MHD Bratislava

BA-28.3.2014
Zdieľať stránku
 
28.3.2014 (piatok)
 
ms, Pe67, kubo_99, Samčo, Miso_83
 
- 21/8 - do popoludňajšieho dielu sa napojil 1825
- 75/6 - ZV 2020 hradil pred 16. hod. službu
- 84 - 2855 po 15. hod. vypadol kvôli poruche vozidla
- 94/9 - ZV 4837 hradil po 16. hod. službu, od 16:55 sa napojil 4928

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28
2       7106                                                 
3+8             7787+88 7845+46     7815+16      7757+58 7803+04   7801+02                      
4 7813+14 7817+18 7748+47 7807+08 7797+98 7829+30 7805+06 7703+06 7789+90 7773+74 7739+40 7745+46 7767+68  7791+92                            
5 7921+22 7957+58 7901+02   7929+30                                              
6+9 7103 7913+14 7114 7943+44 7104 7112 7121 7120 7110   7105 7109    7749+50 7761+62 7717+18       7825+26 7946+45 7737+38 7947+48 7763+64 7935+36 7727+28 7911+12 7911+12
20+120       3420 3429   3414 3438 3431                                      
21 1856 1835 1841   1834 1844 2860   2864 2846   2869 1827     2870   1825                        
M:               1825                                        
23             1846                                          
25     1841     1844 2860   2864 2846   2869 1827                              
26             1846                                          
28     3401 3416                                                
30 3547 3412   3543 3536                                              
32 2120 2127 2104 2648 2122 1218 2108                                          
33 6701 6706 6633 6704                                                
35   1906                                                    
37         2116 1103                                            
41       3543                                                
43 3546                                                      
50   2334 2350                         1034                            
51   3531                                                    
59 2653 1631 4852 1629   1621 2818                                          
61       1837                                                
63   2202 2211     1610                                            
64   6265                                                    
65     2126                                                  
70   1826   1838 1833                                              
75                                                        
M:           ZV 2020                                            
78             2201                                          
80 2337     4120   4108                                            
83 4908 4913 4941 4930 4937 4222 4927 4917 4918 4915 4936                                  
84 1850 1839 1854 2849 2858 1859 2844   1832 2851 1849                                  
88               1219                                        
91   4004         2023                                          
92   4397       1508 4396                                          
93     4229 4230 4815 4876 4878 4827   4869   2820 4238     1857 1639                          
94 4225 4223 4231 4236 4934 2819 (P: 4832) 2812 4928n 4831 4832                                  
M:                 ZV 4837                                      
95   4227             1810     4831                                
99       4012 4008 2335 4102 4001 4007 4131                                    
147 1903                                                      
191+192       4226                                                
X13 3411 3407 3419                                                  
201 6607                                                      
202 6636   6630 6634 6631                                              
203 6304                                                      
204 6266         6301   6244                                        
205     6274 6262 6238                                              
206 6280 6271 6283 6284 6640                                              
207       6286 6289   6222 6255                                        
208 6613 6604 6639     6285 6277 6303                                        
209       6311 6288     6255                                        
210 6302 6287 6296                                                  
211 6272 6308                                                    
212   6269 6279 6273 6314 6276                                            
Školský spoj 2 1033                                                      
Školský spoj 4 1031                                                      
Školský spoj 5+8 1032                                                      
Školský spoj 10 2869                                                      
Školský spoj 17 2108                                                      
Školský spoj 18 4004                                                      
ZV voz. Jurajov dvor 2020                                                      
ZV voz. Petržalka 4837                                                      
219 BA-044ID                                                      
250 BA-288NX                                                      
269+289 BA-852PE                                                      
102407
BA-048ID                                                      
102414 BL-410FF                                                      
N21 1856                                                      
N33   2120                                                    
N55 2337                                                      
N70 1857                                                      
N80 4004                                                      
N93     1857                                                  
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 28.3.2014 na 29.3.2014!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia