MHD Bratislava

BA-2.9.2013
Zdieľať stránku

2.9.2013 (pondelok)
 
matus2410, petoo, Miso_83, Marek1978, ms, Pe67, Samčo, martin15, mirko, peto1622, Jurino, miroslav93, TomJ, luxor884
 
- 3/5 - súprava 7921+7922 po 13. hod. vypadla pre MU vo vozidle (zranenie cestujúceho)
- 5/3 - súprava 7939+7940 po 13. hod. vypadla pre dopravnú nehodu
- 5/8 - súprava 7907+7908 pred 6. hod. vypadla, nahradila ju súprava 7957+7958
- 32/2 - ZV 1829 hradil od 18:49 linku, po 20. hod. sa napojil 1106
- 63/6 - 2615 bol do popoludňajšieho dielu menený za 2644
- 63/7 - 1611 sa napojil do popoludňajšieho dielu
- 74/1 - 1611 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za iný autobus
- 74/2 - 1633 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za iný autobus
- 75/4 - 2648 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1633
- 83/5 - 4929 o 14:49 vypadol kvôli dopravnú nehodu, nahradil ho ZV 4873, neskôr ho vymenil 4913
- 84 - ZV 1829 hradil po 16:45 linku
- 93/10 - 4878 bol do popoludňajšieho dielu menený za 4824
- 94/4 - 4940 sa na linku napojil po 8:30
- 94/5 - 4233 sa napojil počas dňa
- 95/5 - 4239 bol počas dňa menený za 4232
- 95/7 - 4233 bol počas dňa menený za 4913
- 95/7 - 4913 bol poobede stiahnutý na hradenie 83/5
- 95/9 - ZV 4873 hradil ráno linku, neskôr sa napojil 4925

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2      7132           7111   7105                     
3  7911+12   7941+42   7793+94   7775+76   7921+22   7946+45   7791+92   7602+10   7727+28   7801+02   7815+16   7759+60  7904+03 7823+24  7949+50   7785+86   7748+47     
4  7753+54   7807+08   7717+18   7765+66   7722+21   7779+80   7789+90   7773+74   7703+06     7839+40   7723+24   7755+56  7735+36  7732+31  7813+14  7809+10   7817+18   
5  7947+48   7901+02   7939+40   7929+30   7935+36   7943+44   7905+06   7907+08   7915+16   7925+26   7729+26   7913+14   7733+34  7927+28  7919+20   7931+32       
M:                7957+58                      
6  7133   7118   7112   7129   7126   7106                7769+70  7763+64   7841+42   7835+36   7843+44   7751+52 
7  7123   7101   7115   7127   7119   7102   7103                         
8  7911+12   7941+42   7793+94   7775+76   7921+22   7946+45   7791+92   7602+10   7727+28   7801+02   7815+16   7759+60  7904+03 7823+24  7949+50   7785+86   7748+47     
9  7133   7118   7112   7129   7126   7106   7781+82   7803+04   7831+32   7787+88  7828+27  7821+22   7749+50  7769+70  7763+64   7841+42   7835+36   7843+44   7751+52 
20  3427  3419    1601   3426     3411   1603                       
21  1852   1847   1824   1844   1826   1845   2842   2867   2864   1638        1827  2870  1822   1851   1828   2862   
23  3407  3429  3515   3437       2861                         
24        3437       2861                         
25      1824       1845   2842     2864   1638       1827         1828     
26              2861                         
27  1907                                     
28    3410   3417   3412                               
30  3547       3542     3425                           
31    2857   2847             1822                     
32  2124     2121   1104   2114   1218   2107                         
M:   ZV 1829 a 1106                                  
33  6705   6706   6703   6633                               
37  2105   2104     2111   2113   1103                           
39    2857   2847             1822                     
41        3542                               
43  3546                                     
50    2332             2339                       
51  3551   3538   3514                                 
53  3404   1035   3402   3434     3406                           
59  1627   2647   4852   1629   2607   2641   2818                         
61 2858  1833   1853   1859   1839   2848   2865                         
63  2212   2207   1626   2201   2202   2615      1634                       
M:  2644 1611                        
64  6258   6296   6277                                 
66      3521                                 
68  4912   4918   4928   4917   4902   4941   4921   4903   4931   4911   4909   4938   4940  4232  4913         
70  1831   1823   2866   1830   1846   2860                           
74  1611   1633   2653   2646   2644                             
75  2211   2639   1631   2648   1632  1625  2634   1635   2636                     
M:        1633                               
78                          2202             
80  2336         4110   4108   4115                         
83  4933   4916   4906   4926   4937   4908  4929  4901   4904   4915   4907   4925   4935             
M:             ZV 4873 a 4913                        
84  1850   1837   1832   2849   1857   1835   1849   2855   1854   2851     1836  1834            
88  1210   1215   1207   1221   1201   2631   1213   1206                       
90  3507                                     
91 4010  2331   4106   4131   4122   2023   4004                         
92  4855  1815  4827   4856   4832   4869   4837   4224                       
93  4228   4225   4229   4238   4874   4876     2825  4875  4878       4824  2854  1825         
M:
4824                  
94  4230   4815   4231       2819   4240   4850   4821  4831    
             
M:        4940   4233                             
95  4871   4221   4222   4235   4239   4868   4233   4224   4925n   4879   2813   4831               
M:          4232      4913     ZV 4873                    
96  1204  1205  1208   1220   1209   1211                           
98  4920   4237   4939   4932   4934  4226  4923   4922   4914   4924   2819
 4927   2856  1855          
99  4117  4008  2022   4102   4127   4003   4111   4123   4002   4005                   
120  3427   3419     1601   3426     3411   1603                       
130  3550                                     
133        2650                               
139  3522                                     
151  1901                                     
191  2021   4009   4001   4105   4122                             
192  2021   4009   4001   4105   4122                             
196  2633  2642  1618   2617                               
X13  3405   3438                                   
201  6624   6606   6622   6631   6602   6637   6638   6610   6632   6636   6620   6623   2202             
202            6601   6627     6605   6635   6604                 
203 6261 6308 6269 6264 6272                            
204  6268   6255    6271  6276   6274   6294                         
205  6286   6299   6314   6288       6279     6291                     
206  6285  6273  6275                                 
207  6263  6226    6229   6290   6306   6222                         
208  6613   6625   6607     6634   6283       6230   6292                   
209  6262   6244   6315   6300   6298   6231                           
210  6280   6303   6278                                 
211  6305              6267                      
212  6250  6270    6232  6241 6311  6282   6267                       
630 3301                                    
801 3101 3102                                  
Školský spoj 1  R: 3437 (P: 3432)                                     
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 5  1032                                     
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 14 3514                                    
ZV Čiližská 2203                                    
ZV Pri Kríži 1829                                    
ZV Voz. Krasňany 7113                                    
ZV Petržalka   4873                                  
N21 1852                                    
N33 2124                                    
N34 2819                                    
N53 3405                                    
N55 2336                                    
N61 2105                                    
N72     2854                                
N80 2331                                    
N93 4228                                    
N95 4871                                    

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 2.9.2013 na 3.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia