MHD Bratislava

BA-5.6.2013
Zdieľať stránku

5.6.2013 (streda)
 
jakub0606, ms, petoo, Marek1978, Miso_83, Pe67, matus2410, mirko, martin15, Samčo
 
- 6+9/16 - súprava 7841+7842 bola do popoludňajšieho dielu vymenená za súpravu 7843+7844
- 33/3 - 6615 doobeda vypadol kvôli poruche vozidla, nahradil ho 6702
- 33/4 - ZV 2204 pred 7. hod. hradil linku, neskôr ho vymenil 6706
- 37/4 - ZV 2020 po 7. hod. hradil linku
- 39/9 (31/9) - nevypravená - ZV 1638 hradil celý poobedný diel
- 63/4 - 1831 okolo 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2628
- 68/5 - nevypravená - nehradená, po 8. hod. sa na linku napojil 4906
- 68/14 - nevypravená - celá služba nehradená
- 75/5 - 1625 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1630
- 75/9 - 2607 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2636
- 78/8 - 1610 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2651
- 80/7 - neznáme vozidlo bolo do popoludňajšieho dielu vymenené za 4873 (možno nevypravená)
- 83/4 - nevypravená - nehradená, neskôr sa na linku napojil 4902
- 87/5 - ZV 2652 po 16. hod. hradil linku
- 88/2 - 1628 počas dňa vypadol, nahradil ho 1207
- 88/6 - 1210 počas dňa vypadol, nahradil ho 1218
- 88/8 - 1222 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2648
- 92/7 - 4873 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4866
- 93/12 - nevypravená - celý ranný diel nehradený, pred 18. hod. sa na linku napojil 4866
- 94/1 - 4223 okolo 8:18 vypadol kvôli poruche vozidla, odstavený bol za zastávkou Holíčska (smer Vazovova)
- 94/2 - nevypravená - okolo 9. hod. sa na linku napojil 1815
- 94/6 - nevypravená - celý ranný diel nehradený, poobede sa na linku napojil 4850
- 94/8 - 4228 pred 8. hod. vypadol kvôli poruche vozidla, odstavený bol na obratisku Holíčska a blokoval ostatné vozidlá na linke 94
- 94/10 - nevypravená - celá služba nehradená
- 95/1 - nevypravená - nehradená, pred 10. hod. sa na linku napojil 4914
- 95/8 - nevypravená - nehradená, okolo 8. hod. sa na linku napojil 4229
- 96/3 - 2615 počas dňa vypadol, nahradil ho 2640
- 99/7 - nevypravená - nehradená, okolo 9. hod. sa na linku napojil 4824
- 99/10 - nevypravená - nehradená
- 201/5 - 6620 počas dňa vypadol, nahradil ho 6626
- 202/4 - 1624 pred 8. hod. vypadol kvôli poruche riadenia, nahradil ho 2607
- 202/9 - 2632 po 5. hod. vypadol, nahradil ho ZV 6293, neskôr sa vrátil 2632

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2


7134

7115

3 7911+12
7927+28
7723+24
7817+18
7957+58
7935+36
7831+327781+82
7739+40
7901+02
7727+28
7733+34
7761+62
7835+36


4 7755+56
7807+08
7717+18
7737+38
7703+7706
7793+94
7749+50
7735+36
7787+88
7799+7800
7789+90
7722+21
7751+52
7821+22
7815+16
7745+46
7779+80
7823+24

5


7602+7610
7925+26
7933+34
7939+40
7953+54
7915+16
7905+06
7913+14
7301+02
7949+50
7955+56
7929+30
6 7118
7132
7125
7110
7121
71267769+70
7763+64
7841+42
7785+86
7777+78
7813+14
7 7124
7105
7103
7114
7102
7111
7116
8 7911+12 7927+28
7723+24
7817+18
7957+58
7935+36
7831+327781+82
7739+40
7901+02
7727+28
7733+34
7761+62
7835+36


9 7118
7132
7125
7110
7121
7126
7797+98
7829+30
7805+06
7783+84
7767+68
7809+10
7757+58
7769+70
7763+64
7841+42
7785+86
7777+78
7813+14
20 3429


343521
1601
1845
182528702848


2853
22 3429


3435

3403


3427


23


342825

1845
284827 1907


28 3423
3425
3401
2114
3424
1104

30


3544

3528

312851

1828

nevypravená

M:ZV 1638

32 2112
2118
2122
2120
2111
1218
2123
33 6701
6705
6615
6706n
nevypravená


M:

6702 ZV 2204


34 1603
1848
1834
1822
2353
1833
2348
286635 1908
1906

372116
1103

M:


ZV 2020


39

1828

nevypravená

M:ZV 1638

41


354443 3546


5023342331


51 3537
3539
3514
53


343159 2634
1635
4877 1629
1627
2638
4874
       
63 1832


1831

1842

M:


ZV 2628


64 6305


65 1109
1106
2117
2127
2105
1101
1102
210467 3524
3515
3523
3512
3518


68 4925
4938
4928
4941
nevypravená
4940
4912
4932
4930
4936
4921
4914
4229
nevypravená

M:4906

70 2850
1851
1840
1838
2856
2863
1637
75 1632
2642
2211
2653
1625
2644
2611
2617
2607


M:1630


2636

78 2207
2203
2208
2206
2209
2201
2202
1610
2633


M:


2651


79 3522


80 2344
2335
3518
4120

4108

2023M:

487383 4933
4916
4939
nevypravená
4927
4908
4937
4901
4904
4915
4935
4931
4906


M:


4902


84 1854
2847
1853
4237
4929
4879
4230
282087 4119
4852
1108
4123

1213
2119
2115M:ZV 2652

88 1205
1628
1209
1201
1214
1210
1206
1222M:
1207


1218
2648


91
2813
4117
92
4821
4815
4869
4832
4871
4873
M:

486693 4228
4905
2825
4232
2828
4876
4878
4902
4875
4868

nevypravená
4824
1856
2862
M:


4866


94 4223
nevypravená 4231
4236

nevypravená
R: 1815 (P: 4831)
4225
4856
nevypravená
4115
4831M:
1815


4850
95 nevypravená
4240
4234
4233
4235
4226
4221
nevypravená
4239
4827
4238
2813

4913

M: 4914

4229


96 1215
1221
2615
1202
1219
1212

M:

264098 4920
4919
4923
4934
4910
4911
4224
4922
4227
4924

4907
1852
1826

99 4005
4001
4009
2022
4110
4008
nevypravená
4131
4127
nevypravená

4010
4111


M:

4824130 3550


139 3516


178 2347
2340
2337
191 4102
4851
4002
4105
4122


192


4105196 2647
2212
2646
2641
2640


X13 3420
3430

201 6623
6640
6622
6610
6620
6627
6606
6633
6631
6618
6636
6619M:6626

202 2649
2637
2616
1624
2645
2635
2631
1620
2632
1621
1622
6617M:


2607ZV 6293

203 6264
6266

204


6288
6289


205 6308
62316229

206 6300
6286
6271
6284
6234


6258207 6261
6263

6268
6279
6310

6258208 6632
6635
6629
6634
6613
6262
6296
6301
6294
6306
6626
212 6637
6638
6609
6277
6244
6314
6231
Školský spoj 1 3428


Školský spoj 2 1033


Školský spoj 3
2023


Školský spoj 4 1031


Školský spoj 5 1032


Školský spoj 8 1032


Školský spoj 10 2848


Školský spoj 12 4869


Školský spoj 14 3514


ZV Cintorínska 6293


ZV Krasňany 7107


ZV Pri kríži 7773+74


N33 2112


N70 1854


N72

1856
N93 4228


N95


 
Výpravu spracoval: kubo_99
 
Nočné spoje sú z dňa 5.6.2013 na 6.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia