MHD Bratislava

BA-26.7.2013
Zdieľať stránku

26.7.2013 (piatok)
 
Pe67, Miso_83, Marek1978, Samčo, kubo_99, mirko
 
- 32/4 - ZV 2652 hradil po 15. hod. linku
- 34/3 - 2652 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2628
- 94/1 - 4231 pred 9. hod. vypadol pre poruchu vozidla (neskôr bol odtiahnutý do vozovne), nahradil ho 4831
- 98/1 - ZV 4873 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojil 4917
- 139/1 - ZV 4117 hradil okolo 17. hod. linku
- X8/5 - 2645 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1634

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2 7134

7126
7118
7124
71294  7815+16   7825+26   7793+94  7741+42 7723+24  7837+38  7809+10  7801+02  7735+36  7753+54   7803+04  7779+80  7817+18  7737+38      
5                          7904+03  7921+22      
6  7132   7116   7123   7133   7130               7841+42  7819+20  7843+44 7769+70  7839+40   7821+22 
9  7132   7116   7123   7133   7130   7823+24   7829+30   7732+31   7739+40  7813+14  7767+68   7841+42   7819+20  7843+44  7769+70   7839+40   7821+22 
11               7723+24                  
20  3402   3415   3414       3405              3408        
21           2868 1842                    
22    3415   3414                     3408       3405   
23  1035   3433                               
24    3433                               
25           2868 1842                    
27  1904                                 
28   3423    3425                           
29  3304   3305                               
30      3422    3538                        
32 1205  2111   2117     2125  1218                       
M:       ZV 2652                          
33  6706   6702   6631   6703                           
34  2642   1622   2652   2205     1630                       
M:

2628                            
37      1107   2120   1105   2123           1109             
41  3551                                 
43 3544                                
59     2651                            
61       1859                          
63        2842     1824                       
64 6258  6234   6302                             
67 3516 3525 3511 3512                          
68  4919  4911  4930   4940   4939   4941   4915   4921   4904   4902   4931             
70  1835   1839   1852  1855  2844  2843  1826   1847                   
78 2209 2202 2201 2203 2210 2204 2207 2637 2208                
80
4108
4102


83  4933   4916  4914  4912  4905  4913   4927   4901   4907   4935               
87 4119 2023 2126 4115 1220 1202 1626 2124                  
92 4837                                
93 4222

4815
4225
4909
285194 4231  4236   4229   2820   4851   4855   4226   4226                   
M:  4831                                 
95  4934   4227   4234   4233   4235   2828   4821   4936   4238   4878   1810   2813   4935  4902      
98  4917n   4923   4918   4910   4929   4922   4924   4903  1853  2847    2850          
M: ZV 4873                                
99  4002   2331   4004   2335   4122   4009  4824 4127  4131                 
139                                  
M: ZV 4117                                
147 1908                                
203          6226                         
207  6222   6250   6602   6308                           
209 6306  6311   6295   6310   6299   6232   6291                     
X8 4237 4827 4240   2645   1845 1851                  
M:1634                        
901 3303
ZV Most SNP 4117                                
ZV Pri Kríži 1833                                
ZV Voz. Jurajov Dvor  2652                                 
ZV Voz. Petržalka  4873                                 
N33  1205                                 
N37  1109                                 
N95  4934                                 
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 26.7.2013 na 27.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia