MHD Bratislava

BA-6.6.2013
Zdieľať stránku

6.6.2013 (štvrtok)
 
jakub0606, Pe67, petoo, ms, Marek1978, Miso_83, Samčo, matus2410, peto1622, Jurino, Peter6607, martin15, luxor884
 
- 4/11 - súprava 7703+7706 poobede vypadla, nahradila ju súprava 7741+7742
- 28/7 - ZV 3435 po 15. hod. hradil linku, neskôr ho vymenil 3423
- 32/6 - 1218 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2648
- 33/2 - 6701 o 15:45 vypadol, nahradil ho ZV 1834, neskôr ho vymenil 6631
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 34/7 - 1856 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za neznáme vozidlo
- 59/6 - 2611 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2642
- 59/7 - 4874 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2818
- 65/1 - neznáme vozidlo počas dňa vypadol, nahradil ho 1108
- 65/6 - 1108 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2112
- 75/1 - 1625 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1630
- 78/9 - neznáme vozidlo bolo do popoludňajšieho dielu vymenené za 2210
- 83/4 - nevypravená - nehradená
- 88/3 - 1202 o 6:22 vypadol kvôli poruche vozidla, nahradil ho 1218
- 92/2 - neznáme vozidlo ráno vypadol, nahradil ho ZV 2652 (až do konca ranného dielu)
- 92/7 - 4873 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1856
- 95/1 - nevypravená - nehradená, neskôr sa na linku napojil 4930
- 95/4 - 4233 poobede vypadol kvôli dopravnej nehode s osobným autom, neskôr sa vrátil 4233
- 99/10 - nevypravená - nehradená
- 201/5 - 6620 počas dňa vypadol, nahradil ho 6615

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2   7117   7118 7129                            
3 7911+12 7941+42 7819+20 7828+27 7933+34 7943+44 7787+88 7905+06 7727+28 7755+56 7759+60 7741+42 7301+02 7751+52 7729+7726 7781+82 7829+30    
4 7793+94 7817+18 7717+18 7773+74 7779+80 7837+38 7783+84 7809+10 7757+58 7789+90 7703+7706 7807+08 7843+44 7815+16 7785+86 7805+06 7797+98 7825+26  
M:                     7741+42                
5 7939+40 7901+02 7931+32 7904+03 7913+14 7946+45 7955+56 7949+50 7915+16 7947+48 7925+26 7953+54 7935+34 7957+58 7917+18 7602+7610      
6 7124 7120 7122 7121 7130 7111               7769+70 7763+64 7841+42 7761+62 7737+38 7767+68
7 7128 7110 7115 7103 7114 7102 7105                        
8 7911+12 7941+42 7819+20 7828+27 7933+34 7943+44 7787+88 7905+06 7727+28 7755+56 7759+60 7741+42 7301+02 7751+52 7729+7726 7781+82 7829+30    
9 7124 7120 7122 7121 7130 7111 7749+50 7813+14 7735+36 7821+22 7812+11 7835+36 7732+31 7769+70 7763+64 7841+42 7761+62 7737+38 7767+68
20 3426

  3403

 
3415


       
21 1831 1843 1841 2853 2860 2859 2854 2865 2869 1840   2864 1822 2851          
22 3426                   3405   3415       3436    
23   3428                                  
25     1841     2859 2854   2869 1840   2864 1822            
28 3401 3410 2114 3412     3423n                        
M:             ZV 3435                        
30 3547 3531 1105 3542 3514                            
31 1854 2867 1826     1847     1842 1821 1827                
32 2119 1101 2120 1106 2606 1218 2123                        
M:           2648                          
33 6706 6701 6705 nevypravená 6702                            
M:  
 ZV 1834
 a 6631
                                 
34 1603 1638 1832 2850 1855 3402 1856 1836                      
37 2116 1107 2122 1109 2127 2124                          
39 1854 2867 1826     1847     1842 1821 1827                
41       3542                              
43 3546                                    
50         1034 3433 2337                        
51 3551 3528 3543                                
53         3408                            
55 3529 3416                                  
56   3544   3549                              
59 2653 1618 4852 1629 2647 2611 4874                        
M:           2642 2818                        
61 2866 1838 1857 1824   1837 1637                        
63 1828 2855 2843 1848 1830 2857   2848   2846                  
64 6258   6283                                
65   2115 2118 2117 2113 1108 1102 2126 1104                    
M: 1108         2112                          
66   3518 3509                                
67 3522 3523 3524 3512 3517                            
68 4934 4914 4905 4931 4907 4935 4912 4925 4910 4908 4921   4928            
70     1833 1851 2845                            
74 2640 2202 2631 1631   2646                          
75 1625 2639 1623 2212 2615 2617 1633 1627 2636                    
M: 1630                                    
77 3521 3511                                  
78 2204 2208 2205 2207 2209 2206 2201 2634                      
M:                 2210                    
79 3516                                    
80 2350 2338   4120 4123 4108 4102 4005                      
83 4933 4916 4923 nevypravená 4941 4936 4939 4901 4904 4915 4932 4939 4929            
84 1852 1846 2861 4237 4238 1815 2819 4236                      
87 4119 4110 2105 4008 1213 1201 2104 2111                      
88 1222 1209 1202 2628 1205 2607 1214 1219                      
M:     1218                                
91 4011 4010 2331                                
92 4855   4815 4869 4832 4871 4873                        
M:   ZV 2652         1856                        
93 4225 4232 4229 4234 2820 4876   4856 4875 4868   4222   1858 1825        
94 4223 2825 4231 2828 4874 4851 R: *1815* (P: 4831) 4850 4821     4831              
95 nevypravená 4227 4240 4233 4235 4228 4221 4224 4239 4827 1810 2813 4939 4824          
M: 4930                                    
96 1220 1210 1212 1221 1215 1206                          
98 4920 4919 4906 4913 4937 4911 4902 4922 4914 4924   4940 2863 1835          
99 4002 4012 4004 4866 2023 4001 2344 4131 4127 nevypravená   4111 4877            
130 3550                                    
133 1628   2646 2649                              
139 3520                                    
147 1903                                    
178 2334 2345 2333                                
191     4009 4105                              
192     4009 4105                              
196 1632 2611 2641 2644 2651                            
X13 3427 3414                                  
201 6629 6640 6622 6619 6620 6626 6617 6632 6623 6627 6633 6636              
M:         6615                            
202 2632 2637 2633 2635 1620 2645 2650 1621 1635 1624 1622 6618              
203 6269 6272 6268   6264                            
204 6261     6288   6255   6229                      
205       6262 6273                            
206 6306 6299  6314 6290 6232     6250                      
207 6304 6263 6226 6266 6292 6300 6289 6250     6291                
208 6610 6267 6634 6613 6635 6279   6244 6296 6280 6606                
209 6298 6281 6285   6265         6284 6291                
210 6301   6302                                
212 6637 6638 6639 6271 6277 6286                          
ZV Cintorínska 6293                                    
ZV Pri kríži 1834                                    
ZV Voz. Hroboňova 6609                                    
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 3 4005                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 12 4869                                    
Školský spoj 14 3543                                    
N21 1831


N31 2866


N33 2119


N55 2350


N61 2116


N70 1852


N72

1858
N80 4010


N93 4225


N95 4930


 
Výpravu spracoval: kubo_99
 
Nočné spoje sú z dňa 6.6.2013 na 7.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia