MHD Bratislava

BA-30.8.2013
Zdieľať stránku

30.8.2013 (piatok)
 
Pe67, Marek1978, petoo, Miso_83, ms, matus2410, miroslav93, Samčo, martin15, peto1622, luxor884
 
- 4/9 - súprava 7722+21 po 15. hod. vypadla pre poruchu vozidla, nahradil ju ZV 7765+66
- 20+120/6 - 3421 o 15:37 hod. vypadol pre poruchu vozidla (dvere)
- 30/5 - 1102 bol do popoludňajšieho dielu menený za 3536
- 34/2 - 2649 bol do popoludňajšieho dielu menený za 2617
- 68/8 - 4921 bol do popoludňajšieho dielu menený za 4916
- 75/4 - 2649 sa napojil do popoludňajšieho dielu
- 90/1 - celú službu hradil ZV 4117
- 92/6 - ranný diel hradil ZV 4873, do popoludňajšieho dielu sa napojil 4869
- 94/5 - 4831 bol do popoludňajšieho dielu menený za 2812
- 94/5 - 2812 po 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4873
- 95/6 - 4232 bol počas dňa menený za 4850
- 95/8 - 4234 bol popoludní menený za 4224
- 99/2 - 4002 počas dňa vypadol, nahradil ho 2825
- 203/3 - 6267 po 15. hod. vypadol pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 3429
- N55/2 - NZV 2855 hradil po 1:30 hod. linku
- N80/2 - 4108 okolo 1:30 hod. vypadol, nahradil ho NZV 4856

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2    7102    7106    7130                       
3   7733+34  7845+46   7745+46     7755+56   7909+10   7602+10   7717+18   7703+06   7931+32     7773+74  7787+88      
4  7723+24   7791+92   7781+82   7815+16   7807+08   7735+36   7727+28   7737+38   7722+21   7757+58   7839+40   7793+94   7748+47  7801+02      
M:                 ZV 7765+66                
5 7943+44          7904+03   7907+08   7949+50   7947+48   7941+42   7957+58   7951+52   7925+26  7915+16      
6  7125   7112   7121   7116   7131               7763+64   7732+31  7841+42  7843+44   7769+70  7732+31
8    7733+34   7845+46   7745+46     7755+56   7909+10   7602+10   7717+18   7703+06   7931+32     7773+74  7787+88      
9  7125   7112   7121   7116   7131   7777+78   7751+52   7817+18   7828+27   7753+54   7835+36   7763+64   7732+31  7841+42  7843+44   7769+70   7732+31 
20  3426   3438   3411   3433   3434   3421                       
21      2850   2851     2852     1842   2870   1637           1821     
23 3437            2863                     
24              2863                     
25            2852       2870     1850             
26              2863                     
27  1907                                 
28  1106   1108   2114     2126     3425                     
29    3304                               
30  3547   2111  2105   1102            3416             
M:          3536                         
31  1830                                 
32 2127  2113   2104   2119   2116   1218                       
33  6702   6703   6630   6706                           
34  1634   2649   2639   1627   2638   2212                       
M:    2617                               
37  2125   2122   2120   1109   2112   1103           2124             
39  1830                                 
43  3546                                 
44  1900                                 
51  3545                     3535             
53                     3407            
57                     2653            
58  3532                                 
59    1634   1635   4852   2818                         
61                     1825            
63        1852   2861  1822  2848                     
64  6258                                 
65                     3412 3548          
66  3525                    3519            
68  4918   4925   4938   4926   4929   4914   4915   4921   4904   4934   4916             
M:                4916                   
70  1856   1859                               
74  2653   2203         2636                       
75  1631   2651  2645    2646   1625   1634                     
M:        2649                           
78 2210  2207  2204  2202   2209   2205   2208   2642   2201  2636              
80 2343                                
82  3511                                 
83  4933   4913  4935  4939   4909   4906   4930   4901   4937   4912               
84  2844  2845 1834  2841   2869     1639         1821             
88  1201   1220  1202    1204   2641                       
90                                  
M: ZV 4117                                
91 4122  4111   4106   4004   2022             2021   4108           
92  4875   2812   4827   4856   4832     4837   4224       4837   4856           
M:           ZV 4873 a 4869                      
93  4940   4228     4928   4238   4876   4824   2820       4852      1858  1636   2855   
94  4223   4236   4231   4226   4831   1815   4234  4222                  
M:         2812 a ZV 4873                        
95 4927  4240   4932   4229   4235   4232   4221   4234   4239   4878   1810  2819  4912  4934      
M:            4850     4224                   
96  1208       2635   1209   1221                       
98  4920   4908   4902   4907   4931   4911   4924  4922  2866   1638   4878   2861           
99  4011   4002   4010   2023  4005  4008   4102   4127   4001     4105             
M:    2825                               
120  3426   3438   3411   3433   3434   3421                       
139  3515                                 
151  1901                                 
191  4105   4123   4233   4923                           
196  1618   2607   2647   2633                           
X13  3402   3404                               
201          6620         6635                 
202          6613                         
203  6264   6270   6267   6266   6307       6267   6305                 
M:   ZV 3429                              
204  6624           6288                       
205      6301                             
206    6306   6255       6291                       
207  6308   6268   6293   6283   6289   6299  6250                    
208  6610       6623         6310                   
209  6271   6300   6297     6230                         
210      6295                             
211    6305                               
212    6226                               
ZV Čiližská  2206                                 
ZV Hlavná stanica 3429                                
ZV Komisárky 7104                                
ZV Most SNP 4117                                
ZV Pri kríži   7765+66                              
ZV Voz. Krasňany 7119                                
ZV Voz. Petržalka   4873                              
N21   1850 1825                            
N29 3416                                
N31   1825 1850                            
N33 2127 2653                              
N34 4878                                
N37 2124                                
N44 6267 6305                              
N47 6267 6305                              
N53 3402 3407                              
N55 2343                                
M:   NZV 2855                              
N61 2125 3412                              
N70 2844 1821                              
N72 6267 6305 1858                            
N74 3525 3519                              
N80 4111 4108                              
M:   NZV 4856                              
N91 2021                                
N93 4940 4852                              
N95 4927 4837                              
N99 4105                                
NZV 2855 4856                              
Služobný spoj 2 3548                                
Služobný spoj 3 3535                                

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 30.8.2013 na 31.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia