MHD Bratislava

BA-27.5.2013
Zdieľať stránku
 
27.5.2013 (pondelok)  
 
Pe67, jakub0606, petoo, Marek1978, matusulienko777, Samčo, peto1622, Miso_83, kubo_99, luxor884
 
- 5/4 - súprava 7301+02 okolo 6. hod. vypadla, nahradil ju ZV 7125
- 68/7 - 4929 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4923
- 75/5 - 2646 po 14. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2207
- 84/5 - neznámy voz okolo 9. hod. vypadol, nahradil ho 4929
- 88/2 - ZV 2652 hradil okolo 6:30 linku, neskôr ho vymenil 1212
- 93/8 - neznámy voz bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4909
- 95/11 - nevypravená - celá služba nehradená
- 96/2 - ZV 2652 hradil po 9. hod. linku, neskôr sa napojil 1218
- 99/2 - nevypravená - celá služba nehradená
- 99/12 - minimálne ráno nevypravená, neskôr sa napojil 4830
- 178/3 - ZV 3511 hradil po 8:00 linku
- 209/2 - ZV 6234 hradil okolo 9:30 linku

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3 7949+50  7933+34   7809+10   7759+60   7919+20  7935+36  7757+58       7741+42   7732+31   7839+40   7929+30  7799+00  7921+22   7777+78   7737+38     
4  7723+24   7813+14   7717+18   7775+76   7807+08   7797+98   7779+80   7781+82   7769+70  7785+86  7812+11   7739+40   7767+68  7828+27  7817+18   7831+32   7765+66   7783+84   
5       7837+38   7301+02   7943+44   7733+34   7923+24   7913+14  7911+12 7931+32  7946+45   7947+48   7953+54  7602+10  7901+02         
M:         ZV 7125                               
6  7128   7113   7108   7122   7126   7109                7763+64  7841+42   7789+90   7755+56   7787+88   7753+54 
7  7121   7103   7102   7106   7118   7101   7110                         
8  7949+50   7933+34   7809+10   7759+60   7919+20   7935+36  7757+58      7741+42   7732+31  7839+40 7929+30 7799+00  7921+22   7777+78   7737+38     
9  7128   7113   7108   7122   7126   7109   7722+21   7829+30   7727+28   7761+62   7825+26   7735+36   7823+24  7763+64  7841+42  7789+90  7755+56  7787+88  7753+54 
 28
3422  3416   3423         3545                         
29  3304   3305                                   
30  3547   2114   3412   3549                               
31  1824   1841   1851   2868   2852     2861   2853   2857                     
32  1109   2111   2127   2117                               
33 6705  6702   6706     6701                             
37  2122   2112  1107    2120   1103                           
39 1824  1841   1851   2868   2852     2861  2853  2857                     
41  3541       3549                               
50                                  2347     
51  3409   3540   3514                                 
59 2650  1621   2812   1629   2639   1632   2818                         
65  2104   1102  2115  1106   2121  2119  1102   2118                       
66      3516                                 
67  3515   3518   3504   3522   3513                             
68 4904  4937   4918   4940   4941   4939   4929  4932  4917   4908  4906  4909   4923  4930          
M:

4923                        
75  1623   1631   2651   2632   2646   2637   2641   1625   2636                     
M:ZV 2207                            
78  2208   2204   2203   2201   2210   2202   2205   2648   2206   2607                   
79  3520                                     
80  2334   2344     4120                               
82  1909                                     
83  4933   4916   4902   4912   4907   4905   4927   4901   4914   4915   4925   4935   4931                
84  2866   2863     4866     4879   4229   2820                       
M:          4929                             
87      2611     1215                             
88  1220  1212n  1219   1214   1202   1221   1204   2628                       
M:    ZV 2652                                   
91  4011                                     
92  4855   4830   4815   4869   4832   4871   4837   1810      4876  4856               
93  4222   4224   1815   4225   4007   4876   4878    4875      4233    1853  1637         
M:                4909                       
94  4223   4821   4226   4874   4239   4851   (P: 4831)   4850   4827       4831               
95  4877   4227  4237  2828   4235   4230   4221   1810   4240   4856  nevypravená  4824               
96  1222   1218n   1205   1213   1207  1210  1606                         
M:    ZV 2652                                   
98  4920   4928   4913   4910   4926   4924   4936   4922   4934  4911    4938   2845  2849          
99  4003   nevypravená   4010   2021   4117   4012   4123   4131   4127         4111             
M:                        4830               
139  3523                                     
147 1903                                    
151  1901                                     
178                                      
M:      ZV 3511                                 
196  2211   1635   2653   2212   2649                             
X13  3418   3406                                   
201  6620   6640   6639   6602   6633   6638   6636  6635  6619  6623  6630   6613  6637            
202  1618  1610  2633   1607  1609  1620   1616   1624   2615  2635  1622   6622               
203  6268   6272     6308   6270                             
204    6264                                   
206  6283               6250                       
207  6606   6261   6304   6307        6250      6297                 
208 6634  6626             6294       6617                 
209  6277                   6232   6297                 
M:    ZV 6234                                   
Školský spoj 1 R:3431                                    
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Čiližská  2207                                     
ZV Cintorínska  6234                                     
ZV Voz. Jurajov Dvor  2652                                     
ZV Voz. Krasňany  7125                                     
N33  1109                                     
N53  3418                                     
N55  2334                                     
N61  2122                                     
N70  2866                                     
N72      1853                                 
N93  4222                                     
N95 4877                     4876                 
NZV    4856                                   

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 27.5.2013 na 28.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia