MHD Bratislava

BA-9.9.2013
Zdieľať stránku

9.9.2013 (pondelok)
 
matus2410, ms, Marek1978, jakub0606, petoo, kubo_99, Pe67, Miso_83, Samčo, luxor884, Kurt, miroslav93, Peter6607
 
- 20+120 - 3434 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1852
- 68/4 - nevypravená - od 8:26 sa napojil 4933
- 75/1 - 1622 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1628
- 75/3 - neznáme vozidlo bolo do popoludňajšieho dielu menené za 2607
- 84/5 - 2856 počas dňa vypadol, nahradil ho 1835
- 92/1 - nevypravená - ZV 2863 hradil ranný diel, do popoludňajšieho dielu sa napojil 2828
- 93/10 - 4869 pred 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117
- 93/12 - nevypravená - ZV 4873 hradil celý ranný diel, do popoludňajšieho dielu sa napojil 4925
- 93/13 - nevypravená - celú službu hradil ZV 4815
- 93/14 - 1830 poobede/večer vypadol, nahradil ho 2856
- 94/2 - 4850 počas dňa vypadol, nahradil ho 4240
- 94/4 - 4866 po 6. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla
- 94/7 - 4240 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2825
- 94/8 - 1612 po 16. hod. dočasne nepremával pre poruchu vozidla
- 191/4+192/4 - 4005 ráno vypadol, ZV 4117 hradil celý diel na linke 192
- 208/3 - 6613 poobede vypadol, po 17. hod. sa vrátil 6613
- 209/1 - ZV 3407 okolo 9. hod. hradil linku
- ZV Čiližská - 2204 počas dňa vypadol, nahradil ho 1630

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2 7113  7129   7115   7132   7128  7122  7120  7135 7108                    
3  7915+16   7941+42   7823+24   7755+56   7943+44   7905+06   7781+82   7949+50   7843+44  7807+08  7783+84   7753+54   7901+02  7765+66 7925+26 7775+76  7723+24     
4  7813+14   7821+22   7717+18  7815+16  7735+36   7759+60   7809+10   7777+78   7829+30  7703+06  7751+52   7773+74   7803+04  7789+90  7779+80   7749+50   7739+40   7732+31   
5  7909+10   7904+03   7602+10   7927+28   7937+38   7733+34  7301+02  7931+32   7911+12   7913+14   7917+18   7953+54   7729+26  7939+40  7929+30   7947+48       
6  7125   7121   7131   7104   7119   7118                7839+40  7769+70   7763+64   7819+20   7841+42   7745+46 
7 7112  7111   7101   7127   7102   7116   7107                         
8  7915+16   7941+42   7823+24   7755+56   7943+44   7905+06   7781+82   7949+50   7843+44   7807+08  7783+84  7753+54   7901+02  7765+66  7925+26   7775+76   7723+24     
9  7125   7121   7131   7104   7119   7118   7748+47   7837+38   7715+04   7835+36   7828+27   7785+86   7722+21  7839+40  7769+70   7763+64   7819+20   7841+42   7745+46 
20  3427   3402   1035     3404   1036     3434   3403                     
M:                1852                       
21   2857    2868      2843     1828   2869     2870         2860   1854   2862   
23  3426     3518         1846                         
24             1846                        
25              2843     1828   2869     2870           1854     
26              1846                         
27  1905                                     
28       3409                              
29   3304                                  
30 3547  3412   3416   3543                               
31 1847 1843
         1859     1606                     
32  2104  1620  1109   1108   2122     2123                         
33  6703  6706  6632   6705                               
37          2119   1103                           
39 1843 1847
         1859     1606                     
41        3543                               
43  3546                                     
50            2348             2353   2334             
51  3538   3539   3514                                 
53        3421                               
56      3551                                 
58  3532                                     
59 1633  2648   4852   1629   2645   2616   2820                         
63  2633    2211  2202         1635                       
64 6258                                    
65 2117 2105  2126     2124   1101   1102   2115                       
66     3516                                
67 3524  3515   3523   3521   3518                             
68  4930  4918  4917   nevypravená  4228  4912   4921   4935   4928   4937   4931   4927   4934  4221  4925         
M:        4933                               
70        1639                               
74        2631     1627                           
75  1622   2649     2653   1631   2651   2632   2634   2636                     
M: 1628
2607                                
78  2210   2203   2208   2212   2209   1626   2207   2644   2201         2607             
79 3522                                    
80  2342      4120  2023       4004   2343                     
83 4924  4916   4913   4932   4902   4941   4939   4901   4904   4915   4923   4222   4903             
84  1851   1834   1844   1848   2856   1832   1845   1849   1616   1638     1609               
M:          1835                             
87 4119      4111       1106                         
88  1208   1222   1209   1204   1214   1205   1206   1213                       
91  4011                                     
92 nevypravená  1815   4827   4856   4832   4824   1607                         
M: ZV 2863 a 2828                                    
93 4229  4232  4874  4238   4837   4876   4878   4868   4875   4869    nevypravená nevypravená 1830  2865         
M:                   ZV 4117   ZV 4873  a 4925
 ZV 4815  2856          
94  4225   4850   4231   4866   4223   2819  4240  1612   4821   4831   2825                 
M:
4240                                  
95  4855   4234   4226   4237   4239   2812   4233   4224  1810  2813   4879                 
96  1207   1221   1220   1202   1210  1215  2650                         
98  4920   4907   4909   4908   4940   4911   4938   4922   4914   4906   2813   4926   2850  1857          
99  4001   4006   4003   4123   4127   4002   4102   4009   2331   4131                   
120  3427   3402   1035     3404   1036     3434   3403                     
M:                1852                       
133       1618                              
139 3519                                    
147  1903                                     
151  1901                                     
191  2021       4005                               
192  2021      nevypravená                              
M:       ZV 4117                              
196 2639  2642   1634   1621   2646                             
X13  3420   3430                                   
201  6617   6638   6633   6605   6640   6637   6620   6609   6621   6619   6618   6607   2607             
202  6625   6604   6624   6627   6601   6614   6622   6629   6631   6615   6634                 
203 6264  6268  6267  6269  6250                            
204            6293   6232                         
205    6283   6295     6278                             
206  6271   6314   6300     6626                             
207  6636     6286   6306  6262   6222                        
208  6630   6602   6613     6635   6290   6298       6297                   
209  6291     6303                                 
M: ZV 3407

210  6302                                     
M: ZV 3407                                    
211    6270                                   
212  6623   6307   6310   6289   6311     6294                         
630 3301                                    
Školský spoj 3 4004                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 10 2870                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17 2123                                    
ZV Astronomická 7720                                    
ZV Čiližská 2204                                    
M: 1630                                    
ZV Hlavná stanica 3407                                    
ZV Komisárky 7117                                    
ZV Most SNP 4117                                    
ZV Pri Kríži 2863                                    
ZV Voz. Krasňany 7134                                    
ZV Voz. Petržalka 4815 4873                                  
N33 2104                                    
N34 2813                                    
N53 3420                                    
N55 2342                                    
N70 1851                                    
N72     2856                                
N93 4229                                    
N95 4855                                    

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 9.9.2013 na 10.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia