MHD Bratislava

BA-28.8.2013
Zdieľať stránku

28.8.2013 (streda)
 
Marek1978, Pe67, petoo, Miso_83, Samčo, martin15, ms, peto1622, luxor884, RM, matus2410
 
- 4/4 - súprava 7807+08 bola počas dňa menená za súpravu 7803+04
- 23/1 - ZV 3545 hradil pred 7. hod. linku
- 32/2 - 1101 okolo 17. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3405, od 18:17 hod. sa napojil 1210
- 37/4 - 1107 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117
- 99/2 - 4005 po 9. hod. vypadol, nahradil ho 4009

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
4 7765+66  7732+31   7748+47   7807+08   7793+94   7775+76   7703+06   7753+54   7835+36   7791+92   7739+40   7789+90   7777+78  7813+14      
M:       7803+04                          
5        7947+48   7953+54     7905+06   7939+40     7935+36   7949+50   7729+26   7943+44  7911+12      
6  7123  7108  7122   7118   7085               7763+64    7841+42  7843+44   7769+70  7745+46
9  7123   7108   7122   7118   7085   7828+27   7809+10   7781+82  7722+21  7727+28   7787+88   7763+64    7841+42  7843+44  7769+70  7745+46 
20  3433   3436   3435     3429   3418                       
21            1824   1844       2869          1827    
23    3420           1836                     
M: ZV 3545                                
24   3420          1836                     
25            1824   1844                     
26              1836                     
27  1907                                 
28    3422       3424     2112                     
30    3538   3423     3536                         
32  2121   1101   2212   2111   2126   1218                       
M:   ZV 3405 a 1210                              
33  6703   6705   6702   6706                           
34  2651   2648   2642      2653   2607                       
37  2114   2105   2113   1107                           
M:       ZV 4117                          
41  3534                                 
44  1900                                 
59  1629       4852                           
63        2866     1856   1638                     
68  4918   4931   4912   4907  4909  4932   4937   4921   4938   4939   4934             
70  2859     1855   1834   2858                         
80  2346   2338     4120   4003                         
82  3428                                 
83  4933   4916   4914   4941   4908   4913   4935   4901   4925   4920               
84  2846     2845         1636                     
91  4011   2022     2335   4111                         
92  4875   2825  4827 4856  4832   4869   4837   4224                   
93    4222           1815              1850      
94  4223   4236   4231   1810   4831   2812  4228  4228                   
95  4238   4234   4940   4233   4874   4226   4221   4224   4237   4824   4850   4866   4920  4939      
96     1207                            
98  4926   4906   4929   4904   4927   4911   4924   4922   2864   1831     2856           
99  2331   4005   4001   2344   2023   4004   2021   4115   4878                 
M:    4009                               
120  3433   3436   3435     3429  3418                      
147  1903                                 
191  4105   4123   4012   4122                           
X13  3406  3407                              
203  6263   6308  6305     6266                         
205    6288   6238   6303                           
207  6222   6268   6276   6278   6314   6265                       
208    6632   6604   6617     6230     6315                   
212  6270     6613   6299   6294   6292   6288                      
ZV Hlavná stanica  3405                                 
ZV Most SNP  4117                                 
ZV Voz. Jurajov dvor    3545                               
N33  2121                                 
N53  3406                                 
N55  2346                                 
N61  2114                                 
N70  2846                                 
N72     1850                            
N80  2022                                 
N95  4238                                 

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 28.8.2013 na 29.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia