MHD Bratislava

BA-5.9.2013
Zdieľať stránku

5.9.2013 (štvrtok)
 
Miso_83, ms, Marek1978, Pe67, matus2410, petoo, kubo_99, Samčo, luxor884, miroslav93
 
- 21/13 - 2868 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1636
- 30/3 - 3423 po 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117
- 59/7 - 2818 po 16. hod. vypadol, nahradil ho 4229 (stiahnutý z 94/7)
- 64/3 - ZV 3427 po 7. hod. hradil linku, neskôr ho vymenil 6244
- 83/11 - 4914 o 15:10 vypadol, nahradil ho ZV 4873
- 84/12 - 2856 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2846
- 94/7 - 4229 bol pred 17. hod. stiahnutá na linke 59/7, nahradil ho ZV 4871 (až do konca služby)
- 95/9 - 1815 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4927
- 212/2 - 6619 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 6640

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2     7118         7085                      
3 7911+12 7929+30 7823+24 7831+32 7946+45 7953+54 7801+02 7921+22 7797+98 7727+28 7785+86 7775+76 7909+10 7809+10 7957+58 7799+7800 7821+22    
4 7755+56 7845+46 7717+18 7837+38 7815+16 7789+90 7751+52 7787+88 7732+31 7791+92 7735+36 7777+78 7722+21 7737+38 7835+36 7703+7706 7745+46 7753+54  
5 7917+18 7951+52 7943+44 7901+02 7919+20 7939+40 7905+06 7947+48 7915+16 7935+36 7602+7610 7927+28 733+34 7931+32 7949+50 7941+42      
6 7116 7119 7132 7122 7135 7120               7769+70 7763+64 7841+42 7739+40 7843+44 7723+24
7 7130 7107 7101 7128 7106 7103 7110                        
8                 7797+98 7727+28       7809+10          
9 7116 7119 7132 7122 7135 7120 7803+04 7781+82 7839+40 7817+18 7819+20 7773+74 7779+80 7769+70 7763+64 7841+42 7739+40 7843+44 7723+24
20 3406 3436 3404 3407   3426 3429 3421 3432                    
21         1835   2849   1822     2851 2868            
M:                         1636            
23 3414 3411 2351       1854                        
24             1854                        
25             2849   1822     2851 2868            
26             1854                        
27 1907                                    
28       3410                              
30 3547 3422 3423 3537 3536           2114                
M:     ZV 4117                                
32 1108
2112
2117
2118
1109
1221

33 6703
6706
6632
37 2120 2119 2125 1105 1106 1103                          
41       3537                              
43 3546                                    
50       2337 1639           2333
2340
  2346          
59 2647 1634 4852 1629 2617 1627 2818                        
M:             4229                        
61 1846
1855

63 2211 2208 2212 2204 2206 2653 1623 2607                      
64 6258   6244n                                
M:

ZV 342766
3519

68 4930
4918
4931 4937 4923
4925
4921 4906
4909
4934
4929
4930
4234
4240
4927
       
70   1857     2860 2844                          
74 1608


1620

2644

79 3525                                    
80   2342   4120                              
82 3501                                    
83 4933 4916 4908
4938
4940 4913 4941 4901 4904 4915 4914 4926 4935            
84 1848 2864 1833 1856 2866 1851 1826 1637 2841 2870   2856 1850            
M:                       2846              
88 1209 2650 1218 2633 1210 1211 1222 1202                      
91     4106     2022                          
92 4855
1810
4827
4235
4832
4869
4837
93 4221 4228 2820 4238 2825 4876 4878 4815 4875 4868   4824 4222 1832 1830        
94 4226
2828 4231 4230 4222 2819 4229 2812 4821                    
M:             ZV 4871                        
95 4237
4225
4232
4856
4239
4874
4233
4224
1815
4879
2813
M:4927

96 1205 1207 1204 1215 1213 1201 2631                        
98 4939
4924
4917
4903
4912
4911
4928
4922
4920
4902

4932
2842
1859

99 4010
4001
4009
4123
4127
4012
4102
2021
4004
4131

120 3406 3436 3404 3407   3426 3429 3421 3432                    
133


2632147 1903                                    
191 4005 4105 4111                                
192 4005 4105 4111
                               
196 1632 2611 2639 1618 2616                            
X13 3402 3405                                  
202     6629                                
203 6261 6268 6307 6272                              
204 6226 6255                                  
205 6283       6294
    6284                    
206 6265 6295 6277 6286 6610                            
207 6264 6270 6274 6311 6301 6297
6222 6276                      
208 6623 6618 6605 6601 6636 6300 6280 6290 6291 6281                  
209   6310 6299
6230
6262 6302                          
210 6279 6289 6260                                
211 6250                                    
212 6269 6619 6271 6282 6275 6293 6298 6305                      
M:   6640                                  
Školský spoj 1 R: 3413 (P: 3418)                                    
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 4 1031


Školský spoj 5 1032                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 12 4235


ZV Hlavná stanica 3427


ZV Pri kríži 2854                                    
ZV Voz. Petržalka 4873
4871

N29 2114


N31 1846


N33 1108


N61 2120


N70 1848


N72

1832
N93 4221


N95 4237


 
Výpravu spracoval: kubo_99
 
Nočné spoje sú z dňa 5.9.2013 na 6.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia