MHD Bratislava

BA-30.12.2013
Zdieľať stránku

30.12.2013 (pondelok - školské prázdniny)
 
ms, Pe67, Samčo

- 4/7 - súprava 7835+7836 počas dňa vypadla, nahradila ju súprava 7749+7750
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2 7127
7126
7114
7119
7102
7135
  7129   
3 7915+16
7939+40
7821+22
7785+86
7917+18
7717+18
7602+7610
7923+24
7787+88
7745+464
7833+34
7799+7800
7732+31
7843+44
7757+58
7825+26
7835+36
7765+66
7789+90
7779+80
7815+16
7763+64
7773+74
7831+32M:             7749+50                    
5

7131
7106
7124
7104
7123
7111
7130
7118
7112
7128
7107
7105
70856


7117

7134


7809+10
7819+20
7841+42
7797+98
7723+24
7819+20
8
7915+16
7939+40
7821+22
7785+86
7917+18
7717+18
7602+7610
7923+24
7787+88
7745+469
7115
7113
7117

7134
7761+62
7813+14
7829+30
7817+18   7753+54
7809+10
7819+20
7841+42
7797+98
7723+24
7819+20
20 3402 3414   3436                          
21                   1825              
23   3419                              
24   3419                              
25                   1825              
28 3423 3425     3424                        
30 3547                                
31   1852   1823   2852 1828                    
32 1601 2115 2117 2119 1105 1218                      
33 6635 6632 6627 nevypravená                          
37   2105   1104 2121                        
39   1852   1823   2852 1828                    
50   2337     2341       2339                
63 2207   2211                            
64     6278                            
70   2863 1826   2843   1849                    
78         2209                        
80       4120   4108                      
84 2854 2856 1848 2845 1829 2844 2849 2869                  
88 1205       1214                        
91     4106   2022                        
93   4230   4238                   2857      
94 4907   4236   4831   4228                    
99 4005       4123 4007   4127 4131                
120 3402 3414   3436                          
X13 3420 3430                              
206     6260                            
207 6263         6274                      
209 6230                                
212     6292 6232                          
N33   1601                              
N70 2857                                
N93     2857                            
 
Výpravu spracoval: kubo_99
 
Nočné spoje sú z dňa 30.12.2013 na 31.12.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia
Linky Slovak Lines nemajú poradia