MHD Bratislava

BA-8k - Foto: Celočervené autobusy