MHD Bratislava

BA-27.6.2013
Zdieľať stránku

27.6.2013 (štvrtok)
 
Marek1978, Pe67, Miso_83, matus2410, petoo, mirko, peto1622, Kurt
 
- 22/15 - celú službu hradil ZV 3429
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 34/1 - 1603 počas dňa vypadol, nahradil ho 2867
- 94 - 4831 okolo 15:30 hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 94/9 - 4871 sa napojil po skončení 92/6
- 95/6 - nevypravená - celá služba nehradená
- 99/2 - 4002 po 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4912

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2                  7120                     
3  7904+03   7602+10   7797+98   7828+27   7939+40  7733+34 7777+78  7951+52     7831+32  7805+06  7737+38   7729+26   7815+16  7953+54   7727+28   7837+38     
4  7819+20   7793+94   7717+18   7825+26   7779+80   7755+56   7809+10   7775+76   7763+64   7835+36   7757+58   7812+11   7703+06   7799+00  7823+24  7821+22 7735+36 7759+60  
5 7901+02  7929+30       7957+58   7927+28   7941+42   7949+50   7911+12   7931+32   7925+26   7909+10   7935+36   7921+22 7947+48  7943+44       
6  7107   7122   7131   7133   7132  7128                7841+42  7843+44   7751+52   7839+40  7769+70 7765+66
7  7110   7123   7085   7102   7129   7113   7134                         
8  7904+03   7602+10   7797+98   7828+27   7939+40  7733+34 7777+78  7951+52     7831+32  7805+06  7737+38   7729+26   7815+16  7953+54   7727+28   7837+38     
9  7107   7122   7131   7133   7132  7128  7787+88   7791+92   7785+86   7732+31   7781+82  7789+90  7783+84   7841+42  7843+44   7751+52   7839+40  7769+70 7765+66
20                        3426   3419             
21    1824   1821   1859   1832       1836  2851  1636       1828      2860 2870  1850       
22                      3405  3426  3419      3403     1035    
M:                             ZV 3429        
23    3430                                   
25      1821             2851   1636       1828             
28          3424                             
30 3547  3401   3417  3551 3544 3425                          
32  1105   2125   1103   2115   2119   1218   2123                         
33  6701   6706  6702 nevypravená  6705                             
34  1603   2863   2849   1605   1829   2843   1846   1835                       
M:  2867                                     
37  2127   1109   2120     2117  1106  2116                         
41        3551                               
43 3546                                    
59  2643                                     
63    2855   1855       2857   2865  2869  2858                     
66  3521   3516                                   
68  4910   4927   4918   4932   4940   4939  4937 4934 4903  4905  4921 4941       4221          
70  1852   2842   2841   2861   2845   1851   2844   2864                       
74          2649   1635                           
80            4108     4005     4107                   
83 4933 4916  4909   4928   4931   4906   4907   4901   4904   4915   4930   4925   4923             
84     2862                                
87  4119   3501   2113   4001   1215   1202   2126   2112                       
88 1201  1220   1212   1206   1204     1209   1214                       
90  3507                                     
91  4011   4008   4106   2335   4122   2022                           
92  4855   4869   4827   4856   2825   4871   4837                         
94           2350   4850                      
M:

4871                        
95  2828   4232   4236   4233   4235  nevypravená  4877   4224   4229   4815   1810   2813               
96    1207     1610     1222   1219                         
98  4924  4919  4902   4936   4929   4938   4908   4922   4914   4911     4935   1856      2868          
99  4009   4002   4010   4003   2344   4004   4115   4131  4127  4107     4102   4111             
M:   ZV 4912                                  
130  3550                                     
133  2211     1635                                 
191  4123   3506   3512   4105  4122                            
192  4123   3506   3512   4105                               
196  2632   1628   1618   1631  1632                            
207 6627  6264   6261    6283  6238                           
209 6294  6277   6279  6296  6300           6315                   
212            6287                           
Školský spoj 3  4005                                     
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 12  4856                                     
Školský spoj 17  2123                                     
Školský spoj 18  4008                                     
ZV Hlavná stanica 3429                                    
ZV Krasňany  7127                                     
N33 1105                                    
N61  2127                                     
N74  3521                                     
N80 4008                                    
N95  2828                                     

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 27.6.2013 na 28.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia