126   7104   7085   7103   7130                         
8 7915+16  7941+42   7783+84   7829+30   7947+48  7917+18  7819+20  7929+30 7835+36  7837+38   7732+31   7749+50   7935+36   7807+08 7919+20  7703+04   7737+38     
9  7132   7127   7118   7134   7119   7124   7723+24   7759+60   7789+90  7757+58  7755+56   7817+18   7777+78   7841+42  7843+44   7785+86   7773+74   7769+70  7813+14
M:                   ZV 7719 a 7779+80                   
23        3403                               
28  1108                                     
30  3547       3545                               
32 1101  2118  2122  2120   2111   1213   2123                         
33 6702  6701   6705  nevypravená  6610                             
M:      6610   6706   6705                             
34  1605    2858  1843   1638   2859     1831                       
37        2125                               
41       3545                              
43  3546                                     
50  2333     2336   2345   2340   2334   2346   2352   2338  2337  2347   2343   2332      1034          
51  3542     3514                                 
53        3428                               
58  3529                                     
59  1632   2641   4852   1629   2640   1633   4873                         
61        1859                               
65  1109   1106   2117     2105   2112  1102  2104   2107   2108                   
66   3520    3437                               
67  3515   3525   3503  3524                              
M:  3522                                     
68 4925  4929   4918   4902   4938  4940  4941   4917     4923  4921  4914   zrušená      4928          
M:ZV 1621
a 4909
                   
70  1840   1853   2850   2856   1838   2845   1834   2846                       
M:2865                            
74  2617   2205   1623   2646     2649                           
75  2634   1626   2648   1625   2653   1618  2212 1631  2636                     
77  3511   3517                                   
78  2209   2201  2206  2208  2210  2203   2204   2211   2202   2639                   
79  3518                                     
80        4120        3505    4107                   
83  4933   4916   4908   4903   4927   4912   4937   4901   4904   4915   4935   4931   4909             
84  1832  1833    4237   4238  2818  2813   2820                       
87  4119   4110   2616   4127   1212   1219   2119   2115                       
88  1205   1210   1201   1215  1222  1206   2628   1220                       
91 4011 4004 4106   4122 2022                          
92  4855   4869   4827   4856   2825  4871  4837                         
93    4222   4229     4821     4878   4877   4875   4868     2611   2828     2862         
M:      4824                                 
94  4223   4226   4231   4907   4866   4879  R: 1620 (P: 4831)  3506  zrušená  3504   2812   4831               
95  4932   4225   4234  4233  4235  4830  4221   4224   4239  4815  1810   4850   4931             
M:


2813              
96 1221  1204   1207   1209   1214  1202  2607                         
98  4905  4919  4936   4934   4910  4924  4906   4922  R: zrušená  4911     4939   2844      2854          
99 4012  4009   4001   3402   4123   4010   4115   3513   2335   4107     3505   4111             
130  3550                                     
133  2647   1630   2649   2615                               
139  3521                                     
178 3405  2339   3411                                 
191 4005  4232     4105   4122                             
192  4005   4232     4105                               
196  2651   2643   2632   1635                               
X13  3408   3438                                   
201 6623 6602 6638 6615 6635 6619 6613 6617 6609 6620 6640 6639 6604            
M:

ZV 6293                                
202 1609 2637 6631 2645 2652 1610 2606 2631 1616 2635 1628 6637              
207       6270 6280 6282                          
M: ZV 3405                                    
209 6292 6271 6273 6262           6232                  
212 6627                                    
Školský spoj 1 R: 3403 (P: 3431)                                    
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 3 3505                                    
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 5  1032                                     
Školský spoj 6  3437                                     
Školský spoj 8  1032                                     
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17 2123                                    
Školský spoj 18  4004                                     
ZV Astronomická 7719                                    
ZV Cintorínska 6293                                    
ZV Čiližská  2207                                     
ZV Krasňany  7123                                     
ZV Pri Kríži  7793+94                                     
N33  1101                                     
N53  3408                                     
N70  1832                                     
N80  4004                                     
N95  4932                                     

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 25.6.2013 na 26.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia