MHD Bratislava

BA-30.11.2013
Zdieľať stránku

30.11.2013 (sobota)
 
ms, Marek1978, petoo, Samčo
 
- 83/3 - 2861 dopoludnia dočasne vypadol, nahradil ho ZV 1843, od 12:18 sa vrátil 2861
- 88/4 - 1212 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 2212
- 95/2 - 4232 okolo 15:30 vypadol kvôli poruche dverí, od 16:21 sa napojil 4937

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16
4  7715+04   7751+52            7755+56                   
5      7129      7113    7115     7127             
20    3404   3421   3414                         
21  1835         1840                       
25          1840                       
30  3546     3412                           
31  2856     2866       1836                     
37    2104   2120                           
39  2856     2866       1836                     
50          2351      2349                
63  2203         2211                       
68 4906 4914 4907 4909   4934 4911                  
80  2350   2339   2348   4122                         
82  1905                               
83  1856   1830   2861  1826  1839   2863   1854   4940   4912               
M:     ZV 1843                          
88  1217   1219   1220   1212   1213  1214                     
M:


2212                        
91  4127   4008   2022   4009                         
92           4225  4931   4927   4930   4918             
93  4919   4230   4910   4939   4941   4929                2859 1852  
95  4902   4232   4917   4928   4911  4225  4931   4927   4930   4918             
M:    4937                             
96 2201 2208 2207 2210 2648                      
98  4926   4932   4938   4925   4935   4908   1850                   
99  4010   4003   4007   2023   4110   4111                     
147 1903                              
X13  3402   3419                             
203 6264 6261   6272 6268                      
204      6314                           
206  6296   6299                             
207  6250      6275   6271   6274   6279                     
209    6287     6271                         
212    6308     6226                         
901  3301                               
ZV Pri kríži  1843                               
N21  1835                               
N33 2201                              
N55  2350                               
N70  2859                               
N80  4008                               
N93  4919     2859                           
N95 4902                              
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 30.11.2013 na 1.12.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia