MHD Bratislava

BA-26.6.2013
Zdieľať stránku

26.6.2013 (streda)
 
Miso_83, ms, Marek1978, Pe67, matus2410, petoo, mirko, martin15, Samčo, peto1622
 
- 31+39/6 - 2868 počas dňa vypadol pre poruchu vozidla
- 34/1 - 1605 okolo 6. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla
- 63/5 - neznámy voz počas dňa vypadol, nahradil ho 2868
- 65/8 - neznámy voz počas dňa vypadol, nahradil ho 2108
- 68/14 - ZV 4234 hradil počas dňa linku
- 70/8 - 2338 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1822
- 75/3 - 2606 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2648
- 88/2 - 1201 okolo 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2652
- 88/5 - 1219 po 12. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3512
- 98/6 - ZV 4930 hradil počas dňa linku, neskôr sa napojil 4927
- 201/7 - 6613 poobede vypadol, nahradil ho ZV 6293
- 202/3 - 6604 počas dňa vypadol, nahradil ho 6615
- 206/4 - 6271 bol počas dňa menený za 6295
- 208/1 - 6627 poobede vypadol pre dopravnú nehodu s os. autom, nahradil ho ZV 6293
- 208/7 - 6310 vo večerných hodinách vypadol, nahradil ho ZV 2020
- Školský spoj 12 - celú službu vykonal ZV 3512

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2      7106         7107   7134                       
3  7915+16   7941+42  7813+14 7815+16  7602+10   7947+48   7735+36   7955+56   7829+30   7783+84  7841+42  7801+02   7929+30  7777+78   7925+26   7779+80  7837+38    
4  7807+08   7831+32   7717+18   7805+06   7785+86   7797+98   7839+40   7809+10   7763+64   7767+68  7765+66  7745+46   7828+27  7751+52  7835+36   7757+58  7723+24  7773+74   
5  7935+36   7913+14   7939+40   7946+45   7921+22   7733+34   7917+18   7729+26   7911+12   7953+54   7943+44   7904+03   7927+28  7905+06  7901+02   7919+20       
6  7115   7117   7128   7121   7112   7127                7775+76 7843+44  7755+56  7703+06 7769+70 7812+11
7  7114   7085   7125   7119   7108   7103   7118                         
8  7915+16   7941+42  7813+14 7815+16  7602+10   7947+48   7735+36   7955+56   7829+30   7783+84  7841+42  7801+02   7929+30  7777+78  7925+26   7779+80  7837+38    
9  7115  7117  7128   7121   7112  7127 7759+60  7789+90   7749+50   7732+31  7739+40  7799+00   7821+22  7775+76 7843+44  7755+56   7703+06   7769+70   7812+11 
20                       3429              
21    1843  1859  2844   2846        2860     1853     2869    2870  1822         
22                      3434   3429           3435     
25      1859                   2869               
27  1907                                     
28  3425             3545                         
29 3304 3305                                  
30     3401  3532     2108                           
31           2868                          
32  2119   2124     1106     1221                           
33  6706   6702   6701                                 
34  1605   1606   1601  2866  1824     2855   3430                       
37   2125      2127   2118                           
39            2868                           
41        3532                               
43  3546                                     
50        2346   1034                  3406          
51  3541   3416   3514                                 
59  2647       1629  2651  1626   2818                         
63      1840       1835     1639                       
M:2868                            
65 1104 2115 1103 2117 2113 1101 1102         2123              
M:               2108                      
68  4934   4928   4918   4931   4907   4935  4912  4925  4910  4929   4921  4927 4821            
M:                           ZV 4234          
70  1833   2861   1847   1638   1851   1838   1832   2338                       
M:


1822                      
75 2639  1608  2606  2643   2212   1631   2628  2640 2636                    
M:

2648                                
78       2205       1632                      
79 3516                                    
80   2334             4012     4107                   
83  4933   4916   4936   4937   4941   4923   4938   4901   4914   4915   4908   4939   4905             
84  1837   1830   2845   4237       2828                         
88  1210   1201   1220   1222   1219   1214   1215   1202                       
M:   ZV 2652     ZV 3512                            
91  4011     4106     4122   2022  4012                        
92  4855   4869   4827     2825   4871   4837           4856               
93 4904  4240   4229   4232   4873  4874  4878   4877   4875   4868     4824   4852  1850 3411        
94  4223   4228   4231   4830     4866   R: 1620 (P: 4831)   4850   3506   4226   2611   4831               
95  4906   4222   4225   4233   4235   4832   4221   4224   4239   4815   1810   2813   4939  4905          
96  1207     1206   1204   1209                             
98  4932   4919   4909   4902   4903   4927n   4917   4922   4924   4911     4940   1855  2850          
M:           ZV 4930                          
99  4010   2344   4004   2331   2335  4009  3513   4131   4127   4107     4005  4102            
130  3550                                     
133    1630                                   
151  1901                                     
191  2021     4001   4105   4122                             
192  2021     4001   4105                               
196  1608   2653   1635   2211                               
X13  3437   3436                                   
201             6613                        
M:

ZV 6293                        
202      6604         2615   2635     2645                   
M:

6615                                
204  6263   6226       6277     6260                         
205      6291   6265   6300                             
206 6238  6311  6283  6271   6284                             
M:


6295                              
207  6250   6629   6634   6270   6287   6281   6296         6306                 
208  6627   6609   6620   6635     6279   6310   6231   6298   6273                   
M: ZV 6293
ZV 2020                        
209  6229   6299   6301   6294   6278           6244   6306                 
212  6623   6610   6633   6280   6262   6241     6267                       
Školský spoj 3  4012                                     
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 10  2869                                     
Školský spoj 12 ZV 3512                                    
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Cintorínska 6293                                    
ZV Krasňany  7120                                     
ZV Most SNP  3512                                     
ZV Petržalka  4234  4930  1620                                 
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652 2020                                  
N33 2119                                    
N53 3437                                    
N70  1837                                     
N72      1850                                 
N93 4904                                    
N95 4906                                    
NZV   4856                                  
Služobný spoj 2 2123                                    

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 26.6.2013 na 27.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia