MHD Bratislava

BA-4.5.2014
Zdieľať stránku

4.5.2014 (nedeľa)
 
Miso_83, Pe67, kubo_99, Marek1978, Samčo
 
- 28 - približne od 13:00 do 14:00 linka nepremávala kvôli uzavretej komunikácii - konanie bežeckého podujatia
- 29 - približne od 12:00 do 13:30 linka nepremávala kvôli uzavretej komunikácii - konanie bežeckého podujatia
- 31/1 (39/1) - 2863 vypadol, nahradil ho 2859
- 31/2 (39/2) - 1838 vypadol, nahradil ho ZV 3407, nakoniec sa napojil 2852
- 43/2 - 2649 vypadol, nahradil ho ZV 4117, nakoniec sa napojil 2644
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16
2     7102                           
3                   7939+40            
4 7715+04 7748+47 7735+36 7823+24 7837+38 7785+86 7795+96 7821+22 7781+82 7717+18            
5 7767+68 7809+10 7819+20 7835+36 7843+44 7703+06 7751+52 7815+16 7833+34 7831+32 7732+31          
8                   7939+40            
9       7109 7119 7125                    
28 2202 2206 2205 2647                        
29 2651 2650                            
30 3423 3424 3410 3538             3550          
31 2863 1838 1837 1849 1858 2847 1839                  
M: 2859 ZV 3407 a 2852                            
32 2203 2201 2204                          
33 6701 6702                            
37 2111 2124 1109 2122 2121           2120          
39 2863 1838 1837 1849 1858 2847 1839                  
M: 2859 ZV 3407 a 2852                            
41 3543     3538                        
43 2208 2649                            
M:   ZV 4117 a 2644                            
51 3541                   3537          
63 2207 1219 1222 1203 1213                      
70

2350
2352
82 190988 1207 1202 1209 1206 1215 1634                    
91 4123
2335
4004
4008
411192                 4226 4234            
93   4232 4939   4222                 1835 2843  
95                 4226 4234            
96 1204 1218 1221 2211 1211           2652          
98   4941   4906 4927                      
131 4931 2818                            
141 4901 4871                            
X13 3415 3430 3436                          
208       6230   6300                    
901 3302                              
ZV Hlavná stanica 2105                              
ZV Most SNP 4117                              
ZV voz. Trnávka 3407                              
Zmluvná doprava Regiojet 2648 2653                            
N29 3550                              
N33 1204 2203 2652                          
N37 2120 3537                            
N80 2335Služobný spoj 3 3537                              
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 4.5.2014 na 5.5.2014!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia