MHD Bratislava

BA-27.9.2013
Zdieľať stránku

27.9.2013 (piatok)
 
ms, Marek1978, petoo, Miso_83, Samčo, peto1622, miroslav93
 
- 23/3 - ZV 1035 hradil okolo 7. hod. linku
- 84/6 - 2858 počas dňa vypadol, nahradil ho 2856
- 93/8 - 4941 sa napojil do popoludňajšieho dielu služby
- 94/7R - nevypravená - ZV 2021 hradil celú službu
- 96/5 - ZV 2020 okolo 8. hod. hradil linku, neskôr ho vymenil 1607
- 205/4 - ZV 1829 hradil po 7. hod. linku

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3          7939+40                             
4  7803+04  7732+31    7777+78                         7839+40   7823+24   7835+36   
5  7905+06   7904+03           7941+42             7946+45  7943+44  7929+30   7957+58       
7              7106                         
8          7939+40                             
20  3404   3411   3405       3431   3427   3433   3432                     
21     2859  2868   1842   1824     1848         2855       2862         
23  3414   3438    3413      1859                         
M:     ZV 1035                                
24        3413       1859                         
25     2859      1824             2855               
26              1859                         
27  1907                                     
30      3410   3526                               
31              1854                         
32        2125   2114                             
37        2121   2111   1103                           
39              1854                         
41        3526                               
43  3546                                     
50          2334   3418                           
59  2638                                     
63  1626   2211   2645       1635                           
64     6238                                
68 4934 4918 4902 4908 4937 4929 4921 4935 4903 4910 4939 4932 4221 4240 4936        
70  1853                                     
78  2210                                     
80          2023       4008                       
83  4933   4916   4940   4925   4917   4906   4924   4901   4904   4915  4912  4941  4926            
84 2863  2861   2843   2854   1835   2858   1836   2870   1823   1836     2866   1610             
M:            2856                           
88 1209  1204   1211   1212   1221   1215   1202   1213                       
91

4106
92  4855   1815   4827   4856   4832   4871   4837   4224                       
93 4223    4229   4238  2820 4876
 4878       4869    4879  4873  2850   2849      
M:                4941                       
94 4225  4875   4231   4874   4873   4930   R: nevypravená (P: 4824)   4850   4821   4831   4824                 
M:             R: ZV 2021                        
95  4228   4237   4226   1828  4239  4815   4232   4224   1810   2813   2819   4831               
96    1222     1207  1607n  2615   2606                         
M:ZV 2020

98  4920   4923   4927   4234   4931   4911   4919   4922   4914   4233   2813   4913   1832  1846          
99  2335   4010   2331   2022   4127   4003   4111   4002   4001   4131                   
120
 3404   3411   3405       3431   3427   3433   3432                     
147  1906                                     
184  2825   2828                                   
191  4004  4123  4108                                 
192  4004   4123   4108                                 
196 2616  1634   2642  1627  2633                             
X13  3402   3419                                   
202      6638
 6605
   6631
 6624
      6625                
203  6307  6264 6269
6263
6266
                           
205          6315         6282                     
M:       ZV 1829                              
206  6286   6285   6276   6287   6268                             
207  6226    6298  6299    6274                          
208  6636   6627   6639   6640   6632   6283   6279   6300   6297   6314                   
209  6275                                     
212    6250     6260   6262   6284   6301                         
245 BA-047ID                                    
102404 BA-046ID                                    
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 3  4008                                     
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 10  2855                                     
Školský spoj 12  4856                                     
ZV Hlavná stanica  1035                                     
ZV Most SNP  2021                                     
ZV Voz. Petržalka

4240
ZV Voz. Trnávka  1829                                     
N34 2813                                    
N53  3402                                     
N70  2863                                     
N72      2850                                 
N93  4223                                     
N95  4228                                     
NZV 2849
*4856*


Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 27.9.2013 na 28.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia