MHD Bratislava

BA-6.9.2013
Zdieľať stránku

6.9.2013 (piatok)
 
ms, Pe67, petoo, Marek1978, matus2410, Miso_83, luxor884, Samčo, RM, Kurt, miroslav93
 
- 3+8/15 - ZV 7133 hradil v ranných hodinách linku, neskôr sa napojila súprava 7929+30
- 4/1 - súprava 7732+31 vypadla o 6:58 pre poruchu vozidla, nahradila ju súprava 7817+18
- 4/8 - súprava 7785+86 po 7. hod. dočasne vypadla, nahradil ju ZV 7823+24
- 20+120/10 - ZV 3436 hradil v ranných hodinách linku
- 21/4 - ZV 2866 hradil okolo 7. hod. linku
- 32/1 - ZV 3436 hradil okolo 16. hod. linku, neskôr sa napojil 2105
- 83/7 - 4931 okolo 13. hod. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 2866
- 84/10 - 2841 bol do popoludňajšieho dielu menený za 1825
- 88/2 - 1202 okolo obeda dočasne vypadol
- 92/4 - 4856 bol do popoludňajšieho dielu menený za 4871
- 93/5 - 4927 sa na linku napojil po vykonaní služby 83/13
- 93/7 - 4878 počas dňa vypadol, nahradil ho 4223
- 93/8 - ZV 4873 hradil ráno linku, do popoludňajšieho dielu sa napojil 2828
- 93/12 - celý popoludňajší diel hradil ZV 4815
- 94/2 - 2825 pred 19. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4873
- 94/4 - ZV 4873 hradil okolo 16. hod. linku, od 17:45 sa napojil 2812
- 95/8 - 4224 počas dňa vypadol, nahradil ho 4923
- 98/7 - ZV 4815 hradil pred 7. hod. linku, po vykonaní služby 83/11 sa napojil 4930
- 210/3 - 6275 okolo 12. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3436, neskôr sa napojil 6232

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3  7911+12   7925+26   7835+36   7723+24   7905+06   7955+56   7703+06   7733+34   7737+38   7751+52   7735+36   7739+40   7949+50  7749+50  7929+30n   7789+90   7815+16
   
M:                             ZV 7133        
4  7732+31   7783+84   7717+18   7767+68   7809+10  7819+20  7745+46   7785+86   7803+04   7813+14   7757+58   7837+38   7801+02  7799+00  7831+32   7773+74   7755+56   7779+80   
M: 7817+18             ZV 7823+24                      
5  7947+48   7921+22   7931+32   7729+26   7904+03   7939+40   7919+20   7946+45   7915+16   7927+28   7941+42  7602+10  7917+18  7913+14  7901+02   7909+10       
6  7130   7128   7115  7108  7112   7125                7769+70 7763+64  7841+42   7821+22   7753+54   7715+04 
7 7135  7113   7111   7116   7118   7119   7132                         
8  7911+12   7925+26   7835+36   7723+24   7905+06   7955+56   7703+06   7733+34   7737+38   7751+52   7735+36   7739+40   7949+50  7749+50  7929+30n   7789+90   7815+16
   
M:                    ZV 7133        
9  7130   7128   7115  7108  7112   7125   7765+66   7722+21   7787+88  7759+60  7843+44   7797+98   7727+28  7769+70 7763+64  7841+42   7821+22   7753+54   7715+04 
20 3414  3404   3437   3433     3434   3426   3428   3406                     
M:                   ZV 3436                  
21  2861   2868   2867     1826   1843   2850   1636   2870   2847     2865   2848  1638  1828   2851   1832   2862   
M:       ZV 2866                              
23  3405     3519   3432       2849                         
24        3432       2849                         
25      2867      1843  2850     2870   2847     2865   2848         1832     
26              2849                         
27  1907                                     
28  3425                                     
29    3305                                   
30 3547    3401                                 
31  2852     1859                                 
32  2105n   2119   2118   2124   1108   1218   2123                         
M: ZV 3436                                    
33  6703  6706  6624   6705                               
37    1105       1102   1103                           
39  2852     1859                                 
43  3546                                     
50         2340      2332   2351       2347   2337       1036       
51  3537   3542   3514                                 
59  2639   1611   4824   1629   1632   2607   4852                         
61  2860                                     
63  2645   2201   1621       1620   2646                         
64    6315   6300                                 
68  4940   4918   4939   4938   4903   4934   4921   4909  4902  4917
 4928
 4222
4923
 4240
4937        
70  2843         1856   1849                           
74  2635   1635         2208                           
75 2644 2648 2653 1634 1618 2640 2642 2651 2636                    
78  2209   2206   2207   2211     2212     2641   2202                     
80             2335  4002                       
83  4933   4916   4932   4907   4935   4908   4931   4901   4904   4915   4930   4912   4927             
M:             ZV 2866                        
84  1835   1851   1830   1858   1836   2842   1821   2864   1846   2841     1833   2854             
M:                    1825                   
88 1214  1202   1221  1625  1215   1213   1220   1208                       
90  3507                                     
91  4011   4001   4106   4115   4122   2022            4108              
92  4855   2812   4827   4856   4832   4869   4837                         
M:        4871                               
93  4234   4232   4229   4238     4876   4878   2828n   4875   4868     4871   4226  2857  2845         
M:          4927     4223  ZV 4873       ZV 4815              
94  4237   2825   4231   2812n   4226  2819  4850   2820   4821  4831                  
M:   ZV 4873   ZV 4873                              
95 4225  4228   4230   4235   4239   4874   4233   4224   1810   4879   2813   4831               
M:               4923                      
96  1205   1206   1211   1210   2611   1204   2631                         
98  4920   4913   4926   4906   4941   4911   4930n   4922   4914   4924     4925   2858  1844          
M:             ZV 4815                        
99  4004   2344   4123   4005   4127   4010   4102   4012   2331   4131                   
120  3414   3404   3437   3433     3434   3426   3428   3406                     
M:                   ZV 3436                  
130  3550                                     
133    1630                                   
139  3518                                     
147  1903                                     
151 1901                                    
191  4009   4111     4105   4122                             
192  4009   4111    4105  4122                             
196  2647   2638   1633   1631   1623                             
X13  3430   3415                                   
202  6634   6638   6605   6620               6622                 
203  6270         6263                             
204        6262                               
205       6301  6296                             
206 6303  6274   6311   6291   6630                             
207  6272   6226   6294   6310   6279   6285   6222   6281                       
208 6602  6633   6637  6625    6271   6230   6238   6293   6265                   
209  6290   6289   6288   6297   6299       6281                       
210  6298   6276   6275                                 
M:     ZV 3436 a 6232                                
211 6267             6305                      
212 6268 6250 6255 6287   6277 6273 6305                      
630 3301                                    
901 3303                                    
Školský spoj 1 R: 3432                                    
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 3 4002                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 10 2865                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17 2123                                    
Školský spoj 18 4001                                    
ZV Hlavná stanica 3436                                    
ZV Pri Kríži 2866  7823+24                                   
ZV Voz. Krasňany 7133                                    
ZV Voz. Petržalka 4815  4873                                   
N21 2861                                    
N31 2860                                    
N33 2105                                    
N53 3430                                    
N70 1835                                    
N72      2857                                 
N80 4001 4108                                  
N93 4234                                    
N95 4225                                    

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 6.9.2013 na 7.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia