MHD Bratislava

BA-30.10.2013
Zdieľať stránku

30.10.2013 (streda)
 
Marek1978, petoo, Miroslav93, Miso_83, TomJ, Samčo, kubo_99
 
- 84/10 - nevypravená - minimalné ranná časť služby nehradená
- 94/9 - 4821 bol do popoludnajšieho dielu vymenený za 4878
- 95/11 - ZV 4850 v prebehu dňa hradil službu
- 96/1 - 1207 okolo obeda vypadol, nahradil ho ZV 4850, neskôr sa vrátil 1207
- 196/5 - nevypravená - celá služba nehradená

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3

   

 


7757+7758
7831+7832

7825+7826
7929+7930
7779+7780 7751+7752    
4 7807+7808 7835+7836 7787+7788                          7821+7822 7749+7750 7781+7782  
5 7943+7944                         7909+7910 7949+7950 7602+7610 7941+7942    
8                     7757+7758  7831+7832   7825+7826 7929+7930 7779+7780 7751+7752    
9         7085   7819+7820   7753+7754 7732+7731 7761+7762         7839+7840 7801+7802 7837+7838 7737+7738
20 3407   3415       3436 3421                      
21 1831         1845             2855            
23             1838                        
24             1838                        
25
1845
2860
26             1838                        
27 1907                                    
30

3401
31           2868   1859                      
32 2628


37 1109

3412
39            2868   1859                      
51

3535
52

3530
53 3431 3411                 3436                
56

3530
57

2127
61 2845 2849       2864 1636       2847                
63 2208              2638                      
65

2107
2123
2108


66 3512

3516
68 4938 4918 4941 4912 4906 4908 4921 4903 4936 4930 4913 4932 4940 4928 4925        
74 2647         2649                          
80 2332     4120             2343                
82    1909                                  
83  4933 4916 4905 4937 4907 4902 4927 4901 4904 4915 4935 4935 4917 4929          
84 2861   2842 1833   2866     2847 nevypravená 1855                
88 1217 1605 1213 1606 1219 1609  1221  1610                      
91
4001
4123
410892 4855 1815 4827 4856 4832 4871 4837       4856 4906
             
93 4221           2819 4873   4869 4815     1834 2863 2869      
94  4225 4223 4231 4236  4238    4824p   4821   4824                
M:                  4878                    
95  4228 4234 4237 4876 4239 4235 4233 4224 1810 2813                  
M:                      ZV 4850                
96 1207  1209 1215 1617 1616 1612 1622                        
M: ZV 4850                                    
98 4920 4909 4934 4910 4926 4911 4919 4922 4914 4924 2813 4931 1835 1829          
99 3519 4005 3522 3523 4122 3521 2022 4115 3524 4131 4131                
120 3407   3415       3436 3421                      
184 2828 2825                                  
196 1618 1627 2640 2635 nevypravená                            
X13 3433


203


6305
6267


204       6294                              
205  6297                                    
206   6277                                  
212 6270                                    
Autoškola 8137+8135                                    
ZV Pri kríži 7755+7756                                    
ZV Voz. Petržalka 4850                                    
N21 1831
2860
2847
N29 3401


N31 2845
2847
2860
N33 2628
2127

N34 2813                                    
N37 3412


N44 6305
6267

N47 6305


N53 3433
3436

N55 2332
2343

N56 3530


N61 1109
2107

N70 2861  1855                                  
N72 6305
6267

N74 3512
3516

N80 4001
4108

N91 4123


N93 4221
4815

N95 4228 4856                                  
N99 4131


NZV 2869


Služobný spoj 2 2123


Služobný spoj 3 3535


Služobný spoj 6 2108


 
Výpravu spracoval: luxor884

Nočné spoje sú z dňa 30.10.2013 na 31.10.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia