MHD Bratislava

BA-7.5.2014
Zdieľať stránku

7.5.2014 (streda)
 
ms, Pe67, Miso_83, Samčo, kubo_99, Kurt, luxor884
 
- 74/2 - neznáme vozidlo bolo do popoludňajšieho dielu vymenené za 2606
- 83/11 - 4936 bol do poobedného dielu vymenený za 4938
- 93/1 - asi 4227 o 6:15 vypadol, s 5-minutovým meškaním ho nahradil ZV 4837, neskôr ho vymenil 4824
- 211/5 - 6303 ráno vypadol, nahradil ho ZV 4117, neskôr sa vrátil 6303

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 /24
2        
  7102                                  
3+8   7803+04       7793+94   7735+36 7785+86   7828+27       7732+31                  
4 7791+92 7815+16 7775+76 7767+68 7835+36 7755+56   7797+98 7817+18 7829+30                            
5 7946+45 7923+24 7943+44   7301+02 7913+14                     7939+40 7951+52            
9+6 7114   7105 7119             7124     7761+62 7807+08         7759+60   7837+38 7729+7726 7763+64
20+120 3402   3408   3404   3438 3421                                
21 1832 2855 1852 1853 2853 1842 1839 2860 2862 2870   1636 2865 2864 2861 1843                
23   3436                                            
25     1852     1842 1839   2862 2870   1636 2865                      
27 1907                                              
28     3401   3424                                      
30       3543   3544                                    
32   2127 2124                                          
37   2119 1108   2116 1103                                    
39+31                   1639                            
43 3546                                              
50           2334   2337     2653   2350   2348 1035                
61 1856           1859                                  
63   2202 2648     2647                                    
64   6300 6298                                          
66     3521                                          
68     4918       4921   4930                              
70
2856
1845

2858
1826


74 1618M:
2606

78
2203
1628
2651
83 4934 4937 4935
4931
4940   4907 4901   4915 4936
4928
                       
M:

4938
84 1837
2842
1846     1830 2847
  1858 2869
2854 1828
                       
88
1622
1203

92 4236
4397


93 asi 4227

4229


4869
1854

M: ZV 4837 a 4824


94 4223
4225
4230
4232
2818
2819
(P: 4832)
4850
4856130 3550                                              
133     2645                                          
184+X31 2825
4855


X13 3407

3406

201
6638

6614

6607


202 6626
6601
6637
6633


6629

203

6304

204 6264
6278

62866302
205

6314
6294
6296206 6274
6265
6315

207


6299

6262


208
6609
6621

209
6285

6301
210 6279
6277
6275

211
      6290   6303 6643                                
M:

ZV 4117
212 6272
6226
    6290 6241 6303 6643                                
Školský spoj 5 1032Školský spoj 10 1636ZV Most SNP 4117250 BA-285NX


102412 BL-651HC


102425 BA-845VV


102441 BL-796GJN21 1832N31 1856N93 4824 
Výpravu spracoval: kubo_99
 
Nočné spoje sú z dňa 7.5.2014 na 8.5.2014!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia
Linky Slovak Lines nemajú poradia