MHD Bratislava

BA-4.12.2013
Zdieľať stránku

4.12.2013 (streda)  

ms, Miroslav93, Petoo, Pe67, Tomj, Miso_83, Samčo
 
- 3/12+8/12 - ZV 7129 po 7. hod. hradil službu
- 92/1 - 4855 po 7. hod. vypadol kvôli poruche vozidla
- 93/15 - neznáme vozidlo ráno vypadlo, odchod 7:15 nevykonaný, do popoludňajšieho dielu sa napojil 1854
- 94/9 - ZV 4123 okolo 15. hod. hradil službu
- 94/11 - nevypravená - nehradená

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2           7127                           
3+8                 7753        7729    7941  7732  7803     
M:


ZV 7129


4     7828  7703  7821    7833  7823                       
5     7905              7911                   
6+9         7109    7735  7761  7748  7817  7845 7799  7829      7839    7837  7797 
7             7134                         
20+120 3438      3414      3511  3427  3405                     
21 1828   1843           2855  1639      2860      1854         
23                                      
24                                      
25                                      
26                                      
27 1901                                     
28     3423     3424                            
29                                      
30 3547                    3416                
31+39           1847                           
32 1105        2119                             
37           1103          2116                
43 3543                                     
44 1907                                     
50
2340 
      2342    2337                         
51                     3537                 
52                     3530                
53                     3407                
56                     3530                
57                     3549                
61 1840                    1835                
63     2211  2212    2635                           
64     6285                                 
65 2127                    2123 1102               
66 3523                    3512                
67       3512                               
68 4906  4918  4912  4930  4926  4938  4907  4913  4941  4901  4903 4908               
70 1839                                     
78 2203       2209                             
80 2343            4007        2353                
82                                      
83 4933  4917  4928  4919  4927    4929  4901  4916  4915  4936 4935  4937             
84 1833  2842  1823    2868    1822    1844  1848    2858               
87                                      
88 1205  1220  1207  1617  1609  2611  1603  1626                       
90 3507                                     
91                     4111 4228               
92                     2820 4856               
93 4902    4229  4238    4876  4878      4869 1810 2820  4225  1854n          
94       4236  4225  2819  4815   
4831 nevypravená                
M:ZV 4123

95                                      
96 1213  1209  1214  1217  1622  2207          2617                
98                     4815       1837         
99                     4123                
184 4879  4824                                   
X13 3402  3431                                   
X31 4879  4824                                   
Školský spoj    1033    1031  1032          2860                   
202   6620  6642  6627                               
203 6226      6266        6305  6307                     
204                 6286                     
205         6296        6286                     
206 6303  6278  6280  6255  6250                             
207 6631        6314    6222                         
208 6636  6601  6635  6632    6311  6265  6274                       
209 6292    6262                                 
212 6604  6272  6300  6284    6289                           
N21 1828  2849  1835                                 
N29 3416                                     
N31 1840  1835  2849                                 
N33 1213  1105  2617                                 
N34 4815  1837                                   
N37 2116  3537                                   
N44 6305 
6307 
                                 
N47 6305  6307                                   
N53 2340  3407                                  
N55 2343  2353                                   
N56 3530                                     
N61 2127  2123  1102                                 
N70 1824  2858  1837                                 
N72 1839  6305  6307                                 
N80 2344  4228                                   
N91 4111                                     
N93 4902  1810  1824                                 
N95 4234  2820                                   
N99 4123                                     
NZV 4856                                     
Služobný spoj 2 1837                                     
Služobný spoj 3 3537  2123  1102                                 
Služobný spoj 6 3549                                     
 
Výpravu spracoval: Miroslav93
 
Nočné spoje sú z dňa 4.12.2013 na 5.12.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia