MHD Bratislava

BA-26.8.2013
Zdieľať stránku

26.8.2013 (pondelok)
 
petoo, Marek1978, Miso_83, Samčo, ms, matus2410, peto1622, Jurino
 
- 20+120 - ZV 4117 hradil pred 7. hod. linku
- 61/2 - 1834 okolo 11. hod. vypadol, nahradil ho ZV 1035
- 88/4 - ZV 4117 hradil po 14. hod. linku, o 14:53 hod. sa napojil 1202
- 94/5 - 4871 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4831
- 202/2 - 6621 sa okolo 11. hod. napojil na linku
- 208/4 - 6606 sa počas dňa napojil na linku

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4 7717+18 7775+76    7809+10   7703+06    7797+98     7839+40      7819+20   7815+16      
5          7733+34  7911+12  7939+40    7957+58  7955+56   7919+20   7946+45   7947+48   7602+10      
20   3420 3433 3438  3405                         
M: ZV 4117                                
21           2853        1639          2870    
23 3434 3432          2854                     
24   3432         2854                    
25            2853                       
26             2854                    
27  1907                                 
30    3425       3536                         
31       2855  1856     2852   1842                   
34  2636  2651  2642  2646 2634  1623                       
37        2117                           
39        2855   1856    2852 1842                  
43  3546                                 
44  1900                                 
59     2648                            
61   1834                              
M:   1035                              
63        1850    2868  1827                     
68 4937  4927   4917   4939   4934   4940   4915   4918   4904   4932   4914             
80    1034     4008                           
83 4908 4916  4902   4928   4906  4909  4907   4901   4931   4930               
84    1835   2864  1832   2842 1828                    
88  1205   1204   2635    1221  1215                       
M:       ZV 4117 a 1202                          
92 4875  2825  4827  4856   4832   4869  2812  4224                   
93  4912  4935  4229   4941   4234  4876  4824  2820             1825    
94  4223   4903   4231   4237  4871 1815 1810 1810                  
M:          4831                         
95  4226   4236   4938   4233   4222   4228  4221  4224   4239  4878  2828   4850   4930      4932      
96    1222     1208   1207                         
98  4920  4913 4925 4926  4929  4923  4924   4922  1829 1853   1852          
99 4004 4010 4002 2023  4120   4879  2331  4866   4111                 
120    3420  3433 3438  3405                         
M: ZV 4117                                
196  1635   2639  1627                            
X13  3436   3419                               
202                                  
M:    6621                               
203 6263  6268   6305  6266  6307                         
206  6310   6295   6260                             
207   6308 6262 6314  6241     6270                     
208  6617     6604     6626   6306   6275  6285                  
M:       6606                          
211   6222                              
212  6255   6226  6229  6291   6292   6301                       
ZV Komisárky 7103                                
ZV Most SNP  4117                                 
ZV Pri kríži  1839   7783+84                               
ZV Voz. Krasňany  7085                                 
N53 3436                                
N93 4912                                
N95  4226                                 
 
Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 26.8.2013 na 27.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia