MHD Bratislava

BA-28.5.2013
Zdieľať stránku

28.5.2013 (utorok)
 
 
jakub0606, Pe67, petoo, Marek1978, Miso_83, Samčo, peto1622
 
- 5/6 - ZV 7109 hradil po 11. hod. linku
- 30/5 - do popoludňajšieho dielu služby sa napojil 3537
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 51/1 - 3537 počas dňa vypadol
- 65/4 - 2115 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2204
- 68/14 - počas dňa sa napojil 4871
- 75/2 - 2640 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2652
- 84/7 - do popoludňajšieho dielu služby sa napojil 4926
- 88/1 - 1212 okolo 17. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2020, neskôr sa napojil 1219
- 92/2 - 4830 okolo 8. hod. vypadol pre požiar vozidla
- 94/4 - 1815 sa na 94/4 napojil po odjazdení ranného dielu 94/7 
- 94/10 - 4934 sa na linku napojil po odjazdení služby 83/11
- 95/10 - nevypravená - celá služba nehradená
- 99/1 - ZV 4902 hradil po 6. hod. linku, neskôr ho vymenil 4240
- 201/6 - 6620 počas dňa vypadol, nahradil ho 6631
- 201/8 - 6638 okolo 14:30 dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2204

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2                7133                       
3  7915+16   7837+38   7823+24   7785+86   7949+50  7946+45  7723+24   7935+36     7793+94  7789+90   7783+84   7915+16  7817+18 7917+18  7821+22   7722+21     
4  7819+20   7797+98   7717+18   7815+16   7775+76   7727+28   7765+66   7759+60   7769+70  7737+38  7767+68   7755+54  7799+00 7773+74  7777+78   7787+88   7812+11   7831+32   
5      7905+06   7931+32   7955+56   7953+54  7919+20  7923+24   7911+12  7947+48  7602+10   7733+34   7957+58  7904+03          
M:           ZV 7109                          
6  7134   7114   7121   7131   7102   7106                 7763+64 7841+42  7745+46   7741+42   7839+40   7843+44 
7 7101  7110   7103   7120   7124   7129   7108                         
8  7915+16   7837+38   7823+24   7785+86   7949+50   7946+45   7723+24   7935+36     7793+94   7789+90   7783+84   7915+16  7817+18  7917+18   7821+22   7722+21     
9  7134   7114   7121   7131   7102   7106   7753+54   7805+06   7781+82   7732+31   7735+36   7779+80   7749+50  7763+64  7841+42   7745+46   7741+42   7839+40   7843+44 
23       3438     1832                        
24       3438     1832                        
26             1832                        
27 1907                                    
28  3423   1107   2121    3425                            
29  3304   3305                                   
30  3547   3424   3416   3549     2125                           
M:3537                            
31 2852  2850   2845   2857   1844   1841   2870   1843   2849   2869   2869                
32 1109  2112   2117   2118   1108  1219  2123                         
33 6701  6705   6702   6706   nevypravená                             
34          1830   2868                           
35 1908 1906                                  
37  2120   2119  2127  2104   1106                             
39  2852   2850   2845   2857   1844   1841   2870   1843   2849   2869   2869                 
41  3540       3549                               
51   3537    3545   3514                                 
53        3407                               
59 2653  2637   4866   1629   2211   1631   2818                         
61             1828                        
63 1848   1853 1852 1825 2842 2344 2851   1858                  
64 6258                                    
65  2126   2124   2111   2115   2116   1101   1102   2113                       
M:


ZV 2204                              
66    3511   3517                                 
67  3513   3515   3512   3509   3518                             
68 4910  4902   4907   4935   4931   4925   4928  4930   4938  4921   4933   4240             
M:                           4871          
74       2631                              
75 2646  2640   2634   2632   2641   1625   2644   2639   2636                     
M:
ZV 2652                                  
78  2207   2203   2208   2206   2210   2201   2202   2649   1635                     
79 3520                                    
80       4120  4877                             
83  4936   4916   4913   4937   4927   4908   4941   4901   4914   4915   4934   4906   4932             
84  1836   2856   1857   4237   4874   4879     2820                       
M:

4926                        
87      1202     1207     1104                         
88  1212   1218   1215   1609     1607   1210   1206                       
M: ZV 2020 a 1219                                    
91      4106   2021                               
92  4855   4830   4815   4869   4832  4871  4837                         
93  4929   4222       4873   4876   4878      4868    4234  2813 1854  2864         
94  4223   4823   4224      2812   4851   R: 1815 (P: 4831)   4850   4821    2812  4831               
M:


1815           4934                   
95 2828  4227   4226  4233  4235   4225   4221   4827   4239  nevypravená  1810   4824               
96  1209   1220   1204   2615   1222     1616                         
98 4920  4904   4923   4905   4912   4924   4909   4922   4917   4911     4939   2847  1821          
99  4240n   4003   4009   4123   4110   4008   4115   4131   4127       2022   4111             
M:  ZV 4902                                     
139 3524                                    
147  1903                                     
151  1901                                     
178  3516   2334                                   
191 4102   4856                                
192 4102   4856                                
196     2212  2638                               
201  6610   6640   6639   6630   6613   6620   6606  6638  6622   6602   6635  6627              
M:           6631    ZV 2204                       
202  2607   2628   2633   1620  1624  2606   1627   2635   1618   2611   1622   6626               
203  6308   6304                                   
205            6294                           
207 6266  6270   6250    6262  6283                           
208         6633   6280            6623                 
212 6618 6609                                  
Školský spoj 1 R: 3438                                    
Školský spoj 12  4869                                     
Školský spoj 14  3514                                     
Školský spoj 17  2123                                     
ZV Čiližská  2204                                     
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652 2020                                  
N33  1109                                     
N61  2120                                     
N70  1836                                     
N72      1854                                 
N93  4929                                     
N95  2828                                     

 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 28.5.2013 na 29.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia