MHD Bratislava

BA-31.5.2013
Zdieľať stránku

31.5.2013 (piatok)
 
Miso_83, jakub0606, Pe67, ms, matus2410, petoo, Samčo, mirko, kubo_99, peto1622
 
- 4/7 - súprava 7727+28 bola počas dňa menená za súpravu 7745+46
- 4/13 - súprava 7745+46 bola počas dňa menená za inú súpravu
- 6+9/19 - súprava 7821+22 bola v rannej špičke na linke, neskôr ju nahradila súprava 7823+24
- 9/7 - súprava 7757+58 bola počas dňa menená za súpravu 7812+11
- 21/12 - neznáme vozidlo bolo do popoludňajšieho dielu služby vymenené za 1843
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 33/5 - počas dňa sa napojil 6631
- 34/2 - 1829 od 13:15 nepremával kvôli poruche vozidla, nahradil ho ZV 2652, neskôr ho vymenil 1847
- 34/7 - 2350 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 1835 (stiahnutý zo ZV Pri kríži)
- 63/7 - ZV 3403 hradil okolo 6. hod. linku, neskôr sa napojil 1822
- 67/1 - ZV 2205 hradil okolo 6. hod. linku, neskôr sa napojil 3504
- 67/1 - 3504 od 15:30 nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 3406
- 75/4 - 2640 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 1633
- 75/6 - 1609 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 2644
- 75/9 - 2636 po 6:00 dočasne nepremával
- 83/8 - 4901 bol počas dňa vymenený za 4906
- 83/11 - 4912 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 4922
- 88/8 - viac jázd ráno vynechaných, okolo 7:30 sa napojil 1202
- 92/1 - 4866 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 4240
- 93/14 - 2870 okolo 14. hod. nepremával pre poruchu vozidla
- 94/2 - v priebehu dňa sa napojil 4941
- 94/3 - 4239 počas dňa vypadol, nahradil ho 4230
- 96/5 - 1205 okolo 6:30 dočasne nepremával
- 95/9 - nevypravená - pred 8. hod. sa na linku napojil 4912
- 178/1 - ZV 3421 hradil okolo 6:00 linku
- 178/3 - ZV 3406 hradil okolo 6:00 linku
- X13/2 - ZV 2020 hradil po 7:00 linku, neskôr sa napojil 3411
- 201/7 - 6633 okolo 14:30 vypadol, nahradil ho ZV 2205, neskôr sa napojil 6627
- 202/9 - 1606 okolo 14:30 vypadol, nahradil ho ZV 2020, neskôr sa napojil 2641
- 202/10 - 1624 okolo 15. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 2205
- 208/1 - 6637 okolo 18. hod. vypadol, nahradil ho ZV 6613
- ZV Pri kríži - 1835 bol poobede stiahnutý na linku 34/7

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2  7109   7133   7131     7105     7118     7112                     
3  7915+16   7927+28   7777+78   7839+40   7929+30   7602+10   7793+94  7919+20  7775+76  7789+90  7797+98   7741+42  7301+02 7783+84 7949+50  7773+74   7732+31     
4  7761+62   7779+80   7717+18   7805+06   7828+27   7809+10   7727+28   7817+18   7753+54   7787+88   7813+14   7703+06   7745+46  7781+82  7749+50  7769+70  7737+38   7819+20   
M:              7745+46                         
5  7917+18   7925+26   7931+32   7904+03   7953+54   7946+45  7947+48 7943+44  7957+58   7837+38   7935+36   7939+40  7905+06 7835+36  7729+26  7933+34      
6  7124     7107   7132   7106   7125                7763+64  7841+42   7722+21   7765+66  7723+24 7821+22
M:                                      7823+24
7  7121   7126   7102   7104   7103   7101   7128                         
8  7915+16  7927+28   7777+78  7839+40  7929+30  7602+10  7793+94   7919+20   7775+76   7789+90   7797+98   7741+42  7301+02 7783+84  7949+50   7773+74   7732+31     
9 7124     7107   7132   7106   7125   7757+58   7767+68   7751+52   7785+86   7825+26   7759+60   7799+00  7763+64 7841+42  7722+21   7765+66   7723+24   7821+22 
M:              7812+11                         7823+24 
20  3404   3433                    3434  3408           3426   
21    1845   1842   2860   1852  2852 1830  1639   2862   1637      
             
M:                       1843              
22  3404   3433                   3414  3434  3408  3413      3426   3426   
23        1036                               
24       1036                              
25      1842       2852  1830    2862   1637     1843               
27 1907                                    
30  3547   3410   3422   3540   2114                             
31  2867   1824   1846   1821   1825   2868   2849   1844   1828   2857   2846                 
32  2122   2126   2125   2120   2113   1218   2123                         
33  6706   6701   6702  nevypravená                              
M:          6631                             
34  1605   1829   2850   1841
 1840   2847  2350  1855                       
M:    ZV 2652  a 1847
        1835
                       
35 1908 1906                                  
37 2111 2121 2124 2116 2112 1103                          
39  2867   1824   1846   1821  1825  2868   2849   1844   1828   2857   2846                 
41  3544      3540                              
43 3546                                    
50      2346                      2352          
51  3537   3534   3514                                 
59  1631    2812  1629   2641   2634   2818                         
63  1838   2855    1836    1854    1853    1603   1822n   1827  1857  1848                   
M:             ZV 3403                        
64     6294                                
65  2127   1108   2104   2119   2118   1101   1102   1106     2108                   
66      3515                                 
67 3504n  3512   3516   3520   3517                             
M:
ZV 2205 a
 ZV 3406
                                   
68  4928   4935   4932   4910   4934   4926   4931   4929   4938   4913   4921   4922   4941  4240          
70  2861   1831   2845   1826   1851   2853   2863   2335                       
74  2632   2206                                   
75  1623   2653   2650   2640   1627   1609   2647   2646   2636                     
M:        1633     2644                           
78  2208   2202   2201   1625   2210   2204   2207   2631   1630                     
79  3510                                     
80  1034   2345     2023   4124                             
83  4933   4916   4905   4904   4930   4902  4925  4901  4914  4915  4912
 4906   4936             
M:
 

4906
  4922                
84  2866   1638   2856  4237  4827   4879   4850                         
87      1610                                 
88  1207   1206   1214   1222   1212   1204  1220                        
M:                1202                       
92  4866   4830   4815   4869   4832   4871   4837   2828                       
M: 4240                                    
93  4224   4909  4229  4226   4855   4876   4878   4874   4875   4868    2825   2870    2855       
94  4223    4239 4236  4877     (P: 4831)   4225   4821      4831              
M:
4941 4230                                
95  4234   4227     4233   4235   4228   4221   2828  nevypravená    1810     4936  2813          
M:                 4912                    
96  1213   1201   1209   1219   1205   1213   2607                         
98  4920  4919     4937   4907   4924         4911     4917  1837            
99  4002   4003   4008   4111   4127      4115   4131    4107   4851              
130 3550                                    
139 3524                                    
151  1901                                     
178    2349                                   
M:  ZV 3421    ZV 3406                                
191
    4823                                
192     4823                                
X13    3411n                                   
M:   ZV 2020                                  
201  6639   6640   6630   6629   6622   6609   6633   6638   6635   6634   6632   6610   6606             
M:            
ZV 2205
a 6627
                       
202  1618   2637  2633  2635   1620   2645   2615   2628   1606   1624   2616   6631               
M:                 ZV 2020 a 2641  ZV 2205                   
203  6270   6263   6269   6268                               
204  6250   6307                                   
205     6296    6262     6229                         
206  6284   6241   6315   6232   6282   6308                           
207  6226   6264   6222   6272  6298  6295           6287                 
208  6637   6636     6623   6618   6310     6278   6275   6277   6627                 
M: ZV 6613                                    
209  6300   6303   6311    6276            6287                 
212  6626   6620   6617   6244   6281   6293                           
Školský spoj 1 R: 1036 (P: 3522)                                    
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 3  4010                                     
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 5  1032                                     
Školský spoj 10 1843                                    
Školský spoj 12  4869                                     
Školský spoj 14  3514                                     
Školský spoj 17 2123                                    
ZV Pri Kríži 1835 7735+36                                  
ZV Čiližská 2205                                    
ZV Hlavná stanica 3406                                    
ZV Voz. Krasňany 7111                                    
ZV Voz. Jurajov Dvor 2020 2652                                  
ZV Voz. Trnávka 3421                                    
N33 2122                                    
N55 1034                                    
N61 2111                                    
N70 2866                                    
N72     2870                                
N93 4224                                    
N95 4234                                    
NZV 2855                                    

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 31.5.2013 na 1.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia