MHD Bratislava

BA-28.6.2013
Zdieľať stránku

28.6.2013 (piatok)
 
matus2410, jakub0606, ms, petoo, Pe67, Marek1978, Miso_83, Samčo, mirko, martin15, peto1622
 
- 28/5 - 3422 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1108
- 32/1 - ZV 2652 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojil 2126
- 33/4 - 6702 po 14. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 59/1 - 1633 po 7. hod. vypadol, nahradil ho 4850, ktorý bol operatívne stiahnutý z linky 94/8
- 61/5 - ZV 3418 hradil okolo 8. hod. linku
- 65/6 - 1101 popoludní vypadol, nahradil ho 2127
- 67/3 - ZV 3426 hradil okolo 6. hod. linku
- 74/3 - 2635 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2607
- 74/5 - ZV 2207 hradil po 7:30 hod. linku
- 93/6 - 4830 po 14. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 93/9 - 4221 sa na linku napojil po odjazdení služby 68/14
- 94/9 - 3513 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4229
- 202/10 - 1621 poobede vypadol, nahradil ho ZV 2207, neskôr sa napojil 1630
- 207/4 - 6627 bol počas dňa menený za 6630
- 208/3 - 6604 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 6303

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2      7109   7120      7113  7115   7131                     
3  7939+40   7949+50   7801+02  7835+36  7955+56   7919+20   7947+48   7821+22   7703+06   7773+74   7823+24  7759+60 7904+03 7829+30  7957+58   7781+82   7735+36     
4  7815+16   7817+18   7717+18   7749+50   7809+10   7807+08  7767+68  7745+46   7763+64   7805+06  7787+88  7793+94   7839+40  7777+78  7837+38   7789+90   7765+66   7739+40   
5  7913+14   7901+02   7941+42   7929+30   7943+44   7935+36   7925+26   7917+18  7911+12  7602+10   7729+26   7946+45   7921+22  7905+06 7733+34  7927+28       
6  7112   7133   7129   7124  7132 7134               7841+42  7732+31   7751+52   7727+28   7769+70  7825+26
7  7127   7103   7105   7126   7104   7085   7125                         
8  7939+40   7949+50   7801+02  7835+36  7955+56   7919+20   7947+48   7821+22   7703+06   7773+74   7823+24  7759+60 7904+03 7829+30  7957+58   7781+82   7735+36     
9  7112   7133   7129   7124  7132 7134  7785+86   7741+42   7775+76   7791+92  7783+84 7753+54  7831+32  7841+42  7732+31   7751+52   7727+28   7769+70  7825+26
20      3429                   3430   3420             
21  1849   2852  1832  1824   1822   1838   1848   1828   2865   2848       1638  2864  2849   1830  1636 1639  
22      3429                 3415   3430   3420             
23      3521   3421                               
24        3421                               
25      1832      1838  1848     2865   2848       1638         1636     
28    3416   3423     3422                             
M:         1108                            
29  3304   3305                                   
30    3417   3412   3544                               
31  1841   1842   1844   1847   2860   2859   2857   2846  2867  1836   1606                 
32  2126n   1109   2115   2111   2104   1218   2123                         
M: ZV 2652                                    
33  6705   6701  6706  6702  nevypravená                            
34  1605  1839  2850   1601   1846   2844  2854  2333                       
35  1908                                     
37  2117   2121       2118                             
39 1841  1842   1844   1847   2860   2859   2857   2846   2867   1836   1606                 
41  3543       3544                               
43 3546                                    
50  2337       2340     2339                2346          
51 3539  3540   3514                                 
53        3437                               
59  1633   1627   4852   2651  1618  2648   2818                         
61  1835   2861   1826   1853    1825  2870                         
M:ZV 3418                            
63  2841  2855  1829   2863     1845   1837   3510   1859   1859                   
64  6258   6244   6241                                 
65    2112     2124   2120   1101   1102   2116   2107                     
M:
2127                          
66  3524     3516   3413                               
67  3515   3518     3522                               
M:     ZV 3426                                
68  4903   4941   4918  4925       4938  4904  4929   4908  4921  4931   4906  4221          
70  1856  2858  2843   2842   1851   2845  1840  2851                       
74 1632  2210   2635   2645     2606                           
M:      2607    ZV 2207                            
75  2211  2649  1635   1626   2642   2632   2639   2634   2636                     
78  2209   2204   2203   2201  2208 2202  2205  2643  2206                     
79  3525                                     
80 2332  2346     4120  4005      4008     4107                   
83  4933   4907   4902   4927   4939   4905   4940   4901   4914   4915   4910   4934   4923             
84 1833  1855   1857   2820  2828 R: zrušená (P: 3503)  4866   4874       1840                 
87              1105                         
88  1220   1212   1205   1214   1204   1221   1207   1202                       
91  4011   4001   4106   2344   4122   2022             4108               
92  4855   4869   4827   4856   2825   4871   4837   4224       4837   4856               
93   4235  1815   4238  4873  4830   4878       4832   4815  2350  4824  2866 2869        
M:4221                    
94  4237  2812  4231   4102   2819   3406   (P: 4931)   4850   3513                     
M:                 4229                    
95  4879  4236  4228   4233  4821  4222   4232   4224   4239   4815   1810   2813   4934  4824          
96  1222   1201  1210 1215  2628   1209   1219                         
98  4909   4919   4924   4912   4928   4916   4936   4922     4911     4932   1858  1852          
M:                 ZV 4937                    
99  4009   2331   2335   2021   4003  4004  4115   4131   4127   4107     4123  4111            
130  3550                                     
133   1630    2641                               
139  3523                                     
147  1903                                     
151 1901                                    
191   3506  4010   4105  4122                            
192    3506  4010  4105                               
196  2212   1608   1631   2640  2647                            
X13  1035   3408                                   
201 6617  6634   6619   6623   6613   6637   6638  6635  6620  6618  6629   6631   6639             
202  2615   1610  6626  2631   2616   1625  1623  1620   2617  1621  2611  6630              
M:                   ZV 2207 a 1630                  
203 6226  6307   6261   6270   6266       6305   6267                     
204  6264   6222   6278     6310   6255   6306  6295                      
205      6284   6277  6280  6262                           
206 6301  6302   6275   6283     6269     6308                       
207  6263   6632   6268   6627   6234  6273  6294   6308       6229                 
M:        6630                               
208  6606  6636  6604     6615   6299   6282     6265   6279   6610                 
M:

ZV 6303                                
209  6296   6300   6298   6314   6286           6288   6229                 
210  6231   6281   6315                                 
212  6609   6625   6633   6287   6276   6293     6267                       
901  3301                                     
Školský spoj 1 R: 3421                                    
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 3 4008                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 5 1032                                    
Školský spoj 6 3413                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17 2123                                    
Školský spoj 18 4001                                    
ZV Cintorínska 6303                                    
ZV Čiližská 2207                                    
ZV Hlavná stanica 3418                                    
ZV Krasňany 7121                                    
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652 2020                                  
N21 1849                                    
N31 1835                                    
N33 2126                                    
N44 6305 6267                                  
N47  6305  6267                                  
N53 1035                                    
N55 2332                                    
N61 2117                                    
N70 1833  1840                                   
N72  6305  6267 2866                                
N74 3524                                    
N80 4001 4108                                  
N93   4815                                  
N95 4879  4837                                   
NZV   4856                                  

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 28.6.2013 na 29.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia