MHD Bratislava

BA - Domovské linky (stálice)
Domovské linky (stálice)
 

SEKCIA BUDE Z DÔVODU MNOHÝCH ZMIEN NA JEDNOTLIVÝCH PORADIACH AKTUALIZOVANÁ AŽ PO SKONČENÍ PANDÉMIE COVID-19, NAKOĽKO SA V SÚČASNOSTI JAZDÍ LEN PODĽA PRÁZDNINOVÉHO HARMONOGRAMU

Pondelok - piatok (školský rok):

20/7 = 2043 (od 3.1.2019)
21/14 = 1829, 1836
27/1 = 3901 (od 26.1.2018)
29/6 = 1030 (od 2.10.2017)
32/6 = 1218
32/7 = 1217
33 = 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706
35/1 = 1913 (od 25.1.2018)
36/2 = 2419 (od 22.10.2018)
37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
41/2 = 2420 (od 30.4.2018)
43/1 = 3001 (od 19.2.2019)
44/1 = 1905
50/1 = ?
50/8 = 1851
51/51 = 3550
56/5 = 3550
56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
57/1 = 2414 (od 16.3.2018)
57/2 = 2415 (od 13.3.2018)
57/51 = 2415 (od 23.1.2020)
58/1 = 1911 (od 25.1.2018)
59/1 = 2211
59/2 = 3204 (každý druhý týždeň - od 2.9.2019)
59/3 = 2211
59/4 = 2213, 3204 (každý druhý týždeň - od 2.9.2019)
59/5 = 4274 (od 18.9.2017)
61/5 = 4904
63/3 = 2221, 2222
63/4 = 2221, 2222
63/6 = 2202, 2232
63/7R = 2226
63/8P = 2226
65/6 = 2045 (od 9.10.2019)
65/7 = 2112
65/51 = 2045 (od 3.11.2019)
68/3 = 4266
68/5 = 4229
68/6 = 4224
68/8 = 4232
68/11 = 4225
68/12 = 4240
68/13 = 4254, 4259
69/1 = 1912 (od 23.4.2019)
77/1 = 1914 ( od 23.4.2019)
77/2 = 1915 (od 3.9.2018)
78/5 = 2229
78/7 = 2227
78/9 = 2225
78/10 = 2225
80/2 = 3015 (od 4.3.2019)
80/8 = 4009
80/10 = 3016 (od 4.3.2019)
83/9 = 4901
83/11 = 4915
83/13 = 4924
83/14 = 4918
83/51 = 4274 (od 1.1.2020)
84/8 = 4922
84/9 = 49054914
84/10 = 4917
84/11 = 4919
84/12 = 49054914
84/13 = 4921
84/14 = 4911
88/7 = 22082210
88/8 = 22082210
88/9 = 2225
90/2 = 4045
91/5 = 42574262
91/6 = 4234
91/51 = 4050
91/52 = 4043
92/1 = 4254, 4259
92/2 = 4258, 4265
92/3P = 4254, 4259
92/5 = 4258, 4265
92/6 = 4257, 4262
92/8 = 4232
92/31 = 2220, 4251
93/7 = 42394250
93/8 = 4261
93/9 = 42394250
93/10 = 4248
93/11 = 4273 (od 14.11.2019)
93/12 = 1840
93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
93/52 = 4262
93/54 = 4248
94/1 = 2347
94/2 = 4001
94/5 = 2333
94/6 =
94/7 = 2335
95/4 = 1053
95/6 = 1052
95/7 =
95/8 = 1050
95/9 = 4006
95/10 = 2332
96/3 = 2243 (od 2.11.2017)
96/6 = 2202, 2232
98/2 = 2867
99/5 = 2342
99/6 = 4042
99/8 = 4009
99/9 = 2341
99/10 = 2349
99/11 = 2348
99/12 = 2345
99/51 = 4042
130/1 = 2008
133/1 = 2646
147/1 = 1909
151/1 = 3902 (od 26.1.2018)
184/1 = 42374238
184/2 = 42374238
191/1 = 4043
191/2 = 2331
191/3 = 4044 
191/4 = 4050
192/2 = 1207
192/3 = 1213
196/2 = 1207
196/3 = 1213
X31/1 = 42374238
X31/2 = 42374238
X72/1 = 1107
X72/2 = 2116
X72/3 = 2117
203/51 = 6310, 6311, 66216632
203/52 = 6310, 631166216632
801/1 = 3101, 3102
Školský spoj 1 = 3303
Školský spoj 2 = 1033
Školský spoj 3 = 4009
Školský spoj 4 = 1031
Školský spoj 5 = 1036
Školský spoj 8 = 1033
Školský spoj 11 = 1911 (od 25.1.2018)
Školský spoj 12 = 2348
Školský spoj 14 = 3550
Školský spoj 17 = 3304
Školský spoj 18 = 2348
NZV-A/2 (Hlavná stanica) = 4248
ZV-A/11 (Vozovňa Krasňany) = 2409 (od 1.1.2019)
ZV-A/12 (Vozovňa Trnávka) = 1035
ZV-A/13 (Súhvezdná) = 1032
ZV-A/14 (Nové SND) = 1034
ZV-A/21 (Vozovňa Jurajov dvor) = 2218
ZV-A/22 (Hlavná stanica) = 2115
ZV-A/23 (Ovsište) = 2205
ZV-A/31 (Pri Kríži) = 2220, 4251
ZV-A/32 (Vozovňa Petržalka) = 4267
ZV-A/33 (Most SNP) = 4004
ZV-T/1 = 6001
N34/51 = 4274 (od 1.1.2020)
N37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
N44/51 = 6310, 631166216632
N44/52 = 6310, 631166216632
N47/51 = 6310, 631166216632
N47/52 = 6310, 631166216632
N56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
N61/51 = 2045 (od 3.11.2019)
N72/51 = 6310, 631166216632
N72/52 = 6310, 631166216632
N80/52 = 4043
N91/51 = 4050
N93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
N95/52 = 4262 
N99/51 = 4042
Služobný spoj 3 = 3550
Služobný spoj 4 = 4042
Služobný spoj 6 = 2415 (od 23.1.2020)

Víkend, sviatok:

29/3 = 4924
37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
43/1 = 3001 (len mimo letnej sezóny - od 19.2.2019)
44/1 = 1905
51/51 = 3550
56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
57/51 = 2415 (od 23.1.2020)
65/51 = 2045 (od 3.11.2019)
80/3 = 3015 (od 3.3.2019)
80/5 = 3016 (od 3.3.2019)
83/51 = 4274 (od 1.1.2020)
90/2 = 4045
91/51 = 4050
91/52 = 4043
92/31 = 2220, 4251
93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
93/52 = 4262
93/54 = 4248
99/51 = 4042
131/1 = 4921
144/1 = 3901, 3902 (striedanie po týždni - od 11.3.2018)
147/1 = 1909
203/51 = 6310, 6311, 66216632
203/52 = 6310, 631166216632
801/1 = 3101, 3102
X72/2 = 2116
NZV-A/2 = 4248
ZV-A/11 Vozovňa Krasňany = 2409 (od 1.1.2019)
ZV-A/12 Vozovňa Trnávka = 1035
ZV-A/21 Vozovňa Jurajov dvor = 2205
ZV-A/22 Hlavná stanica = 2115
ZV-A/31 Pri Kríži = 2220, 4251
ZV-A/32 Vozovňa Petržalka = 4267
ZV-T/1 = 6001
N34/51 = 4274 (od 1.1.2020)
N37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
N44/51 = 6310, 631166216632
N44/52 = 6310, 631166216632
N47/51 = 6310, 631166216632
N47/52 = 6310, 631166216632
N56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
N61/51 = 2045 (od 3.11.2019)
N72/51 = 6310, 631166216632
N72/52 = 6310, 631166216632
N80/52 = 4043
N91/51 = 4050
N93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
N95/52 = 4262
N99/51 = 4042
Služobný spoj 3 = 3550
Služobný spoj 6 = 2415 (od 23.1.2020)

Vysvetlivky:
XXXX - odstavené vozidlo (vozidlo odstavené menej ako mesiac, resp. vozidlo v záruke odstavené menej ako 2 týždne)
XXXX - dlhodobo odstavené vozidlo (vozidlo odstavené viac ako mesiac, resp. vozidlo v záruke odstavené viac ako 2 týždne)

enlightened Po kliknutí na evidenčné číslo sa zobrazia podrobnosti o vozidle, tak isto aj od kedy vozidlo jazdí na domovskej linke. enlightened

 
Aktualizované: 22.2.2020, 21:52
 

Komentáre

09.05.2023
• Hiya  |  09.05.2023 13:09:44  |  IP: 104.28.---.---
Dobrý deň, pandémia už skončila…

28.11.2021
• -1-  |  28.11.2021 21:02:50  |  IP: 188.167.---.---
ZV Čilizska-3424
ZV Voz. Trnavka-1035
ZV SND-1034
ZV Suhvezdna-1032
ZV Hlavna Stanica- 2115
ZV Most SNP- 2202
ZV Cilizska- 2218
ZV Pri krizi- 4245
ZV Voz. Petrzalka- 4274
ZV Ovsiste- 4248

27.10.2020
• Miso_83  |  27.10.2020 22:26:24  |  IP: 178.41.---.---
cez skolsky rok 63/8 - 2226.
cez skolsky rok 63/6 96/6 - 2225, 2228.
cez skolsky rok 61/7 61/8 61/9 - 3226, 3228, 3231.
cez prazdniny 61/6 61/7 61/8 - 3226, 3228, 3231.

02.10.2020
• anonym  |  02.10.2020 06:39:45  |  IP: 109.230.---.---
93/10 a 93/51+N93/51 - 4261

23.09.2020
• anonym  |  23.09.2020 13:20:04  |  IP: 109.230.---.---
57/51 robí už dlhé obdobie iba 3550

12.05.2020
• anonym  |  12.05.2020 10:03:52  |  IP: 109.230.---.---
Aktuálne:
53+N53/1 - 2409
53+N53/51 - 2410
ZV-A/11 (Voz. Krasňany) - 3424

01.04.2020
• Miso_83  |  01.04.2020 05:49:35  |  IP: 178.40.---.---
2201 2203 2220 a 2866 sa vratili do vozovne Jurajov Dvor.

28.03.2020
• Miso_83  |  28.03.2020 14:14:43  |  IP: 178.40.---.---
na 63/6 a 96/6 je pridelena je pridelena 2228 namiesto 2202.

19.03.2020
• Miso_83  |  19.03.2020 19:57:20  |  IP: 195.91.---.---
3101 od včera na 65/7 pridelena

03.03.2020
• anonym  |  03.03.2020 06:34:08  |  IP: 95.105.---.---
83/9 (ranný diel) + 84/9 (poobedný diel) - 4901
51/51 + SL3 - nepridelenýNový príspevok
nick  
text
 
 
599+8jedna  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.