MHD Bratislava

BA-4.9.2013
Zdieľať stránku

4.9.2013 (streda)
 
petoo, ms, jakub0606, Marek1978, Pe67, Miso_83, matus2410, kubo_99, Samčo, luxor884, Jurino, peto1622, miroslav93, TomJ
 
- 3+8/17 - súprava 7757+58 bola počas dňa menená za súpravu 7748+47
- 5/10 - ZV 7118 hradil okolo 14. hod. linku, neskôr sa napojila / vrátila súprava 7919+20
- 6+9/19 - súprava 7837+38 bola do popoludňajšieho dielu menená za súpravu 7803+04
- 20+120/1 - 3426 okolo 15. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 32/7 - ZV 2020 hradil po 14:30 linku
- 50/3 - 1609 bol počas dňa menený za 2353
- 68/3 - 4941 počas dňa vypadol, nahradil ho 4923
- 83/7 - 4927 od 12:07 nepremával pre mimoriadnu udalosť vo vozidle
- 83/13 - ZV 4873 hradil od 6:37 linku, neskôr sa napojil 4938
- 88 - ZV 2020 hradil po 17. hod. linku
- 88/7 - 1220 bol do popoludňajšieho dielu menený za 1627
- 93 - ZV 3420 hradil po 16. hod. linku
- 93/5 - 4240 sa počas dňa napojil na linku
- 94/4 - 4236 počas dňa vypadol, nahradil ho 4928
- 94/10 - 4831 po 7. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- X13/1 - ZV 3420 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojil 3429
- 201/10 - 6622 okolo 14:45 vypadol pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 2205, neskôr sa napojil 6632
- školský spoj 1 - 3434 okolo 7:30 vypadol, nahradil ho 1033

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2  7105       7122   7125   7123                           
3  7911+12   7935+36   7715+04   7732+31   7939+40   7921+22   7797+98   7907+08   7759+60      7765+66   7801+02   7941+42  7807+08  7925+26   7817+18   7757+58     
M:                                 7748+47    
4 7775+76  7777+78   7717+18   7751+52   7823+24   7727+28  7749+50  7821+22   7799+00   7755+56   7819+20   7735+36   7737+38  7835+36  7745+46   7785+86  7767+68  7789+90   
5  7957+58   7901+02   7917+18   7904+03   7913+14   7949+50   7931+32   7729+26   7915+16   7919+20   7602+10   7951+52   7909+10  7947+48  7953+54  7733+34      
M:                   ZV 7118                  
6  7112   7108   7129   7104   7127                  7769+70 7763+64  7841+42   7773+74   7843+44   7837+38 
M:                                     7803+04
7  7128   7116   7106   7119   7103   7101   7135                         
8  7911+12   7935+36   7715+04   7732+31   7939+40   7921+22   7797+98   7907+08   7759+60      7765+66   7801+02   7941+42  7807+08  7925+26   7817+18       
9 7112  7108  7129  7104  7127     7722+21   7739+40  7723+24  7781+82   7813+14   7831+32   7703+06  7769+70  7763+64   7841+42   7773+74   7843+44   7837+38 
M:                                     7803+04
20  3426   3427        3437  3415   3411   3413                     
21 2856  2860   1844   2867     1821  1854  1828   2865       1637   1639     1603   2862    2855  
23  1035   3433   3513  3434      1850                         
24    
   3434       1850                         
25      1844       1821   1854     2865       1637   1639             
26              1850                         
27  1907                                     
28  3412     3544                                 
29    3305                                   
30  3547   3531   3410     3536                             
32  1109   2111   1104   2117     1218                           
M:             ZV 2020                        
33  6706   6703   6630                                 
37    2112   2116     2120   1103                           
43  3546                                     
50      1609     2348   1610         2333     1616   2343             
M:      2353                                 
51  3534   3526   3514                                 
59  1632   1633   4852   1629   1627   2617   2812                         
63  1626   2203   2645   2207     2634  2635                        
65    2118     1106   2121   1101   1102                         
66    3506  3515                3511                 
67  3517   3520   3516   3511                               
68  4940  4918  4941   4930      4912   4921   4913   4929   4925   4916   4932   4229  4240  4928         
M:     4923                                
70    1829       2844       1842                       
75  1620   1634  2651  2646   2632   1618   1621   1631   2636                     
78  2209   2611     1622   2210   2211   2201   1623   2208                     
79  3521                                     
80  2334   1034   2342   4122     4108   2021   4110   2332                     
82   3513                                  
83  4933   4903   4906   4937   4908   4902   4927   4901   4904   4915   4935   4923  4938n            
M:                         ZV 4873            
84  2846   1857   1843   1856   2854   1849   1858   2864   2850   1822     2863   2847             
87   4221                                  
88  1201   1210   1214   1222   1202   1204   1220   1625                       
M:             1627                        
91  2331         4120                             
92  4855   1815   4827  4856  4832   4869   4837                         
93 4225 4226  1810   4238     4876   4878   4222   4875   4868     4824   2820  1834  2869         
M:          4240                             
94 4222  2828   4231   4236   2820  2819  4866   4874   4821   4831   4871                 
M:        4928                               
95  4237   4230   4232   4235   4239   4850   4233   4224   4234   4879   2813                 
96  1213  1215  1209   2633   1211   1207   1208                         
98  4920   4909   4934   4917   4926   4911   4907   4922  4914  4924     4931  2861 1837          
99  4009   2344   4005   4117   4127   4004   4012   4008   4003   4131                   
120  3426   3427         3437  3415 3411  3413                     
133   1630                                  
151  1901                                     
191  4001     2023     4120                             
192  4001    2023                                
196  2212  2653  2647   1635   2639                             
X13  3429n   3438                                   
M: ZV 3420                                    
201  6637   6629   6620   6604   6624   6621   6618   6613   6627   6622   6635                 
M:                   ZV 2205 a 6632                  
202  6605   6631   6619   6625   6610   6623   6601   6626   6609   6633   6636                 
203 6222  6307   6305   6268   6263                             
204  6261   6255           6282                         
205  6287     6278   6238   6288                             
206  6315   6289   6244   6232   6308                             
207  6264     6292   6277   6273   6275   6270   6284                       
208  6640   6638   6602   6615    6639   6299   6306   6285     6298                   
209 6301 6293 6294   6265     6284                      
210    6262                                   
211  6226              6267                      
212  6272   6634  6302  6291   6314   6295     6267                       
Školský spoj 1 R: 3434                                    
M:  1033                                     
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 3  4110                                     
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 5 1032                                    
Školský spoj 8  1032                                     
Školský spoj 10  1637                                     
Školský spoj 12  4856                                     
Školský spoj 14 3514                                    
ZV Čiližská  2205                                     
ZV Hlavná stanica 3420                                    
ZV Komisárky 7110                                    
ZV Pri Kríži 2858                                    
ZV Voz. Jurajov dvor   2020                                  
ZV Voz. Krasňany 7118                                    
ZV Voz. Petržalka   4873                                  
N21 2856                                    
N33 1109                                    
N53 3429                                    
N55 2334                                    
N70 2846                                    
N72     1834                                
N74   3511                                  
N93 4225                                    
N95 4237                                    

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 4.9.2013 na 5.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia