MHD Bratislava

BA-25.7.2013
Zdieľať stránku

25.7.2013 (štvrtok)
 
Pe67, Marek1978, Miso_83, Samčo, kubo_99
 
- 32/6 - 1218 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1201
- 33/2 - minimálne pred 8. hod. nehradená, neskôr sa napojil 6706
- 33/4 - 6705 pred 8. hod. vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil 6637

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4  7703+06  7727+28 7779+80  7763+64   7791+92   7767+68   7815+16   7715+04   7809+10   7801+02   7799+00   7837+38   7797+98  7749+50      
5                      7927+28  7602+10  7953+54  7729+26      
6  7118   7111   7123  7128  7126               7841+42   7745+46  7843+44  7769+70   7839+40   7745+46 
9  7118   7111   7123   7128   7126   7787+88   7773+74   7759+60   7777+78   7765+66   7783+84   7841+42   7745+46  7843+44  7769+70   7839+40  7745+46
20  3407   3405   3430       3435             3420   3404         
21             2859      2869        2862  1827     
22    3405   3430                   3420   3404  3408   3435  
23 3415  3413           3434                     
24    3413           3434                     
25              2859              2862      
26             3434                    
27 1904                                
28    3422      3416                        
30    3425    3541  3538                         
32  2125   1202   2127   1630  2124  1218                       
M:            1201                       
33  6702     6703   6705                           
M:    6706     6637                           
34  2646   1633   2617   1632   2635   2631                       
37        2122                           
41        3541                           
59        2818   4852                         
63       2861     1603                    
68  4919   4912  4903  4907   4931   4927   4915  4921 4904                
83  4933   4902   4914   4926   4908   4909   4934   4901   4938   4929               
91    4005    4003                          
92  4837                     4878             
93    2820   4874   4939   4936   4876   4868              2847  1828     
94  4229   4236   4222   2812  4851  4856  4226                    
95  4941   4227   4937   4233   4235   4232   4225   4855   4240   4878   1810   2813  4929 4935      
98  4916   4913   4905   4930   4917  4911  4924   4922  2856 2843   1822          
99  4004   4010   4002   4102   2344   4115   2331   4127   4131                 
130  3550                                 
207    6270  6623                            
209  6300   6277   6299     6231   6288                       
ZV Cintorínska  6293                                 
ZV Pri Kríži    7735+36                               
N33 2125                                
N72      2847                             
N80  4005                                 
N95  4941   4878                               
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 25.7.2013 na 26.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia